Frankrijk verbiedt iPhone 12 wegens te hoge elektromagnetische straling

Frankrijk verbiedt iPhone 12 wegens te hoge elektromagnetische stralingFrankrijk verbiedt de verkoop van de iPhone 12 omdat deze toestellen te veel elektromagnetische straling zouden uitzenden. Deze elektromagnetische straling kan door het lichaam worden opgenomen en deze straling zou hoger zijn dan de norm die Europa aanbeveelt.

Ook andere landen willen in navolging van Frankrijk alle smartphones van Apple en ook andere merken laten analyseren.

ANFR

De ANFR (Agence Nationale des Fréquences) vroeg Apple om de iPhone 12 vanaf 12 september 2023 van de Franse markt te halen. Dit gebeurde na een overschrijding van de SAR-waarde die voor dit model is waargenomen. De ANFR dringt er bij Apple op aan om alle beschikbare middelen in te zetten om deze storing snel te verhelpen. Als dit niet lukt, is het aan Apple om de reeds verkochte exemplaren terug te roepen.

Als onderdeel van haar missie om de markt voor radioapparatuur te monitoren en de blootstelling van het publiek aan elektromagnetische golven te beheersen, voert de ANFR controles uit op mobiele telefoons die op de Franse markt worden gebracht. Ze heeft onlangs de SAR-waarde van 141 telefoons gevolgd, waaronder de Apple iPhone 12.

Deze telefoons werden vervolgens onderworpen aan controlemaatregelen door geaccrediteerde laboratoria, waardoor de ANFR ervoor kan zorgen dat de SAR-waarden voldoen aan de Europese regelgeving. Het Franse agentschap voor de regulering van radiofrequenties meldt dat uit tests naar voren komt dat de absorptie van die straling door het lichaam is vastgesteld op 5,74 Watt per kilogram lichaamsgewicht. De Europese norm ligt op 4,0 Watt per kilogram lichaamsgewicht.

Europese norm

Zo leidt de Europese norm van 4 Watt per kilogram lichaamsgewicht tot een opwarming van het lichaam van ongeveer 0,1 °C. Bij 5,47 Watt, de vastgestelde straling door de Franse toezichthouder, is dat net iets hoger.

Daarom moet Apple onmiddellijk alle nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat deze telefoons in de toeleveringsketen op de markt worden aangeboden. Voor reeds verkochte telefoons moet Apple zo snel mogelijk corrigerende maatregelen nemen om de betreffende telefoons aan de regelgeving te laten voldoen. Anders is het aan Apple om ze terug te roepen.

De corrigerende update van deze telefoons zal worden beheerd door de ANFR. De beëdigde agenten hebben de opdracht gekregen om vanaf dinsdag 12 september te verifiëren dat deze modellen niet langer te koop worden aangeboden via alle distributiekanalen die in Frankrijk beschikbaar zijn.

Het afgelopen decennium is het gebruik van mobiele telefoons explosief toegenomen. Meerdere uren per dag hebben we bijna allemaal een mobiele telefoon in onze handen of tegen ons oor. En dan komen de bijhorende vragen over de gezondheidsrisico’s die met dat gsm-gebruik gepaard gaan. Specifiek over de straling die een gsm uitzendt. Maar zijn er ook echt gezondheidsrisico’s?

SAR-waarde

Belangrijk is de SAR-waarde of “Specific Absorption Rate” van een mobiele telefoon. Deze SAR-waarde geeft aan hoeveel energie het toestel maximaal kan afgeven aan het lichaam. Europa beveelt aan dat ledematen niet aan meer dan 4 Watt per kilogram lichaamsgewicht blootgesteld zouden mogen worden. Bij het vaststellen van de Europese blootstellingslimiet is weliswaar een flinke veiligheidsmarge ingebouwd.
Er hoeft bij deze mate van straling dus niet direct sprake te zijn van gezondheidsschade.

Op 12 september 2023, uitgerekend op de dag dat Apple de nieuwe iPhone 15 voorstelde, heeft Frankrijk het verbod ingevoerd op de verkoop van de iPhone 12. De iPhone 12 blijkt een te hoge SAR-waarde te hebben. Dat zegt het Franse agentschap voor de regulering van radiofrequenties ANFR.
Dus geen iPhone 12 meer in Frankrijk.

De ANFR meldt namelijk dat uit tests blijkt dat de absorptie van die straling door het lichaam is vastgesteld op 5,74 Watt per kilogram lichaamsgewicht.
Dit is dus 1,74 Watt meer de maximale hoeveelheid energie die het lichaam zou mogen opnemen als de telefoon in de hand wordt gehouden of in de broekzak zit.

Zendvermogen

Het zendvermogen dat een gsm-toestel nodig heeft, is afhankelijk van hoeveel moeite het toestel moet doen om een zendmast te bereiken. Hoe beter de ontvangst van een zendmast, hoe lager de SAR-waarde. In de meeste gevallen – als er een goede verbinding is – is er geen probleem en zit de SAR-waarde ver onder het toegelaten maximum. ‘Wat betreft telefoons die al verkocht zijn, moet Apple zo snel mogelijk corrigerende maatregelen nemen om de betreffende telefoons aan de norm te laten voldoen’, stelt de Franse toezichthouder in een verklaring op zijn website. ‘Anders moet Apple ze terugroepen.

Het gaat in Frankrijk om een juridische kwestie en dus eigenlijk niet over de gevolgen voor de gezondheid. Naast een verbod op de verkoop, verwacht Frankrijk dat Apple alle verkochte modellen aan de norm laat voldoen. Apple zelf betwist deze resultaten. Volgens het bedrijf hebben meerdere onafhankelijke analyses aangetoond dat de iPhones wel degelijk aan de norm voldoen.

Toch geeft Apple gehoor aan de oproep van de Franse toezichthouder. Die normen zijn trouwens een Europese aanbeveling en geen verplichting.
Elk Europees land bepaalt zelf hoe het ermee omgaat.

Apple

Ik vertrouw op het verantwoordelijkheidsgevoel van Apple om aan onze regels te voldoen. Mijn taak is om ervoor te zorgen dat ze worden nageleefd. Als ze dat niet doen, ben ik bereid om een totale terugroeping van de circulerende iPhone 12 te bevelen.” , zo verklaarde de Franse minister voor Digitale Zaken. Als de reeds verkochte toestellen niet aangepast worden, dreigt volgens de Franse minister voor Digitale Zaken een terugroeping in heel Europa. Apple krijgt 15 dagen de tijd.

Medewerkers van de ANFR gaan controleren of de iPhone 12 inderdaad verdwenen is uit alle Franse winkels. Apple zelf zegt tegen persbureau AFP dat het de resultaten betwist maar toch geeft Apple gehoor aan de oproep van de toezichthouder. Dit vereist een eenvoudige software-update.

EU

Volgens deskundigen heeft die beslissing gevolgen voor de hele Europese Unie. Als een toezichthouder in een lidstaat zijn huiswerk goed heeft gedaan, dan is er een grote kans dat toezichthouders in andere lidstaten die conclusie overnemen. Toezichthouders bouwen in de praktijk regelmatig op elkaars werk. Dat is ook belangrijk voor de Europese markt. Ook de Nederlandse Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (de RDI), een afdeling van het ministerie van Economische Zaken, eist opheldering van Apple. Er is aldus een kans dat het toestel uit de winkelrekken verdwijnt. De iPhone 12 is in Nederland sinds 2020 te koop.

De elektromagnetische straling uit mobiele apparaten kan het lichaam opwarmen en daarom zijn er limieten voor de blootstelling aan die straling. Voor andere effecten op de gezondheid van elektromagnetische straling zijn geen aanwijzingen. Maar de straling die uit de drie jaar oude iPhone 12 komt blijkt te hoog. De RDI zegt niet te twijfelen aan het laboratoriumonderzoek waarop de Franse autoriteiten zich baseren. ‘Er is een norm overschreden. Gelukkig is er geen acuut veiligheidsrisico’, stelt de toezichthouder in een schriftelijke verklaring. De RDI eist opheldering van Apple. ‘Want Nederland hecht net als Frankrijk veel waarde aan het veilig gebruik van mobiele telefoons. Mobiele apparaten moeten voldoen aan de Europese normen.

Geen idee meer welke Apple iPhone je eigenlijk hebt? Je komt daar makkelijk achter.

  1. Ga naar Instellingen.
  2. Ga naar je Apple ID (het balkje met je naam).
  3. Scroll naar beneden, je ziet hier al je Apple-apparaten.

Bron: https://www.anfr.fr/

Met dank aan Ronny ON6CQ