International Lighthouse and Lightship Weekend

ILLW (International Lighthouse and Lightship Weekend)

ILLW (International Lighthouse and Lightship Weekend)Deze ILLW onder andere met activering van het sectorenlicht te Willemstad (NET-075 / NL0019) en het op een lijn krijgen van de oude vuurtorens van Hoek van Holland. Maar ook met special event station PC6MAR, te gast bij de vuurtoren het Paard van Marken.

Paard van Marken activated in ILLW 2009

One of the most beautiful lighthouses in the Netherlands – Het Paard van Marken – will be activated during the 2009 International Lighthouse and Lightship Weekend, 15 and 16 august, 2009.

Hugo PA5PHO and Bas PA5BAS will activate PC6MAR! The suffix stands for “Marken” the name of the former island,or “Maritime”.  The prefix PC is widely used for ships callsigns in the Netherlands.

Klik hier voor het verslag van special event station PC6MAR…

Radiotelescoop Dwingeloo memoreert Apollo 11

De Radiotelescoop zend ‘Echoes of Apollo’ uit

Een indrukwekkende herdenking van de maanlanding

dwingeloo-1In ‘Echoes of Apollo’ – een wereldwijde herdenking van de maanlanding van de Apollo 11 veertig jaar geleden – heeft de radiotelescoop in Dwingeloo een radiotoespraak naar de maan gestuurd.

Bij de maanlanding van de Apollo 11 veertig jaar geleden speelden radiotelescopen een cruciale rol in de communicatie tussen de astronauten en de thuisbasis. Tijdens de herdenking hebben communicatiespecialisten en radioamateurs met grote parabolische antennes berichten via de maan uitgewisseld.

Luister mee

Luister hieronder naar de toespraak Jan van Muijlwijk tijdens Echoes of Apollo

 

De uizending vanuit Dwingeloo werd verzorgd door radioamateur Jan van Muijlwijk, een van de tientallen vrijwilligers die meehelpen de radiotelescoop in Dwingeloo te restaureren. Onder de roepnaam PI9CAM eerde hij alle astronauten die op de maan zijn geweest door hun namen voor te lezen.

dwingeloo-2Zijn toespraak werd door de radiotelescoop in een radioboodschap naar de maan uitgezonden. De maan kaatste een deel van de uitgezonden radiogolven terug naar de aarde. In dat deel van de wereld dat naar de maan was gekeerd kon men zijn teruggekaatste toespraak beluisteren.

Wereldwijd was ook jeugd betrokken bij deze herdenking. Vanuit Zwitserland, Amerika en Australië konden zij hun stem naar de maan laten reizen en hun echo’s drie seconden later terughoren. Deze vertraging wordt veroorzaakt door de grote afstand (385.000 km) tussen de aarde en de maan.

Tijdens deze herdenking is voor het eerst gebleken dat met buitengewoon kleine zendvermogens (van minder dan een honderdste Watt) wereldwijd betrouwbare radioverbindingen gerealiseerd kunnen worden door gebruik te maken van de maan als reflector voor radiogolven. Hierbij werden de radiotelescopen van Dwingeloo en Mount Pleasant (Tasmanië) gebruikt.

Sinds januari 2007 spant de stichting CAMRAS (www.camras.nl) met haar vrijwilligers en donateurs zich in om de radiotelescoop van Dwingeloo te restaureren en weer bruikbaar te maken om daarmee de interesse voor techniek en wetenschap bij de jeugd te stimuleren.

DARES neemt deel aan ‘Oefening FLOODEX’

‘Oefening FLOODEX’ wordt grootse DARES uitdaging

daresVan 21 t/m 25 september 2009 wordt DARES in het kader van een grootschalige rampenoefening gealarmeerd en daadwerkelijk ingezet. Het oefenscenario gaat uit van een overstroming, waarbij delen van landen rondom de Noordzee door extreme weersomstandigheden onder water zullen lopen. Hierbij worden het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Duitsland, België en Nederland getroffen, waarbij vooral in Noord-Holland de gevolgen groot zijn. De diverse hulpverleningsdiensten worden gecoördineerd ingezet, evacuaties worden in gang gezet en pompen worden over nog niet ondergelopen weggetjes naar hun locatie vervoerd en geactiveerd.

Een dergelijke ramp gaat de reddingscapaciteit van Nederland ver te boven, waardoor de landelijke autoriteiten een beroep zullen doen op hulp vanuithet buitenland. Via het LOCC (Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum) zullen alle hulpverlenende instanties, waaronder politie, brandweer, GGD/GHOR, het Rode Kruis en defensie, om assistentie gevraagd worden. Ook zal het LOCC een beroep doen op de aangemelde capaciteit van DARES voor het leggen van de meest essentiële radioverbindingen en voor relatief eenvoudig dataverkeer.

Bij deze oefening zal DARES in eerste instantie haar DLCC (landelijk coördinatie centrum), het DRCC (regionaal coördinatie centrum) van DARES Noord-Holland Noord en diverse voice- en datateams inzetten. Net zoals de Veiligheidregio om bijstand vraagt, zal ook DARES Noord-Holland Noord door deelnemers uit andere DARES-regio’s worden bijgestaan. De alarmering zal via de LMAZ (Landelijke Meldkamer Ambulance Zorg) en het P-2000 pagingsysteem plaatsvinden. Vervolgens beoordeelt het DARES landelijk bestuur de situatie en gaat over tot opschaling. In totaal zullen er, afgezien van de vele Lotusslachtoffers, zo’n 500 mensen bij deze oefeningbetrokken zijn.

Voor meer info zie de DARES Nieuwspagina.

Maritiem Centrum Ameland

Ger (PA0AER) en vrienden zijn bezig de laatste hand te leggen aan het maritiem centrum op Ameland

Maritiem Centrum Ameland In dit centrum is een radiohut ingericht zoals dat in de jaren 70/80 aan boord van schepen werd aangetroffen. Het is een dynamische verzameling zend-ontvangapparatuur dat binnen de amateurbanden bedrijfsklaar is ingericht.

Vergunninghouders zijn van harte welkom om verbindingen met de apparatuur te maken. De expositie heeft twee uitgangspunten, het tonen van de historie van radio binnen de scheepvaart en het propageren van het radio-amateurisme.

Ook aan de jeugd wordt flink aandacht besteed, onder andere door een viertal morse-oefenplaatsen.

Voor meer info zie www.radio-amateur.nl en www.pa0aer.nl

Dutch Dakota VERON Sunday

De VERON te gast bij de Dutch Dakota Association

Luchtvaart en radio is al een zeer oude combinatie. In de jaren ’20 begon de KLM met proeven om zenders mee te nemen aan boord van hun vliegtuigen. We nemen aan dat er toen al amateurs/luisteraars naar de frequenties hebben geluisterd waarop de telegrafisten uitzonden. In 1934 vond echter het hoogtepunt plaats. De KLM heeft toen een groep radioamateurs gevraagd of zij de eerst vlucht naar de west, met de PH-AIS, wilden volgen.

Anno 2008 deed zich de gelegenheid voor om onze hobby te demonstreren bij de Dutch Dakota Association (DDA). De DDA is 25 jaar geleden opgericht en heeft zich ten doelgesteld om een aantal oude type vliegtuigen luchtwaardig te houden en er rond vluchten mee te maken. Voor meer informatie verwijzen we naar de website: Dutch Dakota Association

De DDA organiseert eens per maand een Dakota Sunday waarbij leden en ook niet leden welkom zijn in hun hangar, waar een deel van het onderhoud plaatsvindt, op het “oude” Schiphol-Oost. Op zondag 5 oktober 2008 heeft de VERON zich daar gepresenteerd en is met een kortegolf station en een VHF station in de lucht gekomen. Het was niet de bedoeling om daar als een contest station te werk te gaan. Er zijn daar waar nodig verbindingen gemaakt. Ervan uitgaande dat veel bezoekers bekend zijn met radio was dit een uitgelezen kans om te demonstreren dat je zelf ook kunt zenden en lokale en/of internationale verbindingen kunt maken. Om deze middag onder de aandacht te brengen kwamen we uit met roepletters waarin de letters DDA zijn verwerkt.

Bron: Dutch Dakota Association