PH55CUBA herdenkt luchtwachttoren 8C1 te Bladel

Kempische Amateur Radioclub uit Bladel schenkt infobord en herdenkt met PH55CUBA

Kempische Amateur RadioclubOp 26 mei a.s om 15 uur onthult wethouder Fons d’Haens van de gemeente Bladel het Infobord bij de luchtwachttoren in Bladel. Dit infobord informeert de wandelaar over de geschiedenis van dit gemeentemonument en is geschonken aan de bevolking van Bladel door de Kempische Amateur Radioclub uit Bladel t.g.v haar 20 jarig bestaan.

Het bord geeft beknopt de geschiedenis weer van dit unieke gebouw en van het Korps Luchtwachtdienst. Enkele mensen die nog op deze toren wacht gelopen zijn door ons uitgenodigd om bij deze festiviteit aanwezig te zijn.

De communicatie in de jaren 50 en 60 tussen de torens en het regionaal en nationaal commandocentrum was altijd een uitdaging, er werd gebruik gemaakt van telefoon, VHF- en korte golf zenders, wij hebben enkele leden die met belangstelling deze oude apparatuur restaureren en belangstelling hebben voor de techniek en geschiedenis van de’” koude oorlog”. Daarom hebben wij als radioclub gekozen om dit infobord bij de Luchtwachtoren te plaatsen.

Om het extra te promoten voor de radiozendamateurs wordt er vanaf half mei de speciale call PH55CUBA gebruikt, 55 is het bouwjaar van de toren en CUBA1 was de tactische call van de toren.

Voor meer informatie over de luchtwacht verwijs ik u naar de volgende link: https://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtwachttoren

Met vriendelijke groet

Kempische Amateur Radioclub

Afbeelding bord:

Kempische Amateur Radioclub uit Bladel schenkt infobord en herdenkt met PH55CUBA

Logo wwmm-contest

Russische wereldwijde MultiMode contest

BPSK63, CW, RTTY en SSB in de Russische WW MultiMode Contest

BPSK63, CW, RTTY en SSB in de Russische WW MultiMode ContestDe Russische Digitale Radio Club (RDRC) nodigt iedereen uit om van 30 april tot en met 1 mei in de digitale modes BPSK63, CW, RTTY en SSB mee te doen aan de Russische wereldwijde MultiMode contest (RUS-WW-MM) De activiteiten vinden plaats op de 160 m, 80 m, 40 m, 20 m, 15 m en 10 m banden.

De RUS-WW-MM contest regels zijn (in het Engels) na te lezen op deze webpagina.

Er is een aparte categorie voor Russische en voor buitenlandse deelnemers.
We hebben vele prijzen en er zijn certificaten voor alle deelnemers.

We wensen jullie veel succes en veel plezier tijdens het deelnemen aan onze contest!

73! de RDRC

cw-bpsk63-rtty45

VERON Verenigingsraad 2016

Verslag van de 77e Verenigingsraad 2016

Op zaterdag 23 april vond de jaarlijkse Verenigingsraad, VR, voor de 77e keer plaats. De VR is dé algemene ledenvergadering van de VERON. Hieronder volgt een voorlopig verslag.

Notulen, financieel jaarverslag en verslagen van commissies, bureaus en werkgroepen

De vergadering keurde de notulen 2015 goed. Ook het financieel jaarverslag 2015 van algemeen penningmeester Peter de Bruin PA3CWS, werd door de VR goedgekeurd. Uit de jaarverslagen van de commissies, bureaus en werkgroepen bleek dat er afgelopen jaar weer veel werk verzet is. Verslagen zijn terug te vinden in de VR-stukken die alle afdelingsbesturen hebben gekregen.

Lees meer

Speech algemeen voorzitter Remy Denker PA3AGF op de 55e dag van de RadioAmateur

Toespraak van onze algemeen voorzitter op de VR 2016

VERON algemeen voorzitter Remy PA3AGF in zijn ShackOp zaterdag 23 april vond de 77e Verenigingsraad (VR) plaats. De VR is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VERON. VERON’s  algemeen voorzitter, Remy Denker PA3AGF, hield zijn toespraak:


De overgang van de ochtendsessie naar de middagsessie wordt al vele jaren gekenmerkt door de speech van de Algemeen voorzitter. Daar is niet omheen te komen en ik kan u geruststellen door aan te geven dat ik daar ook niet vanaf wil. Ik vind dit namelijk een uitstekend moment om een aantal zaken de revue te laten passeren.

Lees meer

4 mei 2016; herdenking gevallen radioamateurs

Op 4 mei 2016 vindt in Nederland de herdenking plaats van de in de oorlog omgekomen Nederlanders. Dat gebeurt op landelijk niveau maar ook lokaal zullen gevallen Nederlanders worden herdacht.

Herdenking gevallen zendamateurs 4 mei 2016Tijdens de oorlog zijn radiozendamateurs in het verzet bezig geweest met het opzetten en onderhouden van illegale activiteiten. In veel gevallen hadden hun activiteiten te maken met een vorm van communicatie. Helaas zijn door verraad veel radiozendamateurs in deze periode gevangen genomen en ter dood veroordeeld.

Ter nagedachtenis aan de gevallen radiozendamateurs is door de Nederlandse radiovereniging VERON in 1953 een gedenkteken onthuld. Dit monument staat op het terrein van KPN Broadcast Service.

Op 4 mei zal een sobere herdenking bij dit monument plaatsvinden.

Hoewel dit jaar geen officiële herdenking zal plaatsvinden, heeft KPN aangeboden dat het terrein voor belangstellenden toegankelijk zal zijn.

Het adres is Witte Kruislaan 47, 1217 AM Hilversum.

U wordt van harte uitgenodigd om deze herdenking bij te wonen.

Namens het Hoofdbestuur,

Remy F.G. Denker, PA3AGF, Algemeen voorzitter van de VERON