Propagatienieuws – week 42, 2021

propagatienieuws

Deze week in Propagatienieuws:

Propagatienieuws

HF: zonnefluxindex  gaat richting de 90

Na een week van zonnevlekken en DX-plezier is er een korte dip geweest, naar nul zichtbare zonnevlekken. Het huidige zonnevlekkengetal van 11, wat overeenkomt met één zonnevlek in één zonnevlekkengroep, is niet spectaculair.

Er was wel DX te ontvangen, vooral dankzij DX-pedities, waaronder Guinee Bissau (J5T), het Koninkrijk Eswatini (3DA0WW) en Sao Tomé en Principe (S90K). Deze waren relatief gemakkelijk te werken en brachten de nodige activiteit op de HF-banden.

Geomagnetische condities waren matig, met een Kp-index van 4 op dinsdag. Dit was het gevolg van een groot coronaal gat dat eerder in de week naar de aarde gericht was.

Voor de komende dagen verwacht NOAA dat de zonnefluxindex richting de 90 gaat en later in de week de 90 zelfs zal passeren, wat tot een toename van de HF-condities kan leiden.

De MUF (voor de F-laag over 3000 km) zal variëren tussen circa 8 MHz in de nacht tot circa 24 MHz overdag.

Over zonnefluxindex, zonnevlekkengetal en Kp-index

De zonnefluxindex (SFI) is een maat voor de ionisatiegraad van de ionosfeer. De SFI heeft een waardenbereik van 50 tot 300. Lage waarden signaleren doorgaans slechte of matige HF-condities en hoge juist goede (een hoge MUF). Tijdens de piek van een zonnevlekkencyclus worden waarden gemeten van meer dan 200, met kortdurende uitschieters naar 300.

Het zonnevlekkengetal is een maat voor de activiteit van de zon. Ook nu geldt, hoe hoger de waarde, des te gunstiger voor de HF-propagatie (op hogere banden). De zonneactiviteit kan als volgt ingedeeld worden aan de hand van het zonnevlekkengetal: laag: 0-30, gematigd: 30-60, hoog: 60-90, zeer hoog: 90-120, intensief: meer dan 120.

De Kp-index is een maat voor de magnetische fluctuaties in de ionosfeer. Lage waarden zijn gunstig voor de HF-propagatie. Vanaf een waarde van 2 beginnen HF-condities te degraderen. Boven de 5 is er sprake van ernstige verstoring en vanaf 7 kunnen zelfs blackouts voorkomen, waarbij HF-communicatie volledig uitvalt.

De beste HF-condities zijn dus te verwachten bij een hoge zonnefluxindex, een hoog zonnevlekkengetal en een lage Kp-index.

VHF en hoger: weinig spectaculair komende week

Het onstuimige weer van de afgelopen dagen zal niet hebben geholpen voor bovennormale tropo-condities. De kaarten op DX Info Centre voor de komende week tonen wel wat mogelijkheden, maar veel meer dan een opleving bij zonsopkomst en zonsondergang zal het niet worden.

Meteoorscatter: Orioniden en Leonis Minoriden actief

De meteorenregen Orioniden is nog steeds actief (ZHR=20-25) en de Leonis Minoriden piekt vandaag (ZHR=2) , dus er zijn nog steeds mogelijkheden voor liefhebbers van meteoorscatter. De beste tijd voor reflecties is, zoals altijd, rond zonsopgang.

EME: EME-padverliezen maximaal

De maan bevindt zich nabij het apogeum, dus EME-padverliezen zijn op hun maximum. Maandeclinatie bereikt weer een maximale declinatie op dinsdag dus we zullen de maan hoog aan de hemel aantreffen.

 

 

______

Propagatienieuws wordt samengesteld door Tom PC5D. Bij de samenstelling maakt hij onder andere gebruik van de voor Nederland relevante informatie uit het wekelijkse Propagation News van de Britse radioamateurvereniging RSGB. Propagatienieuws maakt ook deel uit van het radiojournaal van de Zuid-Limburgse zondagochtendronde.