PA0WV op de DvdRA 2015

Een persoonlijk verslag van PA0WV

Dag van de Radioamateur 2015De DvdRA was weer een geweldige belevenis, maar helaas was de tijdsduur beknot, vanwege ongewone vermoeidheid gepaard gaande met het vorderen van de leeftijd en alles wat daarmede gemoeid gaat, gelukkig maar anders werd de AOW onbetaalbaar.

Wij als hobbyisten en radio-enthousiastelingen, zijn de organisatoren en de medewerkers die dit alles mogelijk maken veel dank verschuldigd, voor de vreugde die zo’n dag altijd weer geeft. Hulde aan de organisatie die perfect en gesmeerd verliep in mijn optiek.

Voor dag en dauw de echtelijke sponde verlaten, om op tijd aanwezig te zijn bij de Vonkenboerwedstrijd. Valt niet mee in het donker te vertrekken met de cataract senilis oogjes.

Ik had als hulpje voor oWRT de nodige reservespullen meegenomen, zoals noodopnamen van de proficiencyrun en de ladderwedstrijd en een tweede exemplaar van een destijds door mij ontworpen en in CQ-QSO gepubliceerde Seinscope plus PC, om met een Czech seinsleutel schrift te kunnen waarderen met een award om er zeker van te zijn dat als er iets weigert ik als backup zou kunnen functioneren voor de organisator PA0WRT van de Vonkenboerwedstrijd.

Helaas viel de wedstrijd samen met een lezing over WSPR, wat ik wel jammer vond, want ik had net een artikel ingeleverd bij CQ-PA (tegenwoordig, 14 dagen na distributie voor de leden, gratis voor iedereen te downloaden via vrza.nl) over dat onderwerp.

De wedstrijd had een aardig aantal deelnemers, conclusie: Morse zit in de lift als cultureel erfgoed. En de nieuwe deelnemers die schoorvoetend een poging kwamen wagen brachten het er heel niet slecht vanaf. Hulde voor hun getoonde moed.

Wat later hoorde ik dat PA0JBB amateur van het jaar is geworden. Fantastisch, want een trouwere amateur die zich al vele tientallen jaren inventieve producten maakt en publiceert (zoals zijn KiWa seinsleutel die perfect in de hand ligt om te seinen) en zich altijd inzet voor anderen, kan ik niet verzinnen. Destijds rond 1973 vervoerde hij gehandicapte MS patiënt Boon (SM) al maandelijks naar de RTTY bijeenkomst in de Putkop te Woerden. Ik dacht dat hij al lang geleden amateur van het jaar geweest zou zijn, maar nee. Dat kan ik me wel weer voorstellen want Veder had technische innovatie en vooruitgang in zijn bedoeling toen de prijs werd ingesteld, maar de lieden die hem moeten toekennen behoren tot het gremium die werkzaamheden van bestuursleden vaak hoger waarderen. Terecht waarschijnlijk, want de mensen op de achtergrond maken alles mogelijk, maar toch…

Murphy, je weet wel van de Wet die zegt dat als een beschuit met jam van de tafel valt de jamkant ALTIJD op het vloerkleed belandt, sloeg weer toe, kan niet missen. De printer van PA0WRT liet het afweten. Hij had nog wel zijn inktpatroon met een naald tevoren bijgevuld en getest. Paar keer hard neerzetten en een paar klappen hielp niet.

Maar de Seinscope is zo ontworpen, teneinde Murphy een stap voor te blijven, dat de bestanden waarmee de awards van de seinkwaliteit van de deelnemers wordt afgedrukt, op de PC aanwezig blijven, dus de deelnemers kunnen alsnog hun award per post tegemoet zien.

Op de zelfbouwtentoonstelling, die ik uiteraard altijd bezoek als zijnde het neusje van de zalm, is een muziekje te beluisteren als je bij de CD-lanceeramateur, ik herkende hem aan zijn petje, zijn call correct seint, dat blijkt niet te werken, heel af en toe wel. Zijn machinezendertje om mijn bewering dat het niet werkt te logenstraffen en dus mijn seinschrift af te straffen, krijgt hem ook niet of na veel pogingen pas zover dat de muziek mij toeblaft.

Er is of lijkt wat commerciële infiltratie op de zelfbouw, die loop ik maar snel voorbij.
De ontwerper van de Web multiuser SDR, een prestatie van wereldformaat, zit er tot mijn verwondering in een uithoek eenzaam bij. Ik stel hem voor als eerstvolgende amateur van het jaar. Hij had een 6 meter brede waterfall-foto aan de muur van 0 Hz tot 0 meter, vandaar die uithoekpositie, begreep ik.

Kort na de Vonkenboerwedstrijd een CD van Electron 2014 voor de verzameling aangeschaft, een CD is makkelijker te bewaren in de beperkte ruimte van mijn onderwaterstaande VinexDoorzonwoninkje met aan onze hobby bestede overwaarde, dan een jaargang papier, zodoende, en de terugweg aanvaard.

Tussen neus en lippen door vernam ik nog dat PD voorlopig geen uitbreiding krijgt van 40 meter. Jammer, niet iedereen leert makkelijk, en al die klasseindelingen van PA0 die staan op exclusiviteit van hun call omdat ze zichzelf belangrijk vinden, aangezien ze (althans PA0) in het verleden een belangrijke historische bijdrage geleverd zouden hebben aan de ontwikkeling van de techniek en het zendamateurisme door het kopen van een 19-set bij Dikke Gerrit waar je toen qua grootte van aanbod alle Leidse grachten mee kon dempen, een en ander geconcentreerd in de Old Timersclub, doet wel vermoeden dat iemand die zoiets verzint en dat belangrijk vindt verder weinig heeft om trots op te zijn. De moderne van de nieuwste snufjes voorziene Jappenbak, die een studie van 5 jaar vergt om de menustructuur te doorgronden dus ook al niet.

Een en ander wordt te vermoeiend. Ik schat dat dit de laatste keer is dat ik meedoe. Aan alles komt eenmaal een einde.

PA0WV