WRC-15 in alle hevigheid losgebarsten

Een verslag van de Nederlandse delegatie op de WRC-15 in Genève:

Structuur en tijdplan

WRC-15 logoNa een uitgebreide internationale voorbereiding is WRC-15 dan eindelijk ”los” gegaan.

De eerste dag werd een Nigeriaan tot voorzitter van de conferentie gekozen en is de structuur van WRC-15 opgetuigd. De comités, werkgroepen, sub-werkgroepen en daaronder nog meer groepen zijn geformeerd en van een taakopdracht voorzien. Na 2 weken conferentie wil de Steering Committee graag zien dat 60% van de agendapunten min of meer is afgerond, na 3 weken 80% en na 4 weken uiteraard alles. De conferentie wordt vervolgens op vrijdag 27 november afgesloten.

Dit is natuurlijk een streefgetal, maar  uiteraard is het handig om vanaf dag 1 al druk op de ketel te zetten. Maar of deze planning gehaald wordt is maar zeer de vraag.

De Nederlanders

De conferentie is op maandag 2 november zeer voortvarend gestart met zelfs op de 1e dag al avondvergaderingen. De Nederlandse delegatie is nog niet op volle sterkte. Ook vanuit het management van ETM en AT was er belangstelling en deelname aan een aantal vergaderingen. Jos de Groot (Directeur Telecommarkt) en Michel Verhagen (Hoofd Spectrummanagement AT) kwamen de delegatie tijdelijk versterken en hebben een redelijke indruk gekregen van wat er op een WRC allemaal plaatsvindt.

Eerste resultaat

Ook zijn er al eerste resultaten geboekt en maritiem was deze keer koploper in de afronding van agendapunt 1.15 over on-board communicatie in de UHF band. Of dat deels te maken heeft met de Nederlandse CEPT-coördinator is moeilijk in te schatten, maar feit is wel dat vrijdag 6 november jl. de conclusies ten aanzien van dit agendapunt al zijn bevestigd door de plenaire vergadering.

Controversiële zaken

Een voorbeeld:

Hans, PB2T meldde als CEPT-coördinator van agendapunt 1.4 (toewijzing van een 5 MHz amateurband) dat na de introductie van de diverse bijdragen vanuit de hele wereld met voorstellen voor de aanpak van het agendapunt, vervolgens “de pleuris uitbrak”.

Duidelijk is dat nu de discussies gestart zijn over de meer controversiële agendapunten, niemand zijn eventuele terugvalposities al prijs wil geven. Veel partijen of zo we willen: ‘stakeholders’ staan nu nog lijnrecht tegenover elkaar. Maar toch zal er veel overleg worden gepleegd, zowel formeel als informeel om toch te proberen voor alle agendapunten een conclusie te bereiken. Soms zal dat leiden tot een uitkomst waarbij iedereen “equally unhappy” wordt.

Wandelgangen

Naast het vergaderen over de reguliere WRC-agenda-items worden veel andere zaken in de ‘wandelgangen’ besproken. Vooral op satellietcommunicatie gebied wordt de ene na de andere lunch- of coffeebreak opgeofferd om bij te praten, support voor specifieke onderwerpen te vragen of te verlenen of eenvoudigweg satelliet coördinatie kwesties en marge van de meeting op te lossen. Het resultaat is dat de dagen meer dan gevuld zijn en er vaak geen tijd meer overblijft voor een fatsoenlijke maaltijd. Toch zijn deze ‘wandelgang vergaderingen’ belangrijk, er wordt ontzettend veel geregeld en afgesproken omdat die gelegenheid er nu eenmaal is.

Politiek

Opmerkelijk is dat tijdens de conferentie blijkt dat de relatie tussen Cuba en de Verenigde Staten sterk aan het verbeteren is. Cuba beklaagt zich tijdens deze conferentie nu eens niet van het ‘jammen’ door de Amerikanen van hun omroepuitzendingen. Blijkbaar is het verminderd of opgehouden. Een opmerkelijke verbetering ten opzichte van vorige conferenties.

Reünie

Af en toe lijkt de WRC een grote reünie. Deelnemers kennen elkaar uit allerlei andere internationale meetings, maar af en toe zien mensen elkaar jaren niet, en plotsklaps staan ze op de WRC weer tegenover elkaar. Verrassend is het dat veel deelnemers vaak wel voor een ander bedrijf of instelling werken, maar toch wel weer in het telecomwereldje en zo ook betrokken blijven bij de WRC.