58e Dag voor de RadioAmateur 2018

58e Dag voor de RadioAmateur (DvdRA 2018)

58e Dag voor de RadioAmateur (DvdRA 2018)Deze dag biedt naast commerciële en niet-commerciële aanbieders van elektronica ook een nagenoeg complete presentatie van alle commissies, ideaal voor belangstellenden die meer van onze hobby willen weten.

De 58e Dag voor de RadioAmateur 2018 zal plaats vinden op zaterdag 3 november (nieuw) in de IJsselhallen te Zwolle.

De dag zal weer de bekende onderdelen bevatten: de AMRATO, VROM (de VERON-onderdelenmarkt), de presentatie van diverse commissies en verenigingen, de zelfbouwtentoonstelling en natuurlijk weer interessante lezingen en de loterij.

Om u aan te melden, als standhouder bij de onderdelenmarkt, als commerciële standhouder, als deelnemer aan de zelfbouwtentoonstelling, of om te assisteren op de dag zelf, kunt u zich opgeven bij hieronder genoemde personen. Zij kunnen u ook informeren over de kosten en of de voorwaarden.

Voor algemene informatie van de DvdRA kunt u onderstaande adressen benaderen.

VROM (VERON Onderdelen Markt)
Aanmelden voor een of meer stands en informatie bij Gerrie de Groot, PA7TT.
De uiterste aanmelddatum is 15 september 2018.
E-mail: pa7tt@veron.nl

AMRATO (commerciële standhouders)
Aanmelden voor een of meer stands en informatie bij Jan van de Westelaken, PE1MQL.
De uiterste aanmelddatum is 15 september 2018.
E-mail: pe1mql@veron.nl

Zelfbouwtentoonstelling (en demonstraties)
Aanmelden en informatie bij Dick Harms, PA2DW.
De uiterste aanmelddatum is 15 september 2018.
E-Mail: pa2dw@veron.nl

Medewerkers voor de Dag voor de RadioAmateur 2018

We zijn op zoek naar VERON leden die bereid zijn op de dag zelf te assisteren bij enkele (eenvoudige) werkzaamheden. Als zich voldoende mensen aanmelden bent u volop in de gelegenheid om zelf ook rustig te kunnen rondkijken. Hebt u belangstelling, geeft u zich dan op bij Michel Mulder, PC9C, E-mail: pc9c@veron.nl

Algemene informatie en organisatie van de DvdRA

Nadere informatie, voorwaarden en aanmeldformulieren kunt u vinden op de speciale VERON DvdRA website, dvdra.veron.nl, in het Nederlands, Engels en Duits. Of bij een van de hierboven genoemde personen, bij het overeenkomstige onderdeel van de DvdRA.

Paul Sterk, PA0STE
Voorzitter VERON Evenementen Commissie
E-mail: voorzitter.evcie@veron.nl