DAG VOOR DE RADIO AMATEUR 2018

Op 3 november 2018 in de IJsselhallen te Zwolle

Het is al weer de 58e Dag voor de RadioAmateur, maar nu voor het eerst in Zwolle. De dag wordt georganiseerd door de VERON, de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland.

Vanaf heden is de inschrijving geopend voor alle standhouders. Wees er snel bij, de ruimte is beperkt. Dus wil je een plek op de AMRATO (voor commerciële en nieuwe apparatuur) of de VROM (VERON Radio Onderdelen Markt), ga dan naar de standhouders pagina. Daar zijn de inschrijf formulieren en voorwaarden te vinden.

Standhouders kunnen zich aanmelden tot 15 september 2018 !!!

HAM RADIO CONVENTION 2018

On November 3th 2018 in the IJsselhallen in Zwolle, The Netherlands

It is already the 58th Day for the Radio Amateur, but now for the first time in Zwolle. The day is organized by the VERON, the Association for Experimental Radio Research in the Netherlands.

From now on the registration is open for all exhibitors. Be quick, space is limited. So if you want a place on the AMRATO (for commercial and new equipment) or the VROM (VERON Radio Parts Market), go to the exhibitors page. The registration forms and conditions can be found there.

Exhibitors can register until September 15, 2018 !!!

FUNKAMATEUR TREFFEN 2018

3. November 2018 in die IJsselhallen in Zwolle, Die Niederlande

Es ist bereits der 58. Tag des Funkamateurs, jetzt aber zum ersten Mal in Zwolle. Der Tag wird von der VERON, der Vereinigung für experimentelle Radioforschung in den Niederlanden, organisiert.

Ab sofort ist die Registrierung für alle Aussteller offen. Sei schnell, der Platz ist begrenzt. Wenn Sie also einen Platz auf dem AMRATO (für kommerzielle und neue Geräte) oder dem VROM (VERON Funk Bauteile Markt) haben möchten, gehen Sie auf die Ausstellerseite. Dort finden Sie die Anmeldeformulare und Bedingungen.

Aussteller können sich bis 15. September 2018 registrieren !!!

Dag voor de Radioamateur, HAM Radio Convention, Funkamateur Treffen