DAG VOOR DE RADIO AMATEUR 2017

Op 4 november 2017 van 9.30-17.00 uur in de Americahal te Apeldoorn

Op 4 november 2017 vindt de 57e Dag voor de Radio Amateur plaats. Deze dag wordt georganiseerd door VERON, Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland.

Bekijk nu het programma op de nieuwe DvdRA website.

Standhouders kunnen zich aanmelden tot 15 september 2017 !!!

HAM RADIO CONVENTION 2017

On November 4th 2017 from 9.30-17.00 in the Americahal in Apeldoorn, The Netherlands

On November 4th 2017, the 57th Ham Radio Convention will again take place in The Netherlands. Organiser is VERON, the Dutch radio society.

Have a look at the program on the new DvdRA website.

Exhibitors can register until September 15, 2017 !!!

FUNKAMATEUR TREFFEN 2017

4. November 2017 von 9.30-17.00 Uhr, in die Americahalle in Apeldoorn, Die Niederlande

Am 4. November 2017, findet das 57. Funkamateur Treffen in den Niederlande statt. Organisator ist VERON, der Niederländische Funkamateurverein.

Sehe jetzt das Programm auf dem neuen DvdRA Website.

Aussteller können sich bis 15. September 2017 registrieren !!!

Dag voor de Radioamateur, HAM Radio Convention, Funkamateur Treffen