Terugblik op de DvdRA 2013

Terugblik op de 53ste Dag voor de Radio Amateur in 2013

De Dag voor de RadioAmateur 2013 (DvdRA 2013) is gehouden op zaterdag 2 november in de Americahal te Apeldoorn.

De 53e DvdRA, gehouden in 2013 was weer de dag, dat de VERON zich als vereniging in al haar facetten heeft gepresenteerd, en waarin de grote diversiteit van onze gemeenschappelijke hobby weer volledig is gedemonstreerd.

Het bezoekersaantal op deze dag was iets hoger dan die van het afgelopen jaar, dat zijn zo’n 2400 bezoekers, ik heb het dan over het aantal betalende bezoekers, incl. voorverkoop. Bedenk dat er dan totaal meer mensen zijn, door de genodigden, gouden speld dragers en gratis kinderen onder 16 jaar. Wij zijn blij dat dit bezoekersaantal redelijk stabiel blijft. De sfeer op de DvdRA was zo als altijd, uitstekend.

Terugblik op de 53ste Dag voor de Radio Amateur van november 2013 (DvdRA 2013)

Impressie van de Dag voor de Radio Amateur van nov 2013

Deze dag bestond weer uit de officiële opening van de dag, diverse lezingen, een zelfbouw tentoonstelling, de AMRATO (commercie), de VERON-onderdelen-markt, de stands van de commissies en verenigingen en de zelfbouw tentoonstelling. Voor het derde jaar werd “het jeugdplein” georganiseerd. Een initiatief van de landelijke JOTA-JOTI organisatie tezamen met, de vossenjachtcommissie, de jeugdcommissie en dit jaar ook met de YOTA (Younsters on the air). De dynamiek en belangstelling voor dit jeugdplein was weer groot, zowel door de deelnemers als door de begeleiders.

Deze dag had als thema, SDR (Software Defined Radio), onder het motto, “SDR, daar kun je niet omheen”.
Dit thema kwam op verschillende plaatsen terug, bij de opening door een inleidend verhaal van Marc van Stralen, Dk4DDS, in de lezingen, in de zaal, maar ook bij de zelfbouw, boven op de omloop.
Wij zijn Marc, door zijn netwerk en enthousiasme voor SDR dan ook zeer erkentelijk voor zijn bijdrage.
Deze keuze was een schot in de roos, want de belangstelling voor dit onderwerp bleek zeer groot.

Als gasten waren op de DvdRA aanwezig: een delegatie van Agentschap Telecom onder leiding van Dhr. G. Petersen, de IARU door de voorzitter van Region 1, H. Blondeel-Timmerman, PB2T, een delegatie van de VRZA onder leiding van de voorzitter Wim Visch, PG9W, namens het Wetenschappelijk Radiofonds Veder, mevrouw F. Olthof-Kosters (voorzitter) en de heren C. De Hoog (secretaris) en prof. ir. K.H.J. Robers, PA0KLS (bestuurslid). Bovendien was de UBA vertegenwoordigd door de voorzitter Claude van Pottelsberghe de la Potterie, ON7TK.

Terugblik op de DvdRA 2013De dag werd geopend door de algemeen voorzitter van de VERON, Remy Denker, PA3AGF met een openingstoespraak. Na een verwelkoming van de gasten gaf Remy onder het motto, de VERON aan het werk, aan dat er enkele nieuwe boeken en folders zijn uitgegeven, met name een praktijkboek, met bijzondere dank aan Rob Soulier, PA3AXI en zijn team. Verder de aankondiging van de komst van een nieuw vademecum in 2014. Remy memoreerde de zelfbouw tentoonstelling, op deze dag waar het VERON-Fonds weer een 1e,2e en 3e prijs zal uitloven, en de vernieuwingen die op deze dag zijn aangebracht in de CW wedstrijden door Joost Strijbos, PA0WRT met assistentie van Wim Kruyf, PA0WV. De Stichting Radio Examens bestaat 5 jaar, en haar bestaansrecht werd door Remy nog eens onderstreept door de resultaten te noemen. Om 200 jaar koninkrijk te vieren zullen gedurende de maand november de roepletters PA200NL vaker te horen zijn. In het Amateur overleg heeft AT aangegeven dat intensiever het gedrag van radioamateurs op de banden zal worden gemonitord. Aangegeven is, dat men de methode om een gele of rode kaart uit te delen bij constateringen van wangedrag, zal hanteren. Vervolgens wijst Remy op de vacatures die binnen de VERON zijn ontstaan en verzoekt de leden nadrukkelijk na te denken of men niet een dergelijke functie zou willen/kunnen vervullen. Tot slot wordt de evenementen commissie bedankt voor de organisatie van deze dag. Vervolgens verklaart Remy de Dag voor de RadioAmateur 2013, voor geopend. De geluidsopname van deze toespraak kan men beluisteren via deze opname.

De bekendmaking van de Amateur van het jaar 2012 (door de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder), vond plaats na een boeiende considerans van Klaas Roberts, PA0KLS. Klaas kwam via diverse omwegen (bedoeld om de toehoorders op het verkeerde been te zetten) op het wetenschappelijke gehalte van de radioamateur. Hierbij ging Klaas uitvoerig in op de wat hij noemde de pluizers en de doeners. Zendamateurs behoren duidelijk tot categorie van de doeners en ontdekken hierdoor zaken die de wetenschap niet voor mogelijk heeft gehouden, de praktijk blijkt toch altijd iets anders dan theoretisch kan worden beredeneerd. Een van die ambitieuze projecten was de aanpak van een groep radioamateurs om de radiotelescoop in Dwingeloo te reactiveren, want daar kun je erg leuke dingen mee doen. De amateur die wordt bedoeld, is zo’n zelfdoener die een grote bijdrage aan dit project heeft geleverd. Het Vederfonds verleent hem dan ook de titel “Amateur van het jaar 2012”. Dat is de heer Jan van Muijlwijk, PA3FXB. De prijs werd uitgereikt door Mevr. F. Olthof-Kosters voorzitter van het Vederfonds. De geluidsopname van deze toespraak kan men beluisteren via deze opname.

Lezingen die zijn gehouden zijn: 1e lezing, ”Actuele ontwikkelingen van SDR”, door Klaus Lohmann, DK7XL, SDR-Funktechnik GmbH, FlexRadio-EU. 2e Lezing, ”HiQ-SDR – een volledig digitaal modulair tranceiver concept”, door Helmut Goebkes, DB1CC, van technologie 2000, met demonstratie door Hubert Fink, DG7MGY. 3e Lezing, ”Radioactief van western-Samoa, Tonga-Island en de South-Cook Islands”, door Wil van der Laken, PA0BWL. Algemeen kan opgemerkt worden dat de lezingen van een goed niveau waren, en werden dan ook door een zeer groot publiek bijgewoond.

De CW-wedstrijden stonden dit jaar weer onder leiding van Joost Strijbos, PA0WRT, met assistentie van Wim Kruyf, PA0WV. Zoals in de aankondigingen stond aangegeven is deze Vonkenboerwedstrijd in een nagenoeg geheel nieuw jasje gestoken. En bestond uit de onderdelen : Morsevaardigheidswedstrijd, de Ladder wedstrijd, morse met een knipoog en de mogelijkheid het seinschrift te laten controleren met de seinscope van Wim, PA0WV. Een groot aantal mensen heeft dit jaar hier aan deelgenomen. Door dit veranderde caracter kan niet meer gesproken worden over winnaars, wel over het aantal behaalde punten en de hoogst gehaalde snelheid. De drie hoogst geplaatste deelnemers waren : PA0WV met 4294 punten en 71 wpm, PA4M, met 2833 punten en 50 wpm en PD3TRU met 2489 punten en 50 wpm. De overige uitslagen kunt u hier vinden.

pieter_tjerk_de_boer-pa3fwmVoor de derde keer werd door het VERON-fonds een zelfbouw- Pieter Tjerk de Boer, PA3FWM aanmoedigingsprijs uitgereikt, voor de beste inzending van de zelfbouw tentoonstelling. De meer dan 20 stands bevatte een gevarieerd aanbod, waardoor het niet eenvoudig was de drie prijswinnaars aan te wijzen. geertje_van_der_sterre-pa3xaDe voorzitter van het VERON-Fonds was v.w. QRL afwezig waardoor in zijn plaats Chris van en Berg, PA3CRX de prijswinnaars bekend maakte en de prijzen overhandigde. 1e prijs (certificaat met geldprijs van €150) viel ten deel aan Pieter Tjerk de Boer, PA3FWM, voor zijn project Vector Network Analyzer. De tweede prijs (certificaat met geldprijs van €100) ging naar Antoon Milatz, PA3BWE, voor zijn Raspberry pi testbeeldgenerator, en de derde prijs (certificaat met geldprijs van €50) naar Geertje van der Sterre, PA3XA, voor haar Arduino SWR meter.

Aan de AMRATO is deelgenomen door 12 bedrijven. Er waren op de DvdRA, 31 commissies en verenigingen aanwezig die hun specialisatie demonstreerden. Dit was ook het tweede jaar dat Agentschap Telecom een stand had op de DvdRA. AT heeft aangekondigd om de twee jaar deel te nemen, daardoor zal AT in 2014 niet aanwezig zijn. De VERON-onderdelen markt bevatte 117 stands, en de zelfbouwtentoonstelling telde 21 stands. De dag werd traditioneel afgesloten met de trekking van de prachtige prijzen uit de DvdRA-loterij. De nummers van de winnende loten zijn inmiddels gepubliceerd op de VERON-website en gestuurd naar de redactie van Electron.

Storend op deze dag was, dat we helaas voor de eerste keer in 53 jaar, niet verstoken zijn gebleven van zakkenrollers. De schade bleef gelukkig beperkt. Er zijn twee zakkenrollers gesnapt, en bij die actie is er helaas ook een fout gemaakt, waar we ons voor hebben verontschuldigd, we zullen maatregelen nemen om herhaling te voorkomen. Afgezien van deze dissonant verliep de dag verliep prima en uiterst plezierig. Deze 53e DvdRA was weer “de” ontmoetingsplaats voor die mensen die onze hobby een warm hard toe dragen en liet bij velen een positieve indruk achter. Een echte dag voor de RadioAmateur. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om alle mensen die in welke vorm dan ook, een bijdrage geleverd hebben aan de realisatie van deze dag, van harte danken. De volgende DvdRA (de 54e) zal (onder voorbehoud) worden gehouden op zaterdag 1 november 2014.

Paul Sterk (PA0STE)
Voorzitter VERON Evenementen Commissie


 

Uitslagen van de Vonkeboerwedstrijd 2013 (Ladderwedstrijd)

Dit is de uitslag van de Vonkeboerwedstrijd die gehouden is tijdens de Dag voor de RadioAmateur 2013 op 2 november 2013 in de Americahal te Apeldoorn:…

Nr. Roepletters of pseudoniem Aantal punten Hoogste snelheid (WPM)
1 PA0WV 4294 71
2 PA4M 2833 50
3 PD3TRU 2489 50
4 PA0LCE 2039 41
5 PA0DIN 1950 47
6 PA3BYW 1899 47
7 PA5ABW 1899 47
8 PA1ZP 1884 47
9 PA0ALV 1459 47
10 PA3ERE 1431 38
11 PB4TUG 1323 35
12 PA0HIT 1271 38
13 PA3EYK 1118 38
14 ON4ATW 1068 38
15 PA4TJ 719 38
16 PA0LPS 636 26
17 PA0MIR 574 29

 

Joost Strijbos (PA0WRT)