Toespraak Dag voor de RadioAmateur 2022

De zestigste Dag voor de RadioAmateur op 29 oktober 2022 werd traditioneel geopend met de toespraak van de algemeen voorzitter van de VERON, Remy Denker PA0AGF.

Beste Radiovrienden,

Wat geweldig fijn dat we na een stilte van twee jaar een Dag voor de RadioAmateur kunnen organiseren en dit jaar nog wel de 60e. We zijn weer welkom in de IJsselhallen, en terugkijkend heeft de Dag voor de RadioAmateur flink door het land gereisd. Ik herinner mij Het Turfschip in Breda, Amsterdam, Biddinghuizen en de tot voor kort in de Americahal in Apeldoorn. Nu dus voor de 2e keer hier in Zwolle.

Ten aanzien van de coronapandemie hebben we een vreemde en indringende periode achter de rug die ook voor het Hoofdbestuur best wel lastig was. Net zoals in de afdelingen, stelden we met elkaar regelmaat de vraag of we wel of niet fysiek konden vergaderen. Zo was het twee jaar op een rij niet mogelijk om een fysieke VerenigingsRaad te organiseren. In april 2022 konden we elkaar in levende lijve begroeten.

Dag voor de RadioAmateur

Begin dit jaar stond het onderwerp Dag voor de RadioAmateur weer hoog op de agenda van het Hoofdbestuur. Het was wikken en wegen. Wat zijn de prognoses? Zijn er richtlijnen voor grote evenementen en als die er zijn willen leveranciers nog wel komen? Zijn onze eigen vrijwilligers bereid om op zo’n dag hier aanwezig te zijn? En niet onbelangrijk, willen bezoekers zo’n groot evenement bezoeken?  Veel vragen dus. Dan maar het onderwerp doorschuiven tot een volgend HB-overleg en wachten tot een gunstigere tijding. Het financiële risico moest ook nog geëvalueerd worden.

Gelukkig werden de vooruitzichten steeds positiever. Zo ook met het enthousiasme van de deelnemende vrijwilligers. Uiteindelijk hebben we de knoop ten positieve doorgehakt en zijn de stoffige draaiboeken tevoorschijn gehaald. We zijn dan ook zeer verheugd dat dit VERON-evenement kan doorgaan. Het was best spannend. En nu zijn we hier weer met elkaar.

Zoals eerder gememoreerd; twee jaar geleden stonden we qua organisatie echt met de rug tegen de muur, maar ik heb wel ingezien dat we er positief zijn uitgekomen. Ook onze afdelingen hebben hiermee geworsteld en het Hoofdbestuur werden vragen gesteld over het wel of niet mogen organiseren van activiteiten. Reden om vanuit het HB de richtlijnen van de overheid onder de aandacht te brengen. Eigen invullingen werden dan ook sterk ontraden.

Duidelijk is geworden dat wij ons snel aan een nieuwe situatie kunnen aanpassen. Geen fysieke afdelingsbijeenkomst? Dan maar technische rondes op 2 meter of 70 cm. Een basketballer bijvoorbeeld moet om zijn sport te beoefenen de deur uit. Wij kunnen gewoon thuis blijven en daar activiteiten ontwikkelen.

Veel vrijwilligers

Ronald Stuy (PA3EWP)

Duidelijk is wel dat zo’n dag als deze draait om de inzet van heel veel vrijwilligers. Vrijwilligers die het ervoor over hebben om voor dag en dauw hier aanwezig te zijn om alles op te bouwen. Om 6 uur meldde zich de eerste. Het resultaat mag er zijn, namelijk een mooi programma; de VERON die zich presenteert, er zijn lezingen, er is een rommelmarkt en er is ook weer aandacht voor commerciële activiteiten. Kortom voor ieder wat wils. Gelukkig is er voor de zelfbouwers weer de zelfbouwtentoonstelling onder leiding van Jos Disselhorst PA3ACJ. Ook het Traffic Bureau heeft haar stand opnieuw ingericht met als blikvanger onze “knuffel-DX’er” Ronald Stuy PA3EWP. Als het goed is zit hij hier in de zaal. Dank Ronald dat je je vrij kunt maken om hier aanwezig te zijn.

Benoeming van de RadioAmateur van het jaar

Zoals u in het programma kunt zien, vindt dit jaar weer de bekendmaking van de Amateur van het Jaar plaats. In de loop der jaren is er een interessante gang van zaken ontwikkeld. De Algemeen Voorzitter begint over dit onderwerp. Waarvan acte. Dan worden aanwezigen al een beetje nerveus. Pieter-Tjerk de Boer PA3FWM weet in zijn considerans het ruisniveau rondom de prijswinnaar met zo’n 20 dB te verhogen. Hij vertelt veel maar komt niet to the point. Het is tenslotte aan mevr. Kosters in haar functie als voorzitter van het Vederfonds om de benoeming bekend te maken. Daarna beseft de kandidaat dat alles om hem of haar draaide en mag de amateur in kwestie naar voren komen om felicitaties in ontvangst te nemen. Zo doen we dat al jaren.

Vademecum

Vademecum 17e drukHet nieuwe vademecum is begin 2022 geïntroduceerd en er zijn ruim 1350 exemplaren verkocht. Helaas was het begin dit jaar alleen mogelijk het Vademecum per post te ontvangen. Het servicebureau is vandaag aanwezig, dus u kunt het vademecum, nu zonder verzendkosten, aanschaffen. Het is de moeite waard om dit boekwerk in uw shack te hebben liggen.

Ons radiospectrum

In de jaren twintig van de vorige eeuw speelde onze hobby zich in de illegaliteit af. Men vocht toen al wel voor een erkenning in de vorm van het legaal verklaren van onze hobby en in 1929 vond deze erkenning plaats in de vorm van zendexamens.

In een dossier uit 1926 vond ik de volgde hartenkreet terug:

Gezien de snel toenemende occupatie der korte golf door commerciële stations is het echter dringend noodzakelijk zo spoedig mogelijk krachtig in verweer te treden om voor ons amateurs enkele stroken vrij te houden.

Nu in de twintiger jaar van deze eeuw is deze hartenkreet nog steeds van toepassing, zij het dat we wel enkele ”stroken” hebben in de 23cm-band. Echter de industrie heeft grote interesse in dit deel van het spectrum en dan heb ik het over toepassingen zoals radionavigatie, WiFi, up- en downlinks in satellietcommunicatie, etc. Zij willen dat de radioamateurs gaan inleveren op het gebied van onder andere vermogen en bandbreedte. Inmiddels zijn door de industrie, maar ook door de radioverenigingen onder leiding van de IARU, rapporten opgesteld over dekkingsgebieden van antennes, interferenties, primair en secundair gebruik. Enfin, te veel om op te noemen.

Satellietnavigatie en amateurradio

De VERON zit er bovenop om dit onderwerp bij AT, zoals deze week bij het AmateurOverleg, onder de aandacht te brengen. Ook de IARU heeft contacten met overkoepelende overheden, zoals de CEPT, om aan te tonen dat ook de amateurs recht van spreken hebben bij de invulling van dit spectrum. Het woord uitruilen van spectra wordt al onder de aandacht gebracht. Op de komende World Radio Conference, die in 2023 gehouden zal worden, staat dit onderwerp uiteraard weer op de agenda. De race is voorlopig niet gelopen, maar de aandacht ervoor is er en de dreiging dat er iets gaat gebeuren is er ook. Wordt vervolgd.

PR-activiteiten

Ruim vijftien jaar geleden heeft de VERON een video uitgebracht waarin de aspecten van onze hobby worden uitgelegd. Gelet op het feit dat we na twee jaar afwezigheid deze dag weer organiseren, hebben we gemeend om opnieuw video-opnames en foto’s te maken. Chris Ploeger PA2CHR is met zijn videocamera vandaag in de hallen op stap en Wim de Vries PA0ME loopt rond om foto’s te maken. Wilt u niet op de foto of video laat het hen weten, zodat daar rekening mee gehouden kan worden.

Electron

Enkele jaren geleden is er een wisseling van de wacht opgetreden bij de samenstelling van de redactie. Er is een nieuwe hoofdredacteur opgestaan die samen met zijn team, waaronder een nieuwe eindredacteur en opmaker, ervoor zorgt dat er elke maand weer een mooi blad bij u wordt afgeleverd. Veel redactieleden hebben naast hun taak als redactielid nog een fulltime baan met andere woorden; zij doen hun VERON-taak in hun resterende vrije tijd. En, zoals dat mij is verteld, is ook die VERON-baan bijna een fulltime activiteit.  Er komt bij de redactie nogal wat mail binnen en er wordt met auteurs intensief gecommuniceerd over de te publiceren artikelen. Tja en in die hectiek kan er nog eens wat misgaan.  En Tja, dan kan het zijn dat de redactie niet binnen korte tijd een mail kan lezen en beantwoorden, met als gevolg dat de Algemeen Voorzitter weer een mailtje van iemand krijgt met de opmerking dat zijn mail nog niet is beantwoord. Ik vraag begrip voor deze situatie. Het redactieteam doet haar uiterste best om elke maand weer een boeiend resultaat bij u neer te leggen.

Vandaag zijn Bastiaan, de hoofdredacteur, en Lisa, de eindredacteur, hier aanwezig en het lijkt mij goed dat u eens met hen kennismaakt, zodat u een indruk krijgt van hun werkzaamheden. En als u vertelt over uw ervaring met de hobby, is de kans groot dat zij vragen om er een verhaal over te schrijven.  Pak die kans zou ik zeggen om uw mede-amateur te laten weten welke ervaring u heeft op uw vakgebied.

Electron op papier

In het kader van Electron op papier krijg ik met regelmaat de vraag voorgelegd of Electron niet per mail kan worden verstuurd of kan worden gedownload. Dat is goedkoper, zeker in het licht van stijgende papierprijzen en energiekosten bij de drukker.

Dat is wel zo, maar dat gaan we niet doen en daar is een goede reden voor. Electron wordt afgeleverd op het adres van onze leden, waardoor elk lid op de hoogte kan zijn van de activiteiten van onze vereniging. Ik zeg “kan zijn”, want niet ieder lid leest het blad, maar er kan geen verwijt worden gemaakt dat leden niet goed worden geïnformeerd. Ik denk bijvoorbeeld aan de voorbereidingen van onze VerenigingsRaad. Onze algemeen secretaris beschrijft de gang van zaken op die dag met daarin ook de ingezonden voorstellen.

Per email het blad versturen is een optie, maar niet ieder lid heeft zijn mailadres kenbaar gemaakt; daar kan een reden voor zijn.

Downloaden is een andere optie, maar niet iedereen neemt die actie of beschikt over een computer.

Bovengenoemde acties leiden ertoe leden informatie missen en dat willen we voorkomen.

Electron is dus voor onze vereniging het enige communicatiemiddel waarmee ieder VERON-lid wordt geïnformeerd. Derhalve het standpunt van het Hoofdbestuur om ons blad op papier uit te brengen.

Onze drukker levert Electron af voor verzending en dan heeft de VERON geen invloed over het bezorgen van het blad. Bij de een wordt het blad een dag erna bezorgd; de ander ontvangt het blad een week erna. Deze gang van zaken is bij het Hoofdbestuur bekend en via de drukker vinden hierover gesprekken plaats over deze gang van zaken. Het heeft dus onze aandacht.

Jeugd

Een regelmatig terugkerend onderwerp is op welke wijze wij de jeugd willen enthousiasmeren voor onze hobby. Het is geen eenvoudige taak om de jeugd bij onze hobby te betrekken. Zij hebben al zoveel uitdagingen, variërend van games en uitgaan tot het bijhouden van social media. Desalniettemin zijn er nog volop gelegenheden waar lokaal of regionaal activiteiten zijn in het kader van onze hobby. Dat zijn uitstekende gelegenheden om de jeugd mee naar toe te nemen. De aandacht afgelopen weekend voor de CUBA-crisis, waar heel veel radiostations aan hebben meegewerkt, zal zeker een effect hebben.

Morsecode-dag Openluchtmuseum

Dat er niet direct een super enthousiaste reactie komt, is bekend van de jeugd, maar we hebben inmiddels wel geleerd dat er altijd iets blijft hangen, en dat kan op latere leeftijd opbloeien tot een verdere kennismaking met onze hobby. Een soort senioreneffect. Dat hebben we geleerd van het evenement in het Openluchtmuseum in Arnhem, enkele maanden geleden. Daar stond de VERON met een stand in het kader van communicatie, met name morsecode. U heeft hierover uitgebreid kunnen lezen in Electron. Het overgrote deel van de bezoekers in onze stand kende morse uit films, de scouting of open dagen en in veel gevallen was dat heel lang geleden. De crew die daar stond kreeg toch wel de indruk dat sommigen onze hobby wilden oppakken. Dat was een mooie opsteker. Er was ook een mogelijkheid om een morsetest te doen. Zowel jong als oud nam hieraan deel. Men ging nadien enthousiast weg. Wellicht is bij hen ook een virusdeeltje achtergebleven. Uiteraard weet ik dat het niet makkelijk is, maar op gezette tijden enthousiast over onze hobby praten kan geen kwaad.

Mijn oproep is derhalve om met elkaar onze hobby onder een breder publiek onder de aandacht te brengen.

Vrijwilligers

Zoals eerder gememoreerd kan deze dag vormgegeven worden door de inzet van veel vrijwilligers en uiteraard spelen de bezoekers en andere deelnemers ook een grote rol om deze dag tot een succes te maken.

In een breder kader wil ik aangeven dat er nog veel vacatures zijn. We zoeken vrijwilligers voor de ICT-commissie, de evenementencommissie, de redactie van Electron en we zoeken een enthousiaste medewerker in de VHF-commissie.

Ik heb daar al vaker aandacht aan geschonken. Helaas komen we in een aantal commissies op een kritisch aantal medewerkers in relatie tot de hoeveelheid werk. Zo kritisch zelfs dat de voorzitters zich afvragen of activiteiten nog wel doorgang kunnen vinden. U raadt het al; we zijn heel serieus op zoek naar vrijwilligers. Bij de centrale VERON-stand kunt u de vacatures vinden. Dank voor uw overweging om u in te zetten. Het kost niet veel tijd, maar het levert u wel enthousiasme op.

PI4AA

Vanaf begin dit jaar is ons verenigingsstation PI4AA niet meer in de lucht geweest, omdat de crew, na vele jaren de uitzendingen te hebben verzorgd, het enthousiasme begon te verliezen. Dat kan en daar is niets mis mee. Ik wil graag een beroep doen op afdelingen of een groep enthousiaste amateurs om de uitzendingen op zich te nemen. Alles staat klaar en de vroegere crew is bereid om de start-up te begeleiden. Het station is, destijds onder de call PA0AA, al sinds 1929 in de lucht, zelfs voordat de officiële zendmachtigingen er waren. De call werd met een speciale machtiging van de overheid vrijgegeven. Wie pakt de microfoon op om PI4AA te activeren? Het zou prachtig zijn om dit legendarische station weer in de lucht te krijgen.

Dankwoord

Ik kom aan het eind van mijn toespraak en ik wil graag onder luid applaus mijn dank overbrengen aan een aantal personen die onder andere deze dag mogelijk hebben gemaakt. Zonder anderen te kort te doen wil ik na mijn toespraak een boeket bloem overhandigen aan de voorzitter van de evenementencommissie, René Plug PA3ECL, waarmee ik de leden van zijn commissie wil bedanken, aan Lisa Mooijman, in haar rol als eindredacteur voor haar enorme inzet, waardoor er elke maand weer een goed en gedegen Electron bij u op deurmat ligt, waarmee ik ook de hele redactie wil bedanken en aan Jos Disselhorst PA3ACJ voor zijn jarenlange inzet voor de zelfbouwtentoonstelling.

Dank voor uw aandacht; ik wens u een hele fijne dag  en dan verklaar ik hierbij de Dag voor de RadioAmateur 2022 voor geopend.