Morse & Straight Key Challenge tijdens de DNAT 2022

Morse Straight KeyZeker nu Morse erkend is als Immaterieel Cultureel Erfgoed mag je de Morse & Straight Key Challenge tijdens de DNAT 2022 niet missen. Dit jaar voor de eerste keer georganiseerd tijdens de DNAT in Bad Bentheim door Ad Wouterson PA2PCH, Harm Paas PA0HPG en Hans Remeeus PA0Q. Ervaren radiozendamateurs met CW als een van hun meest favoriete modes.

1. Morsevaardigheidswedstrijd

Foutloos opnemen van Engelstalige tekst in oplopende snelheden van 10, 15, 20, 25, 30 en 35 woorden per minuut gedurende telkens één minuut. Iedere deelnemer krijgt een certificaat met hierop de hoogst behaalde snelheid vermeld.

2. Ladderwedstrijd

Foutloos opnemen van Engelstalige woorden in oplopende snelheid.

3. Vonkenboerwedstrijd

A. Foutloos opnemen van calls bestaande uit letters en cijfers, met QRM/QRN/QSB en met een snelheid van ongeveer 18 woorden per minuut.
B. Opnemen van vijf stukken in Duitstalige of Nederlandstalige tekst, met een snelheid van 18 woorden per minuut, waarbij na afloop van ieder stuk tekst een vraag gesteld wordt over de inhoud van de tekst. Tijdens het uitzenden van de vragen mag niets worden opgeschreven.

4. Seinwedstrijd

Met een handsleutel (Straight Key) foutloos seinen van een Engelstalige tekst bestaande uit letters, cijfers en leestekens. Je kunt kiezen tussen een Kent en een Junker handsleutel. Wanneer een eigen handsleutel meegenomen wordt, dan dient de uitgang voorzien te zijn van een kabel van minimaal een meter met hieraan twee banaanstekkers. Beoordeling van het seinschrift door een decoder en ook op het gehoor door twee ervaren ex radio-officieren.
Ook kan iedere beginner of gevorderde aan elk onderdeel deelnemen. Je hoeft niet aan alle vier de onderdelen mee te doen. Vooraf inschrijven is gewenst als je zeker wilt zijn van een plaats cw@dnat.de wie het eerst komt het eerst maalt en vol is vol, wel gewoon tijdig naar de zaal komen.
Voor de concentratie is het tevens noodzakelijk dat er tijdens de wedstrijden niet in- en uitgelopen wordt.

Het maximum aantal deelnemers is 24. Zorg dus dat je dit niet mist. Noem jezelf een trotse deelnemer van een sportieve en competitieve versie van het zo mooi en bijzonder wordend cultureel erfgoed. Iedere deelnemer aan een of meerdere onderdelen ontvangt het felbegeerde Morse Challenge vaantje! De overall winnaar, die over alle onderdelen de meeste punten behaalt, mag zichzelf DNAT Super Vonkenboer 2022 noemen. Alle uitslagen worden gepubliceerd op de websites van de organiserende verenigingen.

Locatie en tijd

Morse Straight KeyDe Morse en Straight Key Challenge vindt plaats in het Forum van het Burg Gymnasium in Bad Bentheim aanvang 10:00 uur. Zaal open om 09:30 uur. De ruimte vind je aan helemaal achter in het forum langs de balie en recht de gang in naast de grote zaal na binnenkomst bij de hoofdingang.