Morse & Straight Key Challenge 2023

Samen met Harm Paas PA0HPG en Ad Wouterson PA2PCH mocht ik tijdens de Dag voor de RadioAmateur in Zwolle de Morse & Straight Key Challenge 2023 helpen organiseren. In navolging van Wim Kruyf PA0WV en Joost Strijbos PA0WRT hebben wij ook in 2023 weer getracht hun uitstekende werk voort te zetten en ‘Morse’ in de schijnwerpers te behouden. Op alle gebieden was het een heel gezellige dag. Met veel dank aan René Plug PA3ECL en al zijn medewerkers voor de uitstekende organisatie van de DvdRA, dit jaar voor het laatst in Zwolle. Wat 2024 gaat brengen is niet bekend.

Morse & Straight Key Challenge

Voor ons was het de vijfde keer dat wij de Morse & Straight Key Challenge (vroeger geheten de Vonkenboerwedstrijd) mochten organiseren, en daar gaat het nodige werk aan vooraf. Harm Paas PA0HPG schreef de software, ontwikkelde de ‘MorseChallenge CW Analyzer’ en legde de basis voor het Excel-werk. Ervaren morsespecialist Ad Wouterson PA2PCH heeft altijd weer nieuwe ideeën om het ieder jaar afwisselend en vooral spannend te houden.

De Morse Challenge bestaat uit vier onderdelen:
1. De Morsevaardigheidstest;
2. de Ladderwedstrijd en -competitie;
3. de Vonkenboerwedstrijd;
4. de Straight Key Challenge.

Wij beginnen altijd met de Morsevaardigheidstest in de snelheden 15, 20, 25, 30, 35 en 40 wpm. In het verleden werd deze test uitgezonden door ‘Radio AA’, de verenigingszender van de VERON met de call PI4AA, vroeger PA0AA, op iedere zondagmorgen op 3505 kHz. Voor de geïnteresseerden heb ik nog een artikel van PA0MPR uit een Electron van 1956, waarin een uitleg gegeven wordt over het verkrijgen van het VERON-vaardigheidscertificaat. Destijds met snelheden van 15 tot en met 30 woorden per minuut. De uitslagen van de Morsevaardigheidstest van 2023 vinden jullie in tabel 1. Wanneer de deelnemer de teksten voor meer dan 50% correct opgenomen heeft, dan ontvangt de deelnemer het certificaat met daarop de betreffende snelheid in woorden per minuut.

Tabel-1.-Uitslagen-Morsevaardigheidstest

Laddertest

Daarna is het de beurt aan de Laddertest. Een terugkerende wedstrijd, waarbij het mogelijk is gedurende meerdere jaren hoog op de lijst te (blijven) staan. Hierdoor zou men bij opnieuw deelnemen geen rem hoeven te ondervinden van de vrees voor een lagere score. Ook dit jaar zijn Ad, Harm en ik weer met een vergrootglas door de resultaten van de deelnemers gegaan. Deelnemers aan voorgaande jaren, die een of meerdere keren niet meedoen (of overleden zijn), blijven gehandhaafd in de jaarlijkse publicatie.
In 2023 zien wij een aantal opmerkelijke verschuivingen in de Laddercompetitie!

De winnaar van de Laddertest 2023, met maar liefst 4426 punten, overeenkomend met 54% van het maximaal te behalen punten, is Theo Koning PA1CW geworden. De puntenscore vindt volgens een bepaald algoritme plaats. Hiermee is Theo ook gelijk de nieuwe nummer 1 van de Laddercompetitie geworden en heeft hij Wim PA0WV ingehaald!

In tabel 2 vinden jullie de uitslagen van de Laddertest 2023, en in tabel 3 de stand van de Laddercompetitie.

Tabel 2. Uitslagen Ladderwedstrijd en Vonkenboerwedstrijd

Stand (2023) Laddercompetitie na negen wedstrijden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Laddertest wordt gevolgd door de Vonkenboerwedstrijd, waarbij de felbegeerde wisselbeker naar de winnaar gaat. Het eerste onderdeel bestaat uit het opnemen van 50 binnenlandse en buitenlandse calls, in wisselende snelheden en onder het genot van een flinke portie QRM, QRN en QSB. Bij het tweede onderdeel (de Q&A) wordt ook het ‘zeer-kortetermijngeheugen’ op de proef gesteld. Tijdens het stellen van een vraag in morse mag je de vraag niet op papier noteren, maar dien je deze op te slaan in je geheugen. Na het vraagteken schrijf je het antwoord op het wedstrijdformulier.

In het laatste deel van tabel 2 staan de uitslagen van de Vonkenboerwedstrijd 2023, waaruit blijkt dat Theo Koning PA1CW de wisselbeker in ontvangst mag nemen. De officiële uitreiking van de beker doen wij tijdens de eerstvolgende Dag van de Radio Amateur (in 2024 of 2025).

Straight Key Challenge

Het laatste onderdeel is de Straight Key Challenge, waarbij deelnemers gedurende twee minuten een stukje tekst mogen seinen. Hierbij worden de snelheid, de afstand tussen de tekens en de afstand tussen de woorden zeer aandachtig beoordeeld door de drie juryleden PA2PCH, PA3CW en PA0Q. Zij beoordelen op het gehoor de kwaliteit van het seinschrift, zoals de punt-streepverhouding, of tekens en woorden niet aan elkaar geplakt worden (bijvoorbeeld AN als P), het aantal fouten, en de snelheid.

De Morse Analyzer, die door Harm Paas PA0HPG ontworpen en gebouwd is, dient als ondersteuning bij het werk van de juryleden en ter bevestiging van hun beoordelingen. Perfecte waarden volgens de morsecode standaard zijn een punt-streep verhouding van 1:3 en een punt-woord spatiëring van 1:7. Voorafgaand aan de resultaten van de Morse Analyzer moesten de juryleden hun beoordeling al op papier gezet hebben, zodat zij zich niet konden laten beïnvloeden door de hardware. Bij deze wedstrijd is de kwaliteit van het seinschrift dus belangrijker dan de snelheid.

Tabel-4.-Uitslagen-Straight-Key-Challenge

Voor het eerst hebben wij in 2023 van de VERON drie bekers beschikbaar gesteld gekregen voor de Straight Key Challenge. In tabel 4 vinden jullie de uitslagen van de Straight Key Challenge 2023. De eerste prijs ging naar Stephan Pot PA1SJP, die seinen onder andere geleerd heeft op de Morse Academy van PI4HAL, aan boord van de SS Rotterdam. De tweede prijs was voor Peter Denters PA0PCH, en de derde prijs ging naar Theo Koning PA1CW.

Hebben jullie ook leuke ideeën en suggesties voor deze wedstrijden? Laat het ons dan gerust weten, zodat wij dit wellicht kunnen meenemen en verwerken bij het organiseren van toekomstige Morse & Straight Key Challenges.

Graag tot ziens tijdens de volgende Dag voor de RadioAmateur, als deelnemer aan de Morse & Straight Key Challenge.

–… …–

Hans Remeeus, PA0Q/OE3JRC

Foto’s Morse & Straight Key Challenge