Interesseonderzoek 2021, help mee en vul de enquête in

VERON intersse onderzoek 2021, help mee en vul de enquête in

Op welke banden bent u actief, 2-m en 70-cm

In het VERON beleidsplan “Fit for the Future” is opgenomen,  dat de PR-Commissie periodiek onderzoek doet naar de interesses van onze leden. Dus een soort marktonderzoek onder de leden van VERON. Door deze onderzoeken periodiek te houden krijgt ons hoofdbestuur, commissies en werkgroepen een beter inzicht in welke aspecten van amateur radio populair en minder populair zijn onder onze leden. Vul het interesseonderzoek 2021 in. Help de commissies en werkgroepen beter in te spelen op uw interesses.

Interesseonderzoek 2021 uitnodiging

Leden waarvan in het VERON Administratie Systeem (VAS), ook wel Mijn VERON, een geldig e-mailadres is geregistreerd ontvangen een uitnodiging met link via de VERON Nieuwsbrief. Maar er ontbreken nog steeds veel e-mailadressen in het VAS. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? Laat dan uw e-mailadres registreren bij het Centraal Bureau. Kijk ook eens bij de FAQ van Mijn VERON. Voor de leden die de nieuwsbrief nog niet ontvangen komt er ook een link naar de online enquête in de komende Electron te staan.

Waarom willen wij graag uw medewerking voor het interesse onderzoek 2021?

In het onderzoek vragen wij onder andere op welke banden u wel en niet actief bent, welke modi en aspecten van amateurradio u bezighouden. Maar ook over welke aspecten van amateurradio u meer zou willen weten. Deze informatie helpt onze commissies en werkgroepen om activiteiten beter af te stemmen op de interesses van onze leden. Aangezien de enquête in 2016 ook is uitgevoerd zijn de nieuwe gegevens ook te vergelijken met die van vorige keer.

Interesseonderzoek 2021 tijdlijn

  • Periode: start 1 januari 2021 tot en met 28 februari 2021
  • Uitnodiging in Electron februari 2021
  • Vanaf 1 maart 2021 verwerken van de gegevens
  • HB maart presenteren gegevens
  • VR2021 presenteren van de uitkomst aan afdelingen, werkgroepen en commissies

Heel erg bedankt voor uw deelname en tijd

Ontvangt u een uitnodiging? Vul dan het onderzoek in, want uw informatie is belangrijk voor de vereniging.
De resultaten uit dit onderzoek worden alleen binnen de VERON gebruikt en worden NIET aan derden verstrekt.