Interesseonderzoek 2021 uitkomsten gedeeld met afdelingen en commissies

Samenvatting uitkomsten van het leden interesseonderzoek 2021

In 2016 is voor het eerst een interesseonderzoek gedaan onder de leden van VERON. In 2021 is deze herhaald en hebben 1370 leden de moeite genomen om de enquête in te vullen. Dankzij deze grote betrokkenheid van de VERON-leden is het betrouwbaarheidsniveau van de resultaten 99% met een foutmarge van 3%. De afdelingsbesturen en commissies hebben inmiddels een volledig rapport ontvangen waarmee zij samen met hun leden de uitkomst kunnen verwerken in de activiteiten van de afdeling en commissie.

Zelfbouw en experimenteel radio onderzoek

Uit de resultaten van het interesseonderzoek 2021 blijkt wederom dat leden van VERON regelmatig aan zelfbouw en experimenteel radio-onderzoek doet. 52% geeft aan regelmatig tot vaak met zelfbouw bezig te zijn. Leden doen dat vooral door te experimenteren met antennes, ontvangers, zenders en/of randapparatuur.

Ook de interesse in wat leden graag willen lezen in Electron bevestigt deze uitkomst. Electron wordt goed gelezen, 1,8% van de leden geeft aan dit nooit te doen. Maar de leden geven wel aan meer te willen lezen over zelfbouw. Daarom nodigt de PR-commissie de leden uit meer experimenten en zelfbouwprojecten met de Electronredactie te delen. Electron is niet alleen voor de leden maar juist door de leden gemaakt door het insturen van kopij.

Ook is dit jaar gevraagd waar uw interesse voor amateurradio vandaan komt. Hoe bent u met amateurradio in contact gekomen? Ruim 35% geeft aan met de hobby in contact te zijn gekomen via een kennis of familielid. Terwijl 1 op de 5 is begonnen op de 27 MHz. Dit is ook herkenbaar omdat elk jaar weer een grote groep RFDX-leden bij de radio-examens aanwezig is.

Jeugd en Jongeren

Dit jaar is in het interesseonderzoek 2021 ook gevraagd of leden deelnemen aan jeugdactiviteiten. Een overgrote meerderheid, bijna 72% geeft aan nooit jeugdactiviteiten te organiseren of hieraan deel te nemen. Een opvallende score omdat de vraag om meer jeugd al in 1980 in de notulen van het HB is terug te vinden. 14% geeft aan soms tot vaak wel activiteiten met jeugd te doen. Nog eens 14% geeft aan alleen tijdens de JOTA-JOTI actief te zijn met de jeugd.

Welke banden en mode gebruiken onze leden?

Als je het onderbuikgevoel zou volgen dan beoefent de overgrote meerderheid van de VERON-leden CW. Daarom zijn dit soort onderzoeken van belang en blijkt dat 61% nooit bezig te zijn met deze mode. A.N.N.A., alles navragen niets aannemen. Wel is phone of dit nu in FM, AM of SSB is de meest gebruikte mode die gebruikt wordt door de radiozendamateur. Maar 8% maakt hier nooit gebruik van.

Onder de meest gebruikte banden vallen op de HF: 40-, 20- en 10-meter. Terwijl op de VHF en hoger de banden 2-meter en 70-centimeter verreweg het populairst zijn. Hier geldt hoe hoger de frequentie hoe minder beoefenaars. Wel moet hier de kanttekening bij gemaakt worden dat door de ontwikkelingen met DATV in combinatie met reduced bandwidth de populariteit toeneemt.

Afdelingsbijeenkomsten

Hoewel we elkaar op dit moment even tijdens de afdelingsavonden niet kunnen ontmoeten is de vraag toch gesteld. Voor de een wat moeilijker te beantwoorden dan de ander maar er komt een dag dat we elkaar weer gaan zien tijdens de afdelingsavonden. Maar wat trekt onze leden naar deze afdelingsavonden?

Een van de belangrijkste functies van een vereniging is het hebben van sociale contacten met gelijkgestemden. Het hebben van sociale contacten is dan ook voor onze leden een van de belangrijkste reden om de afdelingsavonden te bezoeken. In de open vraag geven leden ook aan dat er meer aandacht moet zijn als nieuwe leden de afdelingsavond bezoeken. Wees een echte gastheer zoals u dit ook thuis zou doen. Leden bezoeken de afdelingsavond ook graag voor QSL-kaarten, lezingen en hulp bij zelfbouw.

Maak amateurradio zichtbaar

Onze hobby is bij het grote publiek nog steeds onbekend en wordt vaak in relatie gebracht met etherpiraterij, onbekend maakt onbemind. Zorg daarom dat onze hobby juist positief in het nieuws komt. Heb je een leuk evenement (velddag) nodig dat de lokale media uit. Bedenk ook waarom zij juist jullie evenement moet bezoeken. Aan de vele regionale publicaties van het afgelopen jaar is te zien dat dit werkt. Maakt er gebruik van.