Interesseonderzoek onder VERON leden

Interesseonderzoek VERON 2016In het eerder dit jaar recent gepresenteerde beleidsplan is opgenomen dat de PR-Commissie periodiek onderzoek doet naar de interesses van onze leden, een soort marktonderzoek. Door deze onderzoeken te houden krijgt ons hoofdbestuur, onze commissies en werkgroepen beter inzicht in welke aspecten van amateurradio populair en minder populair onder de leden zijn.

Activiteiten meer afstemmen op interesses

In het onderzoek vragen we o.a. op welke banden u wel/niet actief bent, in welk modi en welke aspecten van amateurradio u bezig houden. Maar ook over welke aspecten van amateurradio u meer zou willen weten. Deze informatie helpt onze commissie en werkgroepen om hun activiteiten meer af te stemmen op de interesses van onze leden.

In de maand november kunt u een e-mail verwachten

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder 20% van alle leden. In de maand november kunt u een e-mail van de VERON PR-Commissie verwachten met het verzoek om deel te nemen aan dit interesseonderzoek. Hiervoor maken we gebruik van de e-mailadressen die nu bekend zijn in het VAS, onze eigen ledenadministratie.

14 vragen en 5 minuten

Het onderzoek bestaat uit 14 vragen en neemt ongeveer 5 minuten in beslag. De resultaten uit dit onderzoek worden alleen binnen de VERON gebruikt en worden NIET aan derden verstrekt. Ter waardering van deelname worden onder de deelnemers diverse cadeaubonnen verloot.

Ontvangt u een uitnodiging? Vul dan het onderzoek in, want uw informatie is belangrijk voor de vereniging.

73

Jean-Paul Suijs PA9X
Voorzitter PR-Commissie