WieWatWaar de vraagbaak en naslagwerk voor de afdelingssecretaris

WieWatWaar de vraagbaak en naslagwerk voor de afdelingssecretarisNu de meeste afdelingen de huishoudelijke vergaderingen hebben gehouden zijn er meerdere wisselingen binnen de afdelingsbesturen. Speciaal voor de nieuwe bestuurders is via het afdelingenforum de WieWatWaar te downloaden. Deze vraagbaak is in april 2020 nog geheel herzien. Natuurlijk is de WieWatWaar ook te gebruiken als naslagwerk voor de zittende afdelingsbestuurders.

De meest recente informatie via linken

Om te voorkomen dat de informatie in dit document is verouderd is voordat het online komt is besloten linken op te nemen voor de meest recente informatie. Daarom is het niet de bedoeling dat u dit document uitprint maar in plaats daarvan digitaal gebruikt. Zo heeft u de meest recente informatie bij de hand en is het onderhouden hiervan eenvoudiger geworden.

Waar vindt u de WieWatWaar

Dit document, dat voor de oudere bestuurders beter bekend als het blauweboek, is te vinden op het afdelingenforum. Alle afdelingen hebben september 2016 toegang gekregen tot het afdelingenforum.

Afdelingenforum

Met het opzetten van het forum, dat is opgezet naar aanleiding van een VR voorstel van A07 Breda, is beoogd om afdelingen een platform te bieden om eenvoudig met elkaar in contact te komen. Er bleek namelijk ook behoefte te zijn om kennis en informatie tussen de afdelingsbesturen uit te wisselen. Van afdelingen die evenementen organiseren tot vragen over bestuurszaken. Door dit voor afdelingsbestuurders via het Afdelingenforum mogelijk te maken is de samenwerking tussen afdelingen eenvoudiger. Denk aan het gezamenlijk organiseren van een lezing of cursus. Maar ook het gezamenlijk promoten van de VERON en amateur radio in de regio. Bovendien is het Afdelingenforum is een gesloten platform wat alleen toegankelijk is voor afdelingsbesturen en leden van het hoofdbestuur.

Toegang tot het Afdelingenforum is ook uitgelegd in de FAQ, zie vraag 2. Het e-mailadres om een wachtwoord reset te doen is axx@veron.nl. Waar axx het afdelingsnummer is dat behoort bij de afdeling. Bovendien zijn alle secretarissen en voorzitters van de afdelingen in de axx@veron.nl alias opgenomen (natuurlijk per afdeling).

Meer informatie over de WieWatWaar