IARU bereidt zich voor op WRC-19

IARU bereidt zich voor op WRC-19De IARU bestuursvergadering bereidt zich voor op WRC-19 van de ITU en op de opvolging van functies binnen de IARU.

De Administrative Council (AC) van de International Amateur Radio Union (IARU) heeft op 8 en 9 september 2018 in Seoul haar jaarlijkse vergadering gehouden. Deze vergadering ging direct vooraf aan de de IARU Region-3 conferentie.

De AC is verantwoordelijk voor het beleid en het beheer van de IARU en bestaat uit de drie internationale IARU-functionarissen en twee vertegenwoordigers van elk van de drie regionale IARU-organisaties.

WRC-19

De World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19) van de ITU vindt over een jaar plaats. De voorbereidingen zijn in volle gang. Heel veel IARU-vrijwilligers zetten zich in om de frequentietoewijzingen van amateurradio te verdedigen tegen de commerciële druk. Daarnaast bereikt de wereldwijde harmonisatie van de 50-54 MHz-band een kritieke fase. De coördinatie van dit team is een voortdurende taak in de aanloop naar de ITU Conference Preparatory Meeting in februari 2019 in Genève. Net zoals voor de WRC-19 in Sharm El-Sheik (Egypte) in oktober en november 2019.

Draadloze energieoverdracht t.b.v. elektrische voertuigen

Hoog op de agenda staat de mogelijke interferentie van radiocommunicatie door draadloze energieoverdracht met hoog vermogen voor elektrische voertuigen. Dit staat bekend als WPT-EV (Wireless Power Transfer for Electric Vehicles)

Gezien deze uitdagingen heeft de AC haar strategisch plan voor het ondersteunen van toewijzingen in het amateurspectrum herzien. Eveneens is het actieplan voor de jaren 2018 en 2019 goedgekeurd. Afgevaardigden hebben de IARU 2019 – 2021-begroting beoordeeld en goedgekeurd. De begroting hangt af van verwachte financiële bijdragen van het IARU Internationaal secretariaat en de drie regionale organisaties. Ook ging de AC akkoord met het financieel blijven ondersteunen van het Beacon-project.

ARRL-voorzitter Rick Roderick K5UR heeft overeenstemming bereikt over de benoeming en termijnen van de zittende voorzitter Tim Ellam VE6SH en vicevoorzitter Ole Garpestad LA2RR. Vervolgens worden deze nominaties ter bekrachtiging voorgelegd aan de IARU-ledenverenigingen.

De groei van amateur radio en met name hoe jongeren aan te trekken is een veel voorkomende zorg van de IARU-ledenverenigingen. De AC gaat zich inzetten om belemmeringen voor groei in kaart te brengen. Waardoor de IARU-ledenverenigingen worden geholpen. Tevens moedigt de IARU haar ledenverenigingen aan succesvolle groeistrategieën te delen.

QSL-bureaus

Het IARU-beleid ten aanzien van QSL-bureaus wordt al enkele jaren onderzocht. Gezien in het licht van de toenemende uitgaven en het probleem van ongewenste en onbestelbare QSL-kaarten als belasting van het milieu. Beleidswijzigingen zijn hiervoor nodig.

Deelnemers

Deelnemers aan de bijeenkomst waren voorzitter Tim Ellam VE6SH / G4HUA, vicevoorzitter Ole Garpestad LA2RR en secretaris David Sumner K1ZZ. Eveneens waren de volgende regionale vertegenwoordigers aanwezig: Don Beattie G3BJ, Hans Blondeel Timmerman PB2T, Reinaldo Leandro YV5AM, Ramón Santoyo XE1KK, Gopal Madhavan VU2GMN en Peter Young VK3MV. Waarnemers waren leden van het regionaal uitvoerend comité Jay Bellows K0QB (ARRL-vicevoorzitter internationale aangelegenheden), Ken Yamamoto JA1CJP en Don Wallace ZL2TLL.

IARU Region 3 conferentie

ARRL voorzitter Roderick en vicevoorzitter Bellows zijn ook aanwezig voor de 17e International Amateur Radio Union (IARU) Region 3 Conferentie. Deze laatste wordt georganiseerd door de Korean Amateur Radio League (KARL). In Seoul eindigen de vergaderingen op 14 september 2018. Eveneens behartigt de ARRL de belangen van FCC-geregistreerde radioamateurs in regio 3. Onder andere in Guam en Amerikaans-Samoa.

Entry level licentie

In Korea is een entry-level licentie (ELL) geïntroduceerd door KARL. Deze de vierde amateur radio licentieklasse heeft als doel het promoten van de amateur radio hobby. Voor het verkrijgen van deze licentie moeten deelnemers een 8 uur durende training voor beginners in amateur radio bijwonen. Hierna mogen licentiehouders van deze klasse op de VHF/UHF amateur banden uitkomen met een vermogen tot 10 Watt.

De Chinese amateur radio vereniging CRAC meldde dat het aantal amateur licenties in China gestaag groeit. Er zijn nu 130.100 houders van een amateur radio licentie, waarvan naar schatting 80.000 actief zijn. De Chinese klasse C-licentie, in bezit van slechts 626 personen, is de hoogste licentie in China. Hiermee mag men met 1 kW op HF en 25 W boven 30 MHz uitkomen.

Jeugd

Het rapport “Amateur Radio voor jeugd” door Julie Gonzales VK3FOWL en Joe Gonzales VK3YSP doet een aanbeveling om jongeren al op jonge leeftijd in radio en elektronica te betrekken. Hiervoor is meer nodig dan alleen werven en licentiëren. Het moet echt inspirerend zijn voor onze kinderen, een natuurlijke nieuwsgierigheid en een praktische relatie met wetenschap en technologie, aldus hun rapport.

Region 3-conferentiedocumenten zijn beschikbaar op de IARU Region 3-website.

VERON als enige Nederlandse radiozendamateurvereniging vertegenwoordigd in de IARU

De druk die door commerciële partijen wordt uitgeoefend om extra ruimte binnen het beschikbare frequentiespectrum wordt alsmaar groter. De IARU is als gesprekspartner van de ITU-R een belangrijke vertegenwoordiger van de radiozendamateur. VERON is als enige Nederlandse radiozendamateurvereniging vertegenwoordigd in de IARU. Hiermee komt alleen de VERON op voor de belangen van de Nederlandse radiozendamateur bij de internationale organisaties. Sluit je aan bij de VERON, zodat de VERON een nog sterkere vuist kan maken richting de nationale en internationale overheid.

Word lid en maak gebruik van ons online aanmeldformulier