DMR stoort op satelliet uplink frequentie

DMR stoort op satelliet uplink frequentie

Patrick WD9EWK

AMSAT heeft een bericht gepubliceerd dat DMR (Digital Mobile Radio) stoort op de uplink frequentie van de AO-92 satelliet. Een DMR signaal op de uplink frequentie 435,35 MHz was de oorzaak volgens Drew Glasbrenner KO4MA.

BrandMeister en APRS

Drew vervolgt dat de segmenten 145,8-146,0 MHz en 435-438 MHz overeenkomstig het internationale bandplan aan satelliet communicate zijn toegewezen. Satelliet enthousiast Patrick Stoddard WD9EWK vertelde de ARRL dat een DMR-hotspot die op de AO-92-uplinkfrequentie in St. Louis werkt, naar een andere frequentie is overgeschakeld. Daarnaast denkt hij dat er nog steeds problemen zijn, omdat niet alle hotspots haar frequenties en posities zullen rapporteren. Bijvoorbeeld BrandMeister en APRS.

Bovendien zijn er zeker anderen die in de buurt van satelliet uplink frequenties werken. Voor velen is de 435 – 438 MHz satelliet-subband een groot stuk in een druk deel van de 70 centimeter-band. Dit segment is in gebruik voor repeaters,  amateur-tv en weak signals communicatie.

FCC paragraaf 97

Paragraaf 97 van de FCC richtlijnen omschrijft de amateurradiodienst voor deze segmenten. De regelgeving in andere landen is mogelijk minder specifiek over het gebruik. Auxiliary Stations worden in §97.3 (a) (7) gedefinieerd als: een amateurstation, anders dan een digipeater, dat communicatie point-to-point verzendt binnen een systeem van samenwerkende amateurstations.

Dat wil zeggen remote stations, EchoLink- en IRLP-nodes en hotspots voor digitale spraakmodi. Evenals stations die deze hotspots en nodes gebruiken. Auxiliary Stations mogen niet uitzenden in de satelliet-subbanden 145,8-146,0 en 435-438 MHz en ook andere stations niet overeenkomstig §97.201 (b).

  • §97.3 (a) (40) definieert een repeater als een amateurstation dat tegelijkertijd de transmissie van een ander amateurstation op een ander kanaal of kanalen opnieuw uitzendt. Omdat de meeste hotspots op een vaste frequentie werken gedragen zij zich niet als een repeater, zelfs niet als een repeater werken, zie §97.205 (b).
  • Elk amateurstation moet worden bediend met goede techniek en goede amateurpraktijken zelfs als de FCC reglementen niet voorzien in een bepaalde situatie (§97.101 (a)). Verder merkt Patrick op dat indien een hotspot interfereert met een satellietdownlink in een een bepaald gebied, of het interfereert met de satelliet-uplink dat van invloed is op een veel groter gebied, dit geen goede amateurpraktijk is. Er wordt geen frequentie toegewezen voor het exclusieve gebruik van een willekeurig station.

Vervolgens merkt Patrick op dat frequenties al afgesproken zijn voor lancering en mogelijk niet te veranderen zijn. Terwijl frequenties voor Hotspots gemakkelijk te wijzigen zijn.

Courtesy: AMSAT News Service en Patrick Stoddard WD9EWK.