AMSAT-EA werkt aan URESAT-1

AMSAT-EA werkt aan URESAT-1AMSAT-EA werkt reeds aan de URESAT-1.  Deze missie is de eerste satelliet van URE, de Spaanse nationale vereniging voor radioamateurs. Op de IberRadio-beurs van september jongstleden werden de mogelijke functies van deze satelliet getoon. De details van de geplande evoluties voor de URESAT-satelliet zijn gebaseerd op de ervaring van de vorige GENESIS-missies, met de GENESIS-N- en GENESIS-L-satellieten, die op 3 september met Firefly in de ruimte werden gelanceerd (hoewel ze door een defect aan de stuwraket hun baan niet bereikten). En ook de ervaringen met de EASAT-2 en Hades, die op 10 januari met SpaceX zullen worden gelanceerd vanaf Cape Canaveral.

Definitieve functies URESAT-1 staan nog niet vast

Hoewel de definitieve functionaliteiten door de URE zelf moeten worden goedgekeurd, is het de verwachting dat deze satelliet een FM-repeater en FSK-transmissie aan boord zal hebben. Ook zal er een ander experiment aan boord zijn, mogelijk een camera met SSDV-transmissies of een experiment met drijfgas. Mits de nodige financiering rond komt, is het de verwachting de satelliet tegen eind 2022 te lanceren.

GENESIS-L en GENESIS-N satellieten

GENESIS-L en GENESIS-N zouden een reeks telecommunicatie-experimenten uitvoeren. Daarbij zou vanaf de grond een poging tot baanbepaling en satellietidentificatie gedaan worden. Dit met behulp van een analyse van de Doppler-variaties te achterhalen uit te voeren vanaf radioamateurstations over de hele wereld.

GENESIS-L en GENESIS-N van AMSAT-EA verloren gegaan bij lancering

De  eerste lancering van  de Firefly Alpha raket op 2 september vanaf de Vandenberg Space Force Base in Californië is mislukt. Daarbij gingen een aantal satellieten met radioamateurzenders verloren. Daaronder de GENESIS-L en GENESIS-N van AMSAT-EA. Ongeveer 2 minuten na de start deed zich een anomalie voor, waardoor de verkeersleiders de draagraket tijdens de vlucht vernietigden. Wat er precies gebeurde, is echter nog niet duidelijk. Het ziet er naar uit dat een van de raketmotoren niet goed functioneerde. Dit was triest nieuws voor AMSAT-EA (Spanje), aangezien GENESIS-L en GENESIS-N hun eerste zelfgebouwde satellieten waren.

EASAT-2 en Hades naar zon-synchrone baan

EASAT-2 en Hades gaan met SpaceX naar een zon-synchrone baan tussen 500 km en 600 km hoogte. Hun belangrijkste functie is om als lineaire analoge en digitale repeaters voor radioamateurs dienst te doen. Er is ook een camera voor SSTV-uitzendingen aan boord. Die laatste is verstrekt door de Tsjechische Republiek. Deze camera heeft al aan boord van de United States Marine Academy PSAT-2 satelliet gevlogen. Nu is hij aangepast aan de PocketQube satellieten.

PocketQube satellieten

Een PocketQube is een type  geminiaturizeerde satelliet voor ruimteonderzoek. Gewoonlijk heeft deze een omvang van 5 x 5 x 5 cm (een-achtste van het volume van een CubeSat). Daarnaast heeft het een massa van niet meer dan 250 gram. Ook gebruikt het meestal commerciële off-the-shelf electronische componenten. Beide Spaanse satellieten EASAT-2 en Hades zijn gebaseerd op de PocketQube 1.5P (7.5 x 5 x 5 cm) architectuur. Daarmee vertegenwoordigen ze een evolutie van het voorgaande GENESIS platform.

Bron: URE