BNetzA verbiedt BAOFENG UV-5R op de Duitse markt

BNetzA MainzDe Duitse Bundesnetzagentur (BNetzA) verbiedt het verder op de markt brengen van de populaire 2m/70cm-portofoon BAOFENG UV-5R. Dat meldt zij in haar officiële publicatie Amtsblatt 22 van 24 november jongstleden.

BAOFENG UV-5R

BNetzA schrijft in de publicatie dat een andere Europese lidstaat, Polen, een marktbeperkende maatregel voor het product heeft opgelegd. De populaire portofoon zou namelijk noch aan de administratieve, noch aan de technische Europese eisen voldoen (Richtlijn 2014/53/EU).

BOAFENG UV-5R

BAOFENG UV-5R

Naar aan leiding van dat bericht controleerde de Duitse toezichthouder of de opgelegde maatregel terecht is en stelde zij tevens Duitse marktdeelnemers in de gelegenheid om stelling te nemen (Amtsblatt 17, 8 september 2021, mededeling 239).

BNetzA concludeerde dat de maatregel inderdaad terecht is. Omdat zich bovendien geen marktdeelnemers meldden, verbiedt zij de verdere verspreiding van het product op de Duitse markt.

Ook nu bestaat de mogelijkheid voor marktdeelnemers om binnen een maand bezwaar te maken. Een eventueel ingediend bezwaar heeft overigens geen opschortende werking voor het genomen BNetzA-besluit.

Andere BAOFENG -portofoons

Amtsblatt 17 en Amtsblatt 21 melden verder dat ook nog vier andere BAOFENG-portofoons niet aan de Europese eisen zouden voldoen. Het gaat daarbij om de volgende productmodellen: BF-T3, BF-888s HT, UV-82 HT 8W en UV-82. Ook voor deze apparaten heeft BNetzA aan Duitse marktdeelnemers gevraagd om stelling te nemen. De definitieve oordelen volgen dan op een later tijdstip.