112 storing: Beschikbaar alternatief voor 112-storing niet gebruikt

112 storing: Beschikbaar alternatief niet gebruiktOp maandag 24 juni 2019 ontstaat er in de systemen van KPN een storing. Hierdoor is 3 uur lang het landelijke noodnummer 112 niet bereikbaar. Ook de back-up systemen van KPN hebben niet gefunctioneerd. Om dit probleem op te vangen zijn extra agenten opgeroepen om snel noodsituaties te kunnen melden aan de 112-centrale. Maar het inschakelen van het beschikbare alternatief via DARES (Dutch Amateur Radio Emergency Service) blijft uit waardoor de hulp van 12.500 mogelijke meldpunten voor noodsituaties achterwege blijft.

112 storing van noodnummer niet nieuw

Op 10 april 2009 was er ook al een groot incident met het noodverkeer via 112. Het duurt 5 dagen voordat alle problemen zijn verholpen. Een dag eerder blijkt er nog een storing te zijn geweest die niet is opgemerkt. In juni van hetzelfde jaar is er weer een storing waarbij 0900-8844 door een softwarefout niet bereikbaar is. In 2010 is er weer een storing in het 112-netwerk. Tijdens een audit in 2011 blijkt al dat er niet voldoende getest wordt op de redundantie van het systeem. In 2012 gaat het nu juist daar weer mis.

100% up-time niet haalbaar

Een  systeem dat 100% beschikbaarheid geeft is niet reëel want een storing valt nooit voor 100% uit te sluiten. Daarbij is bij een up-time garantie van 99,99% de maximum storingsduur nog steeds ruim 1,7 uur.

Alternatief beschikbaar

Ondanks alle back-up systemen faalt het 112-systeem. De Nationale Politie besluit extra agenten de straat op te sturen om noodsituaties te kunnen melden aan de 112-centrale. Daarbij wordt een belangrijk alternatief over het hoofd gezien. DARES (Dutch Amateur Radio Emergency Service) besluit daardoor zelf om op 19.00 uur het systeem te activeren. Waardoor binnen vier minuten het grootste deel van Nederland de beschikking krijgt over extra locaties voor het melden van noodsituaties.

Op de website van DARES is te lezen:

In een tijdspanne van slechts 4 min hebben we een radio verbinding tot stand gebracht. Er is genoeg data om e.e.a. te evalueren.

Radiozendamateurs gebruiken eigen infrastructuur

Zendamateurs beschikken over een eigen netwerk en infrastructuur. Daardoor zijn ze niet gevoelig voor zo’n storing. Zelfs bij een volledige spanningsuitval blijft de infrastructuur van zendamateurs functioneren.

Op 24 augustus 2018 ontvangt Johan Jongbloed, PA3JEM de Gouden Antenne uit handen van de Burgemeester van Bad Bentheim (D).  Jongbloed heeft zich direct na de aardbeving in Nepal in april 2015 ingezet op humanitair vlak. In een reactie op de 112-storing zegt hij:

‘Wanneer elke seconde telt is elk extra meldpunt voor een noodsituatie van belang. Door gebruik te maken van DARES krijgt Nederland er 12.500 potentiële hulpverleners bij. Het is ook nog eens binnen een paar minuten operationeel. DARES is een stichting en bestaat volledig uit vrijwilligers. Het enige dat de overheid moet doen is het maken van goede afspraken en procedures. Dat een systeem geen 100% up-time garantie heeft is begrijpelijk, maar zorg dan voor een functionerend alternatief en plan.

Radiozendamateur, niet alleen een leuke hobby

VERON is de grootste zendamateurvereniging van Nederland met 6599 leden en 62 afdelingen in het land. Ook interesse in deze interessante hobby? Word lid en maak gebruik van ons online aanmeldformulier.