Uitgebreide agenda op IARU-bestuursraad online-vergadering

IARUVoorafgaand aan de IARU-R1-vergadering van afgelopen oktober kwam de IARU-bestuursraad online bijeen. De bestuursraad besprak in deze online-vergadering een uitgebreide agenda. Drie leden van het overkoepelende IARU-bestuur en twee vertegenwoordigers van elk van de drie regionale IARU-organisaties vormen samen de IARU-bestuursraad. Ook voor deze vergadering was het coronavirus reden om een virtuele vergadering te houden. Wel had dit als voordeel dat extra toehoorders van de verschillende regionale organisaties mee konden doen. Verder konden gespecialiseerde IARU-coördinatoren en adviseurs persoonlijk rapport uitbrengen.

De IARU is sinds 1925 de wereldwijde stem van radioamateurs bij het verkrijgen en behouden van radiospectrum

EMC

De net benoemde EMC-Coördinator Martin Sach, G8KDF, rapporteerde wat de IARU doet in CISPR, de International Special Committee on Radio Interference. Sach en zijn voorganger, Tore Worren, LA9QL, werken samen om de behoefte aan redelijke standaarden aan de orde te stellen. Dit gaat met name om standaarden voor spectrumvervuiling door digitale apparaten en draadloze energieoverdracht (WPT-EV).

IARU-bakenproject

Peter Jennings, AB6WM/VE3SUN, coördinator van het International Beacon Project, rapporteerde daarna over de status van het HF-baken-netwerk, ondersteund door de Northern California DX Foundation en de IARU. Hij besprak recente en geplande verbeteringen en de vele toepassingen van dit netwerk.

Satellieten

Adviseur satellieten Hans Blondeel Timmerman, PB2T, beschreef de werking van het Satellite Frequency Coordination Panel. Er is intussen ook een groeiend aantal niet-amateursatellieten dat het amateurspectrum gebruikt. Daarom worden stappen ondernomen om dit een halt toe te roepen.

Noodcommunicatie

Speciaal Adviseur voor Noodcommunicatie Rod Stafford, W6ROD, besprak zijn werk voor de IARU in ITU-D, in het bijzonder met betrekking tot noodcommunicatie. Verder ook de voorbereidingen voor de World Telecommunication Development Conference in november 2021. Hij belichtte ook nog de mogelijkheid amateurradio te promoten in ITU-D als een trainingsplatform voor jongeren.

WRC-23

De voorbereidingen voor de World Radio Conference 2023 (WRC-23) zijn al in volle gang. Een team van 20 IARU-vrijwilligers, aangevoerd door IARU-vicepresident Ole Garpestad, LA2RR, is betrokken bij de voorbereidingen van de ITU en de regionale telecom-organisaties (RTO’s). De bestuursraad besprak een concept van de IARU-standpunten over de agendapunten van de WRC-23. Ook het actieplan voor 2020 en 2021 was onderwerp van discussie. Het plan zal aangepast worden als de reismogelijkheden door de pandemie veranderen.

 Amateurradiospectrum

In 2019 is een commissie in het leven geroepen vanwege de groeiende druk op het radiospectrum van zendamateurs. In het bijzonder secundaire toewijzingen op 144 MHz en daarboven. De commissie rapporteerde over het gedane werk met betrekking tot het definiëren van huidig en toekomstig vereiste spectrum. Ook zal de amateurgemeenschap gevraagd worden naar het huidige spectrumgebruik.

Vernieuwing van de IARU

De IARU-bestuursraad besprak een diepgaand rapport van de Werkgroep Toekomst van de IARU. De raad stemde in met stappen om te komen tot een flexibelere organisatie. En tevens tot een versterkte relatie met de wereldwijde amateur-gemeenschap en het telecom-ecosysteem.

World Amateur Radio Day

Gezien de positieve wijze waarop radioamateurs hebben gereageerd op de uitdagingen veroorzaakt door de pandemie, heeft de bestuursraad besloten een hieraan gerelateerd thema te ontwikkelen voor de Wereld Radioamateur Dag. Die vindt namelijk plaats op 18 april 2021.

Kyrgizië

Tenslotte ontving de raad een aanvraag tot lidmaatschap van Kyrgizië. Die zal aan de IARU-verenigingen ter goedkeuring worden voorgelegd.

Deelnemers

Aanwezige leden van de bestuursraad waren IARU-president Tim Ellam, VE6SH/G4HUA; vice-president Ole Garpestad, LA2RR; secretaris David Sumner, K1ZZ; regionale vertegenwoordigers Don Beattie, G3BJ; Hans Blondeel Timmerman, PB2T; Ramón Santoyo, XE1KK; George Gorsline, VE3YV; Wisnu Widjaja, YB0AZ en Ken Yamamoto, JA1CJP. Daarnaast namen als toehoorders deel de regionale executive-committee-leden Sylvain Azarian, F4GKR; Mats Espling, SM6EAN; Jose Arturo Molina, YS1MS; Jay Bellows, K0QB en Peter Young, VK3MV. IARU-assistent-secretaris Joel Harrison, W5ZN, nam ook deel.

Bron: IARU

Meer weten over de IARU? Kijk bijvoorbeeld hier of hier.