Inmarsat daagt Nederland voor de rechter

It Greate Ear

Burum, Friesland (foto: WikiMedia)

De Nederlandse overheid wil spectrum dat momenteel in gebruik is bij satellietdiensten voor maritieme veiligheid toewijzen aan 5G-telecommunicatie. Volgens Inmarsat, aanbieder van dit soort satellietdiensten, is dat onnodig omdat het betreffende spectrum gezamenlijk gebruikt kan worden.

Op 29 maart 2021 meldt Inmarsat in een persbericht dat zij een juridische procedure begint tegen de Nederlandse overheid. Daarin zal de organisatie de rechter verzoeken de Nederlandse wijziging in de spectrumtoewijzing te beoordelen. Volgens de satellietorganisatie is de voorgestelde aanpassing van het nationale frequentieplan (NFP) namelijk een schending van nationale en internationale wetgeving.

Satellietdiensten vanuit het Friese Burum

It Greate Ear

It Grutte Ear (foto: WikiMedia)

Inmarsat zet zich in voor Nederland, haar Nederlandse team en legt zich toe op de levering van gratis, levensreddende satellietdiensten voor de veiligheid van zeelieden over de hele wereld. Dat gebeurt via het grondstation in Burum, Friesland. De Friezen noemen de indrukwekkende constellatie van schotelantennes bij Burum overigens It Grutte Ear, het grote oor….

Minnelijke schikking

Inmarsat meldt dat zij streeft naar een minnelijke schikking met de Nederlandse overheid, zodat de activiteiten ten behoeve van de nood-, spoed- en veiligheidsdiensten in het Friese Burum kunnen doorgaan. De organisatie probeert al meer dan achttien maanden een oplossing te vinden. Volgens de satellietdienst is dat tot op heden niet gelukt vanwege de halsstarrige houding van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Mocht het ministerie de gesprekken over een minnelijke schikking willen hervatten, dan is Inmarsat daartoe graag bereid.

Gevolgen voor Inmarsat

Door de beslissing van de Nederlandse overheid moet de satellietorganisatie haar diensten naar een ander land verplaatsen. Dat is een enorme opgave en bovendien onnodig, aldus de organisatie. Technische studies tonen namelijk aan dat co-existentie van satellietdiensten en 5G-telecommunicatie goed mogelijk is. Daarom vindt Inmarsat dat haar geen andere optie rest dan het aanspannen van deze rechtszaak. Zij wenst haar diensten vanuit Burum, waarvan miljoenen zeevarenden, vliegtuigpassagiers en bemanningen dagelijks afhankelijk zijn, samen met haar commerciële activiteiten aldaar voort te zetten.

Inmarsat stelt verder dat het voorgestelde tijdpad voor de eventuele gedwongen verplaatsing veel te kort is.

Bron: persbericht Inmarsat