Monument voor gevallen radiozendamateurs in WOII

Monument voor gevallen radiozendamateurs in WOIIOp 18 mei 1946 heeft de 2e Verenigingsraad besloten om het VERON-fonds in te stellen. Een van de doelstellingen van het fonds was toen de vervaardiging van een gedenkteken. Dat later, in een toen nog beoogd ‘Headquarter’ van de VERON, zou worden aangebracht ter nagedachtenis aan de in de oorlog gevallen radiomensen. In 1952 werd, hoewel van een ‘Headquarter’ ook toen nog geen sprake was, besloten om tot realisatie van het gedenkteken over te gaan.

Leg een virtuele bloem

Omdat we dit jaar allemaal thuis blijven is er de gelegenheid om een virtuele bloem te leggen bij het monument voor gevallen radiozendamateurs.  Klik hier en leg ook een bloem.

Gedenksteen

Het werd een gedenksteen van 100 bij 75 cm. Beeldhouwer H.J.J. Dannenburg heeft in het midden een bronzen medaillon bevestigd. Waar hij tevens op treffende wijze het illegale radiocontact heeft weten uit te drukken. In drie holten zitten ineen gehurkt drie menselijke figuren, verbeeldend verbindingsmannen luisterend en sprekend, maar elkaar niet kennend, verbonden door radiogolven die de wereld omspannen. Hier weergegeven door bronzen ringen. Eén grote op de steen bevestigde ring verbeeldt het wereldomvattende karakter van hun inzet.

Op de gedenksteen staat ook de tekst: ‘Radioamateurs offerden hun leven voor de vrijheid gedurende de oorlog’.

Ter herdenking van de radioamateurs die in de Tweede Wereldoorlog 1940-1945 hun leven hebben gegeven is op 5 mei 1953 het gedenkteken onthuld door de toenmalige directeur-generaal der PTT, dr. L. Neher. Het geschiedde in tegenwoordigheid van vele genodigden, afgevaardigden en belangstellenden. Het gedenkteken werd opgesteld tegen de voorzijde van het vroegere zendergebouw van het radiostation Kootwijk. De in deze oorlog omgekomen radioamateurs zijn door de Verenigingsraad van de VERON postuum benoemd tot Erelid. Zie ook paragraaf 3.1. van de Vademecum.

Monument verplaatst in 1999

In 1999 is het gedenkteken verwijderd, als gevolg van de gewijzigde bestemming van de gebouwen en het terrein van Radio Kootwijk.

Door de bereidwillige medewerking van de directie en een groep radiozendamateurs verenigd onder de call PI9NOZ van de Nederlandse Omroep-Zender Maatschappij NV (NOZEMA) kon in het plantsoen voor het gebouw van de ‘Binnenlandse Omroep’ in Lopikerkapel een nieuwe plaats van opstelling worden gevonden. Maar door de verhuizing van KPN Broadcast Services naar Hilversum is het monument begin 2013 opnieuw verplaatst. Het staat daar nu opgesteld aan de voet van de KPN-toren aan de Witte Kruislaan.

De herdenkingen op 4 mei vinden hier vanaf 2015 elke vijf jaar plaats. Helaas is er door de coronacrisis in 2020 een sobere herdenken.