Jongerencrisis bij Zwitserse radioamateurs

USKA jongerencrisisOndanks actieve promotie van jongeren door de USKA (Union Schweizerischer Kurzwellen Amateure) lijkt er een jongerencrisis onder zendamateurs te bestaan in Zwitserland. Zo schreven in 2017 nog 4 nieuwe jongeren onder 25 jaar zich in. In 2018 was dat er nog maar één.

Jongerenfonds

De USKA heeft in de afgelopen jaren geld gestopt in een jongerenfonds. Daaruit werden initiatieven voor promotie en opleiding van jongeren betaald. Ondanks jarenlange stimulerende maatregelen is er nu toch sprake van een jongerencrisis. Daarom is de USKA voorlopig gestopt met geld te geven voor deze initiatieven. Die hebben duidelijk te weinig resultaat gehad.

Hoe verder?

Als intensieve marketing van een product geen succes heeft, kan dat aan de marketing of aan het product liggen, of aan beiden. Ook kan er een aantrekkelijker alternatief zijn. De vraag is dus hoe je van de radioamateur weer een aantrekkelijk product maakt.

Profiel zendamateur verouderd

Willem Vollenweider, HB9AMC, vindt dat een deel van de uitdaging het verouderde profiel van de zendamateur is. Zo is het zendexamen al tientallen jaren nauwelijks veranderd. Dit terwijl de communicatietechnologie grote sprongen heeft gemaakt.

Nieuwe strategie

Om de jongerencrisis het hoofd te bieden, besteedt de jaarvergadering van de opleidingscoördinatie van de USKA hier alle tijd aan. Maar niet aan het wie wat wanneer en waar doet. Centraal staat waar “zendamateur” in de toekomst voor moet staan. En hoe het dus verder moet met de opleiding van jongeren. Ze willen een langetermijnstrategie bedenken om het profiel van zendamateur verder te ontwikkelen. Daarbij moeten moderne technologieën geïntegreerd worden, zodat er een meerwaarde is van de opleiding tot zendamateur.

VERON

Gelukkig is de situatie bij de VERON omgekeerd. Ten opzichte van 10 jaar geleden is de aanwas van jongeren gestegen van gemiddeld 1 per jaar naar gemiddeld 9 per jaar. De VERON streeft naar  tenminste 10% leden onder de 18 jaar.  Dat is misschien wat hoog gegrepen, maar het laat zien dat ook de VERON vindt dat de jeugd de toekomst heeft. Hoe vroeger je begint, hoe beter. De Jeugd en jongerencommissie van de VERON heeft PR-materiaal, bouwpakketten met “nabouwgarantie” en een praktische wegwijzer “hoe kom ik een school binnen?” Ook op de Dag voor de Radioamateur zijn zij weer present op het jeugdplein. Denkt U ook “de jeugd heeft de toekomst” en wilt U daar Uw steentje aan bijdragen, er zijn nog vacatures bij de Jeugd en jongerencommissie!