Terugblik op de Jet-Net Experience Day

Jet-Net staat voor Jongeren en Technologie Netwerk Nederland.

Jet-NetBegin dit jaar stond er een oproep in Electron voor tegenstations op 23 februari: Jet-Net Experience Day op het Nat.Lab. Eindhoven. Dik tweehonderd leerlingen derde klas HAVO en VWO uit de regio bezochten het anders zo besloten Philips-Research om wat ervaring op te doen op het gebied van Natuur(kunde) en Techniek. In gelukkig kleine groepjes bezochten ze ook onze experience “Direct Radiocommunication”. De jeugd denkt wel dat hun mobiele telefoon draadloos werkt, maar alleen de eerste en de laatste paar honderd meter is draadloos. De rest gaat via het Internet. Ja, dat valt ze tegen als je hen dat vertelt.

Een Heathkit SB-line korte­golf­station opgesteld

In een vergaderruimte in de kelder van een van de gebouwen was een Heathkit SB-line korte­golf­station opgesteld. Buiten hing op 8 meter hoogte onze kampeerdipool voor 40 en 80 meter. Wij kregen die dag acht keer een groepje van 6 tot 8 leerlingen en die waren er elk drie kwartier. Wim PAØWGV assisteerde mij, terwijl Will PAØWCH helaas verstek moest laten gaan, griep hè?

Heathkit SB-line

“Wij hebben alleen een voornaam”

Jet-Net februari 2016De leerlingen kregen eerst een korte inleiding in het radiozendamateurisme, waarbij duidelijke punten waren:

  • wij hebben alleen maar een voornaam,
  • wij spreken elkaar altijd aan met je en jij
  • en wij spellen namen met het NATO-alfabet.

Het is voor deze jeugd heel bijzonder om je te realiseren dat hiermee alle verschillen in leeftijd en stand verdwijnen. Dat is wat wij ook willen, toch?

De echte experience

Daarna ging de volumeregelaar open, riepen wij CQ en kwam er onmiddellijk een tegenstation terug. Dank jullie wel, allen die hiervoor gezorgd hebben! Zodra we zover waren wees de operator een van de leerlingen aan om tussen ons in te komen zitten. Paniek inwendig, helemaal te begrijpen, maar ze wisten zich goed in te houden. Dát is de echte experience.

Daarmee doen wij zendamateurs iets heel wezenlijks in het leven van deze jonge mensen

Jet-Net februari 2016Zodra we de microfoon weer kregen werden ze in het gesprek getrokken: “Wat is je naam?”. O ja, alleen mijn voornaam… “Kun je dat even spellen?” O, hoe ging dat ook al weer? “Eh… Echo,….. Mike, Mike,…. Alfa”. Wij hadden gezorgd dat het alfabet uitgeprint op de tafels lag. Het tegenstation ziet dat toch niet. En dan ineens komt er van de andere kant een vraag, een vraag aan Emma. Daarmee wordt de nogal anonieme verbinding ineens heel persoonlijk Je ziet dat op het gezicht van deze kinderen gebeuren. De spanning valt weg en ze zijn betrokken bij wat er gebeurt. Daarmee doen wij zendamateurs iets heel wezenlijks in het leven van deze jonge mensen.

Een paar tegenstations waren door ons uitgenodigd

Een paar tegenstations waren door ons uitgenodigd. PI4HAL, het station van het museumschip “ss. Rotterdam” van de Holland-Amerika Lijn en PI9ADL, de radiokamer van het Aviodrome. Er zijn altijd leerlingen die daar geweest zijn en dat geeft iets bekends. Voor hen en alle andere stations die deze dag als tegenstation QRV zijn geweest: heel veel dank, zonder jullie gaat het niet. En dat allemaal met vorstelijke signalen op 40 meter.

Volgend jaar zetten we de klep van de SB-101 open

Dit jaar hadden wij voor de leerlingen een A5-boekje gemaakt. De voorkant was ook een soort QSL-kaart voor hen. Daarop vulden wij hun naam in en de gegevens van hun verbinding. In het boekje een beschrijving van al die kastjes die deel uitmaakten van het radiostation. Wij hadden meer dan één labtafel nodig om ze allemaal naast elkaar op te stellen. Volgend jaar zetten we de klep van de SB-101 open, zodat wie dat wil er even in kan kijken en de warmte van de radiolampen voelen.

Wij rekenen volgend jaar weer op u.

Auteur: Klaas Robers PAØKLS