Berichten

Amateur van het jaar 2015, OM Pieter-Tjerk de Boer, PA3FWM

Amateur van het Jaar 2015

Amateur van het Jaar. Dat is de meest prestigieuze onderscheiding voor een Nederlandse radioamateur. De onderscheiding, een wisselbeker en een geldprijs, worden ieder jaar door Het Vederfonds uitgereikt. Afgelopen zaterdag werd op de Dag van de Radio Amateur, de onderscheiding opnieuw uitgereikt.

In zijn considerans wees Prof. Ir. Klaas Robers, PAØKLS, op de bijzondere prestaties die deze zendamateur leverde en nog steeds levert. Met de ontwikkeling van de vooruitstrevende WebSDR heeft hij amateurradio wereldwijd toegankelijker gemaakt en dichter bij het publiek gebracht. “De grenzen van de WebSDR zijn definitief verlegd.”, aldus Klaas Robers.

Amateur van het jaar 2015, OM Pieter-Tjerk de Boer, PA3FWMDoor zijn vele publicaties in ons maandblad Electron heeft deze amateur zijn kennis beschikbaar gesteld aan de amateurwereld. Niet alleen over SDR, maar over tal van onderwerpen.

Mevrouw Françoise Kosters, achterkleindochter van oprichter Anton Veder en voorzitter van het Vederfonds, maakte bekend dat:

OM Pieter-Tjerk de Boer, PA3FWM,
is benoemd tot Amateur van het Jaar 2015.

Lees de volledige considerans van Klaas Robers en de toespraak van Mw. Kosters op de website van Het Vederfonds.

Meer over de Amateur van het Jaar 2015 in de januari-uitgave van de Electron.

Jet-Net februari 2016

Terugblik op de Jet-Net Experience Day

Jet-Net staat voor Jongeren en Technologie Netwerk Nederland.

Jet-NetBegin dit jaar stond er een oproep in Electron voor tegenstations op 23 februari: Jet-Net Experience Day op het Nat.Lab. Eindhoven. Dik tweehonderd leerlingen derde klas HAVO en VWO uit de regio bezochten het anders zo besloten Philips-Research om wat ervaring op te doen op het gebied van Natuur(kunde) en Techniek. In gelukkig kleine groepjes bezochten ze ook onze experience “Direct Radiocommunication”. De jeugd denkt wel dat hun mobiele telefoon draadloos werkt, maar alleen de eerste en de laatste paar honderd meter is draadloos. De rest gaat via het Internet. Ja, dat valt ze tegen als je hen dat vertelt.

Een Heathkit SB-line korte­golf­station opgesteld

In een vergaderruimte in de kelder van een van de gebouwen was een Heathkit SB-line korte­golf­station opgesteld. Buiten hing op 8 meter hoogte onze kampeerdipool voor 40 en 80 meter. Wij kregen die dag acht keer een groepje van 6 tot 8 leerlingen en die waren er elk drie kwartier. Wim PAØWGV assisteerde mij, terwijl Will PAØWCH helaas verstek moest laten gaan, griep hè?

Heathkit SB-line

“Wij hebben alleen een voornaam”

Jet-Net februari 2016De leerlingen kregen eerst een korte inleiding in het radiozendamateurisme, waarbij duidelijke punten waren:

  • wij hebben alleen maar een voornaam,
  • wij spreken elkaar altijd aan met je en jij
  • en wij spellen namen met het NATO-alfabet.

Het is voor deze jeugd heel bijzonder om je te realiseren dat hiermee alle verschillen in leeftijd en stand verdwijnen. Dat is wat wij ook willen, toch?

De echte experience

Daarna ging de volumeregelaar open, riepen wij CQ en kwam er onmiddellijk een tegenstation terug. Dank jullie wel, allen die hiervoor gezorgd hebben! Zodra we zover waren wees de operator een van de leerlingen aan om tussen ons in te komen zitten. Paniek inwendig, helemaal te begrijpen, maar ze wisten zich goed in te houden. Dát is de echte experience.

Daarmee doen wij zendamateurs iets heel wezenlijks in het leven van deze jonge mensen

Jet-Net februari 2016Zodra we de microfoon weer kregen werden ze in het gesprek getrokken: “Wat is je naam?”. O ja, alleen mijn voornaam… “Kun je dat even spellen?” O, hoe ging dat ook al weer? “Eh… Echo,….. Mike, Mike,…. Alfa”. Wij hadden gezorgd dat het alfabet uitgeprint op de tafels lag. Het tegenstation ziet dat toch niet. En dan ineens komt er van de andere kant een vraag, een vraag aan Emma. Daarmee wordt de nogal anonieme verbinding ineens heel persoonlijk Je ziet dat op het gezicht van deze kinderen gebeuren. De spanning valt weg en ze zijn betrokken bij wat er gebeurt. Daarmee doen wij zendamateurs iets heel wezenlijks in het leven van deze jonge mensen.

Een paar tegenstations waren door ons uitgenodigd

Een paar tegenstations waren door ons uitgenodigd. PI4HAL, het station van het museumschip “ss. Rotterdam” van de Holland-Amerika Lijn en PI9ADL, de radiokamer van het Aviodrome. Er zijn altijd leerlingen die daar geweest zijn en dat geeft iets bekends. Voor hen en alle andere stations die deze dag als tegenstation QRV zijn geweest: heel veel dank, zonder jullie gaat het niet. En dat allemaal met vorstelijke signalen op 40 meter.

Volgend jaar zetten we de klep van de SB-101 open

Dit jaar hadden wij voor de leerlingen een A5-boekje gemaakt. De voorkant was ook een soort QSL-kaart voor hen. Daarop vulden wij hun naam in en de gegevens van hun verbinding. In het boekje een beschrijving van al die kastjes die deel uitmaakten van het radiostation. Wij hadden meer dan één labtafel nodig om ze allemaal naast elkaar op te stellen. Volgend jaar zetten we de klep van de SB-101 open, zodat wie dat wil er even in kan kijken en de warmte van de radiolampen voelen.

Wij rekenen volgend jaar weer op u.

Auteur: Klaas Robers PAØKLS

logo fontys-hogescholen

Radiozendamateur is nu ook een vak in het HBO

Op de Dag van de RadioAmateur bracht radiozendamateur Klaas Robers PAØKLS, opmerkelijk nieuws. In de considerans die hij uitsprak, voorafgaand aan de bekendmaking van de Amateur van het Jaar, meldde hij dat de studie tot radiozendamateur nu ook een keuzevak bij Fontys Hogescholen is.

Radiozendamateur ineens een vak in het HBO

Cursusboek voor F-zendexamen, nu ook op de HBO gebruiktProf. Ir. Robers: “Maar laten wij naar 2014 gaan. In dit jaar is er iets heel belangrijks gebeurd. Aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven heeft een van de leraren Elektronica, zelf zendamateur, voorgesteld om de zelfstudie tot radiozendamateur op te nemen als keuzevak. Er zijn daar heel goede boeken voor, onder andere van de VERON, toevallig nèt vernieuwd in 2014, en het afsluitend tentamen is het F-examen zoals dat geëist wordt door Agentschap Telecom. Het college van bestuur van Fontys Hogescholen ging hier gaarne mee akkoord. Zelfstudie en eigen initiatief is iets dat ook van onze HBO-studenten op hoge prijs gesteld wordt. De student die kan laten zien dat hij dit examen gehaald heeft krijgt daarvoor studiepunten. En zo werd radiozendamateur ineens een vak in het HBO.

Term zendamateur heeft ineens meer gewicht

Ineens is het radiozendamateur zijn niet alleen een hobby, maar ook een vak op het HBO met een echt afsluitend tentamen. Mensen die het F-examen succesvol hebben afgelegd kunnen dus eigenlijk zeggen dat zij ook een echt vak gestudeerd hebben. Dat geeft de term zendamateur ineens een stuk meer gewicht. Iets wat de positie van zendamateurs in de samenleving zeker ten goede zal komen.

Amateurs van het jaar 2008

Op 31 oktober zijn Hilde (PA3EKW) en Koos (PA3BJV) Sportel uit Amersfoort gekozen tot de Amateurs van het jaar 2008.

Amateurs van het jaar 2008Een zeer bijzondere eer voor 2 bijzondere mensen, de (zend)amateur van het jaar wordt gekozen door het Vederfonds welke duidelijk kijkt naar wat heeft de Amateur bij gedragen voor de Radiohobby en natuurlijk de bekende inzet. Alom een grote verrassing voor dit zeer fanatieke / actieve echtpaar toen bekend werd dat zij gekozen waren dot de amateur van het jaar.

Lees meer