Is het einde nabij voor HF-contesten?

 is het einde nabij voor HF-contesten?In een recente blogpost van Frank Howell K4FMH vinden we interessante informatie over de leeftijd van de deelnemers aan de ARRL Sweepstake HF contesten. Radioamateurs die deelnemen aan de HF contesten worden snel ouder, zo blijkt. De vraag rijst: is het einde nabij voor HF-contesten? De gemiddelde leeftijd steeg de afgelopen twee decennia namelijk van 51 jaar naar 67 jaar. Dat betreft de deelnemers aan de CW-contesten. De deelnemers aan de SSB-contesten zijn gemiddeld iets jonger. Maar de gemiddelde leeftijd is de afgelopen twee decennia ook gestegen van 50 naar 64 jaar.

Analyse

In een recente blogpost geeft Frank Howell K4FMH een gedetailleerde en bovendien een bijzonder interessante analyse van de deelnemers aan de ARRL HF contesten van de afgelopen 20 jaar. De ARRL heeft de benodigde gegevens verstrekt om dit onderzoek mogelijk te maken. Het algemene resultaat is dat de deelnemers aan de ARRL HF contesten snel ouder worden. Uit de analyse blijkt dat de gemiddelde leeftijd van zowel de CW- als de SSB-deelnemers sinds het jaar 2000 met zo’n 15 jaar is gestegen. In de grafiek toont Howell K4FMH de dramatische verschuiving in leeftijd van de deelnemers. Het is duidelijk te zien dat er in de komende twee decennia een ingrijpende verandering zal plaatsvinden.

Leeftijd verkrijgen zendmachtiging

Een belangrijk element is ​​​​de leeftijd bij het verkrijgen van de zendmachtiging. De SSB-deelnemers hebben de neiging om halverwege de twintig een vergunning te hebben, terwijl CW-deelnemers in hun late tienerjaren reeds een vergunning hebben. Dit zijn natuurlijk gemiddelden en deze variëren enigszins. De CW-deelnemers hebben dus gemiddeld langer een licentie dan de SSB-deelnemers. De CW-deelnemers zijn derhalve cultureel geworteld in het tijdperk van amateurradio, waarbij ze op betrekkelijk jonge leeftijd reeds met de hobby begonnen.

Morsevaardigheden op hoge leeftijd

Hoe het ook zij, het deelnemen aan CW-contesten vereist dat radioamateurs – evenzeer op hoge leeftijd – met hoge snelheid morse kunnen seinen en ontvangen. Het duurt evenwel jaren voordat men CW onder de knie heeft. Frank Howell K4FMH verwacht dat de naderende teloorgang voor het eerst zal worden gevoeld in de CW-contesten en pas later in de SSB-contesten. Hij denkt dat we vermoedelijk een toename zullen zien van alle contesten die digitale modes gebruiken. Dit omdat de technologie die er aan te pas komt aantrekkelijker en ook boeiender is voor de nieuwere deelnemers.

Het einde nabij voor HF-contesten?

Als we naar de statistieken en de grafieken kijken, dan rijst het vermoeden dat we het komende decennium grote veranderingen zullen zien.

 

Met dank aan Ronny Plovie, ON6CQ