Nieuw webtool om HF-propagatie te voorspellen

RSGBDe Britse radioamateurvereniging RSGB stelt sinds kort een nieuw webtool beschikbaar voor het voorspellen van de propagatie op de kortegolf. Dit nieuwe tool is gebaseerd op een programma en een specificatie van de International Telecommunication Union (ITU). James Watson (HZ1JW) is de ontwikkelaar van het nieuwe tool, dat beschikbaar is op de website van de RSGB: rsgb.org/proppy.

Bijzonder aan het tool is dat de propagatie-verwachtingen kunnen worden afgestemd op de locatie van de eindgebruiker. Daartoe dient deze wel zijn Maidenhead Locator in te voeren.  De eindgebruiker krijgt vervolgens voor een opgegeven maand, voor alle HF-banden, een voorspelling van de propagatie van uur tot uur tussen zijn eigen locatie en 28 verschillende locaties verspreid over de wereld.

Invulgegevens

Om een individuele propagatie-voorspelling te kunnen maken, dient de eindgebruiker eerst een aantal gegevens in te voeren.

De volgende gegevens zijn daarbij nodig:

  • De maand en het jaar waarvoor de voorspelling moet gelden.
  • Het zendvermogen dat ter beschikking staat.
  • De gewenst transmissiemode, die nodig is om de bandbreedte en de minimaal noodzakelijke signaal/ruis-verhouding vast te stellen. Daarbij kan men onder andere kiezen uit FT8, CW of SSB. Naast zulke voorgedefinieerde modes, kunnen de noodzakelijk bandbreedte en de signaal/ruis-verhouding ook expliciet ingegeven worden.
  • Het te verwachten niveau van de omgevingsruis. Daartoe kan men weer kiezen uit een aantal voorgedefinieerde waarden: stad, woonwijk, platteland, stil platteland, stil en lawaaiig.
  • De Maidenhead Locator
  • De gebruikte antenne aan zendzijde en de veronderstelde antennes aan de ontvangstzijden.

Propagatie-verwachting

Propagatie-verwachting Nairobi

Gebruikmakend van de ingevulde gegevens, wordt vervolgens de propagatie-verwachting gegenereerd. De gepresenteerde verwachting bestaat uit een flink aantal tabellen: voor ieder van de 28 verschillende bestemmingslocaties één tabel.

Hiernaast staat een voorbeeld van zo’n tabel met de propagatie-verwachting tussen de eigen locatie (hier IO92) en Nairobi. Daarin zien we per HF-band (een rij in de tabel) en per uur (een kolom in de tabel) of een verbinding mogelijk is met de betreffende bestemmingslocatie. Indien een verbinding op een bepaalde band en in een bepaald uur mogelijk lijkt, dan geeft het cijfer in het betreffende vakje het te verwachten signaalniveau (S-waarde) weer. De kleur van het vakje geeft de betrouwbaarheid van de voorspelling aan. Blauw betekent een slechte betrouwbaarheid en rood juist een zeer goede.

Een leuk extraatje is dat de propagatie-verwachting kan worden gedownload als PDF-bestand.

Meer informatie

Onder andere de volgende bronnen zijn beschikbaar voor meer informatie:

 

Bron: RSGB