DL35SDR: speciale roepnaam ter gelegenheid van 35 jaar SDR

SDR-pionier Ulrich Rohde

Ulrich Rhode (foto: ARRL)

Software Defined Radio (SDR) is niet meer weg te denken uit de moderne radiotechniek. De ontwikkeling van deze techniek begon 35 jaar geleden. Daarbij vervulde de Duitse zendamateur prof. Ulrich Rhode (DJ2LR/N1UL) een pioniersrol. Om het grote belang van SDR voor de communicatietechnologie in het algemeen en voor amateurradio in het bijzonder te onderstrepen, vroeg de DARC de speciale roepnaam DL35SDR aan. Deze call zal gedurende het hele jaar actief zijn vanuit de regio München.

Software Defined Radio (SDR)

Software Defined Radio (SDR) is de technologie waarbij componenten van een communicatiesysteem in software worden geïmplementeerd die vroeger typisch in hardware zouden zijn gerealiseerd. Voorbeelden van dat soort componenten zijn: bandfilters, modulators, demodulators, versterkers en mixers. De realisatie in software heeft belangrijke voordelen. Zo is zo’n systeem vaak flexibeler: het laat zich doorgaans makkelijker verbeteren, aanpassen of uitbreiden. Immers, software kan op een later tijdstip in veel gevallen eenvoudig geüpgraded worden. Professionele systemen gebruiken deze technologie al lange tijd. Echter, ook in amateurradio is SDR tegenwoordig niet meer weg te denken.

Ulrich Rohde (DJ2LR/N1UL)

Professor Ulrich Rohde, zoon van de oprichter van de firma Rohde & Schwarz, werkte in 1982 bij RCA (Radio Corporation of America). Zijn afdeling ontwikkelde toen als eerste een op SDR gebaseerd communicatiesysteem. In februari 1985 gaf hij een presentatie over dit onderwerp tijdens “Third International Conference on HF Communication Systems and Techniques” in Londen. In zijn bijdrage “A Sampling of Techniques” introduceerde hij de term SDR en legde hij de basisprincipes uit. Sindsdien stimuleerde Rohde actief innovatie op het gebied van SDR, zowel in de industrie als in de academische wereld. Daarom geldt hij als een belangrijke pionier op dit terrein. Vele jaren bleef hij werkzaam en geïnteresseerd in SDR-technologie. Nog in 2016 gaf hij een presentatie op een IEEE-conferentie met als titel “Next-Generation Networks: Software-Defined Radio — Emerging Trends“. In 2017 ontving hij de Wireless Innovation Forum Leadership Award voor zijn bijdrage.

Rohde is lid van de DARC. Hij wordt in mei van dit jaar 80 jaar.

 

Bronnen: DARC en ARRL