Maximaal 1 kW ERP voor GHz-amateurlinks in Duitsland

maximaal 1 kw erp voor amateurlinks in duitsland

Amateurlinks mogen nu met maximaal 1 kW ERP werken voor vaste verbindingen op de GHz-banden in Duitsland. Het gaat daarbij om vaste verbindingen tussen automatisch werkende stations. Dat zijn het DARC-Referat VHF/UHF/SHF en het DARC-Referat Frequenzmanagement overeengekomen met de Bundesnetzagentur en de primaire gebruikers van de GHz-Banden. Een aanvraagformulier: “Antrag auf eine Rufzeichenzuteilung zum Betrieb einer Amateurfunkstelle gemäß § 13 Abs. 1 AFuV“ staat op de website van de DARC [1].

Maximaal 1 kW ERP ofwel 30 dBW  1 kW ERP toegelaten

Stations mogen tot maximaal 1 kW ERP ofwel 30 dBW ERP aanvragen voor een vaste verbinding. Maar beide stations moeten een aanvraag indienen. Want een link bestaat uit twee stations. De Bundesnetzagentur verzoekt daarom ook om beide aanvragen zo megelijk gelijktijdig in te dienen (idealiter in dezelfde week). Om de administratieve belasting beperkt te houden vraagt men wel de aanvraag pas te doen bij de volgende verlenging, verandering of uitbreiding van de vergunning. Ook is het verstandig genoeg reserve in te bouwen, zodat bij een verandering van de vaste verbinding niet meteen opnieuw veranderd moet worden.

Hamnet linkverbinding als voorbeeld

Als voorbeeld het uitgestraalde vermogen van een vaste Hamnet-verbinding. Voor dit vermogen zijn uitgangsvermogen en de antennegain doorslaggevend. Voor een typisch linkapparaat nemen we 30 dBm of 0 dBW als maximaal uitgangsvermogen. Hoewel in de praktijk dit vermogen zelden wordt bereikt, omdat de eindtrap van dit soort apparaten dan al 4 dB terugregelt om lineair te blijven. Maar voor de zekerheid rekenen we met het maximale vermogen. De antennewinst is afhankelijk van de beschikbare ruimte voor de antenne. Een parabool van 15 cm heeft op 5850 MHz 17 dBi gain, bij 30 cm ongeveer 23 dBi en bij 60 cm rond 29 dBi [2]. Daarmee kun je zelf schatten welke antennegrootte in aanmerking komt.

Formule

De gezochte waarde voor het uitgestraalde vermogen is nu snel gevonden: 0 dBW uitgangsvermogen + antennegain in dBd. De antennegain in dBd = antennegain in dBi – 2,15 dB.

„Good link“ van Jann Traschewski, DG8NGN (DARC Referent VHF/UHF/SHF)

[1] Aanvraagformulier en rekenvoorbeeld: https://www.darc.de/der-club/referate/vus/automatische-stationen/#c33304

[2] https://www.rfwireless-world.com/calculators/parabolic-dish-antenna-calculator.html

Bron: DARC.de