COVID19 en de geplande evenementen

COVID19 en de geplande evenementenBeste leden,

In het kader van de bewegingsvrijheid die de overheid ons toestaat is het belangrijk om te weten wat het standpunt van het VERON Hoofdbestuur ten aanzien van geplande bijeenkomsten is. Het uitgangspunt van het Hoofdbestuur is om ervoor te zorgen dat het bezoeken van een evenement zo weinig mogelijk risico’s met zich meebrengt. Deze brief is gedateerd op 18 mei 2020 en per e-mail naar alle afdelingsbesturen gestuurd.

Veiligheid hoogste prioriteit

Ondanks goede voorbereidingen is de mening dat dat niet goed mogelijk is. De agenda van de komende evenementen is doorgelopen en het advies van het HB is daarbij aangegeven. Het spijt ons dat deze adviezen worden gegeven en het HB realiseert zich dat dit tot veel ongemak zal leiden maar de goede gezondheid van bezoekers van een evenement heeft voor het HB de hoogste prioriteit.

Ons advies is gebaseerd op de publicatie van de Nederlandse overheid gedateerd 6 mei 2020 (*)

Ten aanzien van afdelingsbijeenkomsten adviseert het HB als volgt:

 • Zoals het zich nu laat aanzien zal per 1 juli, respectievelijk 1 september, het volgende gelden: De afdeling valt onder georganiseerde samenkomsten tot maximaal 100 personen. Als de maatregelen zoals ze nu bekend zijn kan vanaf 1 juli, maar wel met minstens 1,5 meter tussenruimte, afdelingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Echter, de bar (kantine) moet dicht blijven. Voordat een afdelingsbijeenkomst georganiseerd kan worden, moet de afdeling daar eerst een protocol voor maken. Als de overheidsmaatregelen het op termijn toelaten, zou vanaf 1 september de bar weer open kunnen. Het HB is van mening dat afdelingen daar beter van kunnen afzien en daar in ieder geval zeer terughoudend in moeten zijn, en dat zij, indien zij toch willen overgaan tot bijeenkomsten, vooraf dienen te overleggen met de veiligheidsregio, met daarbij een verzoek om bevestiging.
 • Ook beraadt het HB zich of de Dag voor de RadioAmateur 2020 kan doorgaan.
 • Het HB is voornemens om een receptie en een diner ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de VERON te organiseren. Of dit doorgang kan vinden is nog onzeker en het HB houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Daarover zal het HB de komende maanden nog informatie versturen.

En dan is er nog…

 • Afdelingen hebben plannen om in de komende periode vossenjachten en velddagen te organiseren.
  Het HB adviseert nadrukkelijk om deze niet door te laten gaan.
 • De in maart geplande VHF en Hoger dag heeft niet plaats gevonden. Jaarlijks vindt in september de HF dag plaats. Het HB heeft besloten om de HF dag tot nader order uit te stellen. Zodra de overheidsmaatregelen het toelaten zal voor de VHF en hoger dag en ook voor de HF dag een alternatieve datum worden voorgesteld.
 • De VR 2020 die op 25 april was gepland is niet doorgegaan. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum en/of alternatief.
 • Met Scouting Nederland wordt overlegd hoe zij tegen de organisatie van de JOTA-JOTI aankijken.
 • Leden van het Hoofdbestuur bezoeken in november de regionale bijeenkomsten. Er is nog geen besluit genomen over het wel of niet doorgaan van deze bijeenkomsten.
 • De internationale radiomarkt “ HAM Radio” in Friedrichshafen (Duitsland) is voor dit jaar geannuleerd en zal van 25-27 juni 2021 plaatsvinden.
 • De in september geplande European Microwave Week wordt verplaats naar de week van 10-15 januari 2021.
 • De DNAT zal geen doorgang zal vinden.
 • Op dit moment is nog niet duidelijk of de IARU-R1 conferentie, die in oktober zal plaats vinden, doorgang vindt.
 • Het VERON Pinksterkamp (VPK) 2020 vindt dit jaar niet plaats.

73 de Remy F.G. Denker PAØAGF
Algemeen voorzitter