Januari/februari-editie “The Communicator” beschikbaar

De nieuwe editie van het Engelstalige, digitale tijdschrift The Communicator is beschikbaar als gratis PDF-download. Dit tijdschrift is een uitgave van de Surrey Amateur Radio Club (SARC), een radioamateurvereniging in het zuidwesten van Canada.

In deze uitgave vind je onder andere artikelen over radiopionier Hanso Idzerda, een richtingsgevoelige verticale 30m-antenne en een voordelige spectrumanalyser.

The Communicator

In de januari/februari-editie van The Communicator staat onder andere een uitgebreid artikel over de Friese radiopionier Hanso Idzerda. Hij was de eerste, op 6 november 1919, die een publieke omroepuitzending verzorgde met zijn zelf ontworpen en gebouwde zendinstallatie. Korte tijd huurde de BBC hem zelfs in, omdat zij zelf hun zendapparatuur nog niet gereed hadden.

Verder onder meer een artikel van Arie Kleingeld (PA3A). Ditmaal over een bijzondere 30m-antenne met vier even lange verticale elementen, waarvan er drie als reflector werken. De antenne geeft relatief weinig versterking t.o.v. een groundplane-antenne, maar heeft wel een heel behoorlijke voor/achter-verhouding van zo’n 15 tot 20 dB. Bovendien kan de richtingsgevoeligheid van de antenne eenvoudig geschakeld worden tussen vier verschillende richtingen.

Jim Adrews (KH6HTV) bespreekt TinySA, een zeer voordelige spectrumanalyser voor het frequentiebereik 100 kHz – 350 MHz, ontworpen en ontwikkeld door hetzelfde team dat de succesvolle NanoVNA bedacht. Jim vergelijkt de prestaties van het apparaat voor enkele toepassingen met die van een “normale” spectrumanalyser, een Rigol DSA-815.

Lees de details en de andere artikelen in de digitale uitgave van The Communicator: The January – February 2022 SARC Communicator

SARC, een actieve vereniging

De zeer actieve vereniging SARC bestaat al meer dan 45 jaar en is ontstaan op een school waar elektronicastudenten net hun zendexamen hadden gedaan. Zij hadden het idee opgevat om op school een radioclub te starten. De leiding van de school was daar bijzonder enthousiast over. Daarom kreeg de docent elektronica, Doug Moore (VE7CBM), toestemming  om het elektronica-lab te gebruiken voor de wekelijkse clubbijeenkomsten. Bijna vanzelfsprekend werd hij ook de eerste voorzitter van de club.