Bestel collectief abonnementen en tijdschriften voor 2017

De VERON maakt collectief abonnementen en tijdschriften bestellen voor 2017 mogelijk

Bestel collectief abonnementen en tijdschriften voor 2016Evenals in voorgaande jaren bestaat voor het jaar 2017 de mogelijkheid om via het VERON Service Bureau, tegen gereduceerd tarief, abonnementen op verschillende tijdschriften af te sluiten. Het gaat dan om abonnementen op bijvoorbeeld ARRL QST Luchtpost, RSGB Radio Communications, Funk-Amateur, Dubus, UKW-Berichte, Elektor Gold en Funk-Amateur Plus.

Deze service is exclusief voor VERON leden. Kijk op deze pagina voor alle details.

Belangrijk

Wij verzoeken u vriendelijk ervoor te zorgen dat uw abonnementsgelden tijdig in ons bezit zijn. Maar in ieder geval voor de uiterste ontvangstdatum, 10 november 2016.

Namens het VERON Service Bureau
Krish Bangoer

VERON Afdelingen Forum

VERON van start met het Afdelingen Forum

VERON forumAfgelopen week ging het VERON Afdelingen Forum van start. Daarmee werd het VR voorstel van de afdeling A07 Breda uitgevoerd. Nu is voor afdelingen de mogelijkheid gerealiseerd om op een goede en veilige manier, over voorstellen voor de komende Verenigingsraad te discussiëren. Maar bij die mogelijkheid alleen blijft het niet.

Meer samenwerking

Met het opzetten van het forum is ook beoogd om de afdelingen een platform te geven om eenvoudig met elkaar in contact te komen. Er bleek namelijk ook behoefte te zijn om kennis en informatie tussen de afdelingsbesturen uit te wisselen. Van evenementen die georganiseerd worden tot vragen over bestuurszaken. Door dit via het Afdelingen Forum mogelijk te maken kan de samenwerking tussen afdelingen geïntensiveerd worden. Denk aan het gezamenlijk organiseren van een lezing of cursus of het gezamenlijk promoten van de VERON en amateur radio in de regio. Het Afdelingen Forum is een gesloten platform wat alleen toegankelijk is voor afdelingsbesturen en leden van het hoofdbestuur.

Het hoofdbestuur heeft afgelopen week de afdelingsbesturen uitgenodigd om zich aan te melden op het forum. De beheerders hebben alle afdelingsbesturen instructies gestuurd hoe zij zich aan kunnen melden. Mochten er afdelingsbesturen zijn die geen bericht hebben gehad, dan worden deze opgeroepen om contact op te nemen met de Algemeen Secretaris.

Techniek Forum

TechniekForumNa de start van het Afdelingen Forum, volgt de lancering van het Techniek Forum, één van de punten uit het beleidsplan. Het Techniek Forum biedt VERON leden de mogelijkheid om vragen te stellen en kennis uit te wisselen over radiotechniek. Van zelfbouwproject tot propagatie. Het forum is alleen toegankelijk voor VERON leden. Daarvoor is wel een zgn. VERON e-mail alias nodig, ofwel jouwroepletters@veron.nl. Leden die nog geen alias hebben, of waarvan deze niet werkt, worden opgeroepen om alvast en alias aan te vragen via de speciale aanvraag pagina.

Nog vóór de Dag van de Radio Amateur

De afdelingsbesturen hebben via het Afdelingen Forum al een voorproefje gezien van het Techniek gedeelte. Het team van de ICT-Werkgroep dat werkt aan het forum, Corné Lukken NL13784, Johan Evers PE1PUP en Johan Jongbloed PA3JEM, leggen de laatste hand aan het Techniek Forum. De verwachting is dat het forum nog vóór de Dag van de Radio Amateur wordt gelanceerd. Wanneer het zover is, kunnen VERON leden via een online formulier met hun @veron.nl alias een gebruikersnaam aanvragen. Informatie daarover wordt via deze website gepubliceerd.

AD

Hoofdbestuur over negatieve publicatie AD: “Bestrijden met positieve PR”

Tweet VERON aan ADAfgelopen week was er veel te doen over een krantenartikel in het AD. Het artikel ging over het feit dat een aantal geregistreerde frequentiegebruikers, waaronder bezitters van marifoons en zendamateurs, verzuimd hadden de jaarlijkse bijdrage voor registratie te betalen. De woordkeuze van de betreffende journalist was erg onhandig. Zo werden zendamateurs ‘legale’ etherpiraten genoemd. Deze vergelijking is veel zendamateurs in het verkeerde keelgat geschoten. De VERON heeft in een tweet naar het AD direct haar afkeur laten blijken.

Soms volgt een excuus, maar het kwaad is dan al geschied

Dat zendamateurs en etherpiraten nog altijd door elkaar gehaald worden, komt het imago van onze vrijetijdsbesteding niet ten goede. De voorzitter van de VERON PR-Commissie, Jean-Paul Suijs PA9X: “Op de laatste Verenigingsraad vertelde ik over de negatieve publiciteit rondom zendamateurs. Het monitoren van dit soort publicaties en telkens reageren kost veel tijd. Zelden leidt het tot een wenselijk resultaat. Soms volgt een excuus, maar het kwaad is dan al geschied. Maar van het rectificeren van een publicatie is al helemaal geen sprake. Positieve PR is het juiste middel.”

Strategie van positieve PR

PA9X legt uit dat de PR-Commissie bewust kiest voor de strategie van positieve PR: “De pers komt de positieve verhalen niet zelf bij de VERON en haar leden halen. Ik heb nog niet meegemaakt dat een journalist mij heeft gebeld voor een leuk verhaal over zendamateurs. Wel met vragen over ‘illegaal plaatjes draaien op de FM’, de echte etherpiraten. Daarom moeten we de positieve verhalen zelf bij de journalisten en het publiek onder de aandacht brengen. En dat lukt ook, blijkt wel uit recente publicaties in lokale bladen over activiteiten door zendamateurs, mede dankzij o.a. VERON afdelingen Leiden, Utrecht en Assen en andere afdelingen die ik vergeten ben. Maar ook individuele zendamateurs wisten op een positieve manier de krant te halen. Het blijkt gewoon dat je negatieve PR het beste kunt bestrijden door veel positieve PR.”

Dreigende taal werkt averechts

Over bepaalde reacties heeft PA9X zo zijn mening: “Dreigende taal zoals die door enkele zendamateurs is geuit werkt averechts. Daarmee wordt het foutieve beeld ‘dat zendamateurs een stel etherpiraten zijn’, alleen maar versterkt. Geen enkele journalist zal op dreigende taal reageren, laat staan iets rectificeren. Bij dit soort tenenkrommende publicaties moet je gewoon even rustig ademhalen en even tot tien tellen, voordat je reageert. Het heeft namelijk niets te maken met het bewust in diskrediet brengen van zendamateurs door de pers, maar alles met onwetendheid bij veel journalisten. Het is aan ons allemaal om daar wat aan te doen.”

Positieve verhalen aanreiken

De PR-voorman van de VERON roept leden wederom op, om bij te dragen aan die positieve PR: “Naast dat we journalisten blijven wijzen op onjuistheden, wil de VERON vooral energie stoppen in positieve PR. Dat kan alleen als onze leden ons die positieve verhalen aanreiken. Van die mooie verhalen kunnen we er nog veel meer gebruiken. Dus schrijf je verhaal en stuur het naar de PR-Commissie. Dan maken zij daar een mooi positief artikel van! Want zendamateurs zijn best aardige mensen met een hele leuke en bijzondere vrijetijdsbesteding die ook van waarde is voor de maatschappij.”

De VERON PR-Commissie zoekt een nieuwe voorzitter

De VERON PR-Commissie zoekt een nieuwe voorzitterDe VERON Public Relations Commissie (PRC) verzorgt het interne en externe communicatiebeleid, ofwel onze Public Relations. De PRC is verantwoordelijk voor veel uitingen, van een brochure tot briefpapier, van de website tot de VERON Facebook pagina. Daarnaast zorgt de PRC ook voor de informatiestroom over de VERON en amateurradio naar de media. De Voorzitter van de PRC is ook lid van het hoofdbestuur.

Binnen de PRC vindt structureel overleg plaats over de interne en externe uitingen van de VERON. Afgevaardigden van commissies en werkgroepen nemen ook deel aan het overleg binnen de PRC zoals PI4AA, webredactie, Electron redactie, Evenementencommissie, Jeugd- en Jongerencommissie, Vossenjacht Commissie.

De PRC heeft een vacature voor:

Voorzitter (m/v)

Over de voorzitter:

 • Als voorzitter van de PRC ben jij eindverantwoordelijk voor deze commissie.
 • Jij bent belast met het uitvoeren van PR gerelateerde actiepunten uit het beleidsplan.
 • Jij bepaalt de prioriteiten, stuurt commissieleden aan en verdeelt de taken.
 • Jij rapporteert aan het hoofdbestuur, doet aanbevelingen en overlegt regelmatig met andere commissies, werkgroepen en bureaus.
 • Jij werkt nauw samen met de redactie van het blad Electron, PI4AA crew, ICT-Werkgroep. Tevens stuur je de webredactie aan.
 • Jij bewaakt de huisstijl van de vereniging.
 • Jij vergadert vier keer per jaar met de PRC.
 • Je bent lid van het hoofdbestuur waarmee je maandelijks vergadert.

Wij zoeken:

Een radioamateur met registratie die lid is van de VERON.

We zien in jouw vaardigheden de volgende aspecten graag terug:

 • Jij hebt ervaring met public relations en communicatie.
 • Online communicatie en social media zijn geen onbekend terrein.
 • Marketing spreekt jou wel aan.
 • Jij weet wat er speelt in de wereld van amateurradio.
 • Je hebt de capaciteit om onze visie en missie om te zetten in uitingen binnen en buiten de VERON.
 • Jij kunt mensen inspireren, overtuigen en motiveren.
 • Jij wil vooruitgang en niet stil blijven staan.
 • Jij kunt een aantal uren per week voor de VERON vrijmaken.
 • Ervaring in een bestuurlijke of leidinggevende functie is een flinke pre.
 • Jij kunt goed omgaan met externe media; krant, TV, radio, etc.

Wij bieden:

Een commissie met leden die allemaal op vrijwillige basis enthousiast aan het gezicht van onze vereniging werken. Op termijn word je, na voordracht door het hoofdbestuur, lid van het Hoofdbestuur.

Voorzitter van de PRC is geen erebaantje, maar een echte werkbaan. Een betrekking als VERON official is een mooie aanvulling op je CV. Een stap in je carrière en een kans om je bestuurlijke kwaliteiten (verder) te ontwikkelen. Het is geen betaalde job; je werkt op vrijwillige basis. Eventuele reiskosten worden natuurlijk wel vergoed. Je wordt in je aanloop naar het voorzitterschap ingewerkt door de huidige voorzitter en secretaris. Daarnaast word je begeleid door een lid van het hoofdbestuur.

De huidige voorzitter treedt af op de VR in april 2017. Vanaf die tijd is de functie vacant, maar je kunt nu al beginnen als lid van de PR-Commissie.

Solliciteren:

Wil jij solliciteren op de functie van voorzitter Public Relations Commissie? Of heb je vragen over deze functie? Maak dan gebruik van het online sollicitatieformulier.

Meer vacatures:

De VERON zoekt vrijwilligersDe VERON heft nog meer vacatures. Kijk gerust eens op onze Vacature pagina.

VERON HB geeft antwoord op vragen over berichten “fusie” met VRZA en DKARS

veron vrzaAfgelopen week is aan het VERON hoofdbestuur vaak de vraag gesteld of er toch nog een “fusie” met de VRZA komt. Aanleiding was een publicatie in het DKARS magazine van mei. Daarin was o.a. te lezen: “De afgelopen maanden heeft er vanuit het bestuur van de DKARS informeel overleg plaatsgevonden met VRZA en VERON. Het doel daarbij was om tot één landelijke amateurvereniging te komen die geheel klaar is voor alle uitdagingen van deze tijd. Over de uitkomst hiervan zullen wij u binnenkort in een aparte editie van het Magazine uitgebreid berichten”. Het hoofdbestuur wil graag antwoord geven op de vraag of er dan toch nog een fusie met de VRZA aan gaat komen.

Brief van DKARS bestuur

Medio april ontving het VERON hoofdbestuur een brief van de voorzitter van de stichting DKARS. Daarin werd gesteld dat DKARS maar één doel heeft; om met VERON en VRZA één landelijke amateurvereniging organisatie te vormen.

De VERON is niet ingegaan op de uitnodiging van het DKARS bestuur om hier met VRZA en DKARS over te praten. Het hoofdbestuur heeft het DKARS bestuur daar over ingelicht. Eerder was er al een eenmalig informeel telefoongesprek tussen de voorzitter van DKARS en algemeen voorzitter van de VERON. In dat gesprek had onze algemeen voorzitter al aangegeven dat er geen sprake is van een samengaan van VERON en VRZA. Dit vanwege het eerder genomen ALV besluit van 2014 van de VRZA.

VRZA wil niet samengaan met VERON

De VERON praat al vele jaren met de VRZA over de totstandkoming van één landelijke vereniging en heeft daar al veel tijd in geïnvesteerd. De Verenigingsraad van de VERON heeft in 2009 wederom een VR voorstel hiertoe aangenomen. Sindsdien hebben de beide besturen dit onderwerp weer op de agenda gezet. Maar de VRZA heeft in 2014 op de ALV uitgesproken dat de VRZA haar identiteit niet wil verliezen en daarom niet wil samengaan met de VERON. Dat besluit staat nog steeds en wordt uiteraard door de VERON gerespecteerd.

Als er over samengaan gesprekken gevoerd zouden worden, dan is een zelfbenoemde rol van “katalysator” door stichting DKARS onnodig. De betrekkingen tussen VERON en VRZA zijn namelijk prima.

VERON blijft gericht op samenwerking

Op verschillende niveaus werken VERON en VRZA al samen. Zo zijn er verschillende gecombineerde afdelingen, gezamenlijke activiteiten en wordt er gezamenlijk richting overheid geacteerd in o.a. het Amateuroverleg. Overleg met de VRZA vindt ook altijd rechtstreeks plaats zonder de hulp van een andere partij. De VERON blijft gericht op samenwerking met VRZA en andere verenigingen waar nodig of nuttig. Ze respecteert het besluit van de VRZA leden om niet met de VERON samen te gaan. Dat is in de toespraak van onze algemeen voorzitter op de Verenigingsraad 2016 terug te lezen.

Nuttige zaken

Het hoofdbestuur van de VERON roept op om vooral tijd en energie te steken in nuttige zaken, zoals het mogelijk houden van amateur radio in Nederland. Door lid te worden van de VERON draag je hier al aan bij. De VERON heeft verder nog voldoende vacatures waarin ook een flinke bijdrage geleverd kan worden.

Hoofdbestuur VERON

VERON Verenigingsraad 2016

Verslag van de 77e Verenigingsraad 2016

Op zaterdag 23 april vond de jaarlijkse Verenigingsraad, VR, voor de 77e keer plaats. De VR is dé algemene ledenvergadering van de VERON. Hieronder volgt een voorlopig verslag.

Notulen, financieel jaarverslag en verslagen van commissies, bureaus en werkgroepen

De vergadering keurde de notulen 2015 goed. Ook het financieel jaarverslag 2015 van algemeen penningmeester Peter de Bruin PA3CWS, werd door de VR goedgekeurd. Uit de jaarverslagen van de commissies, bureaus en werkgroepen bleek dat er afgelopen jaar weer veel werk verzet is. Verslagen zijn terug te vinden in de VR-stukken die alle afdelingsbesturen hebben gekregen.

Verslag van de 77e Verenigingsraad 2016 Toespraak algemeen voorzitter

Afgevaardigden van de afdelingen luisterden naar de toespraak van de algemeen voorzitter. Zijn volledige toespraak kun je hier teruglezen.

Beleidsplan

Volgend op het aangenomen VR voorstel van de afdeling Twente in 2014, heeft een speciale werkgroep binnen het hoofdbestuur een beleidsplan opgesteld. Doel van dit beleidsplan is om de VERON als vereniging ‘klaar te stomen voor de toekomst’. Het concept van dit beleidsplan konden de afdelingsbesturen al eerder becommentariëren. Met deze commentaren is het definitief beleidsplan opgesteld. Dat wordt tijden de Officialsdag, 4 juni, en in Electron meer over verteld.

In dat beleidsplan o.a. de missie en visie van de VERON:

Missie

De VERON behartigt en bevordert voor haar leden de beoefening van amateurradiocommunicatie en het hiermee verband houdend experimenteel radio- en elektronicaonderzoek.

Visie

De VERON moet vernieuwen, verbinden, verbreden en verjongen om in een snel veranderende maatschappij haar leden te kunnen blijven faciliteren en inspireren.

Lid van Verdienste

IMG_20160423_114758259De VR was unaniem in het besluit om Koos Sportel PA3BJV en Hilde Sportel PA3EKW te benoemen tot Lid van Verdienste. Algemeen voorzitter Remy Denker speldde de radioamateurs deze prestigieuze speld op. Erkenning voor het vele werk wat zij verrichten voor het VERON Pinksterkamp en de afdeling Amersfoort.

Presentaties

Elk jaar geven commissies en werkgroepen presentaties over verschillende actuele onderwerpen. Dit jaar informatie van de PR-Commissie.

Landelijke Open Dagen bij Radioamateurs

Vorig jaar gaf PR-Commissielid Evert Beitler PA3AYQ en presentatie over het voornemen om landelijke open dagen te organiseren. Het doel: Promotie van amateurradio en de VERON. Voorzitter PR-Commissie Jean-Paul Suijs PA9X riep de afdelingen wederom op om zich aan te melden voor deze dag. Het is de uitgelezen kans om radioamateurs nu eens positief in het nieuws te brengen.

Daarbij gaf hij te kennen dat de afdelingen die dag naar eigen wens kunnen invullen. Niet alleen als afdeling, maar ook als bijvoorbeeld contestgroep of andere interessegroep. Zolang amateurradio en de VERON maar op positieve wijzen worden uitgedragen.

Als data gaf PA9X aan dat de meivakantie, 22 t/m 30 april 2017, de ideale week is om een open dag in te organiseren. De PR-Commissie ondersteunt met een speciale “Open Dag Krant”, promotiematerialen en promotie in de landelijke en eventueel regionale pers. Voorwaarde is wel dat er voldoende afdelingen en groepen meedoen om het ook een landelijke karakter te geven.

VERON Techniek Forum en Afdelingen Forum

Mogelijkheden om kennis met elkaar te delen is een belangrijk punt binnen de VERON. Daarom heeft het hoofdbestuur de ICT-Werkgroep verzocht een internetforum te ontwikkelen waarop leden elkaar kunnen helpen met technische vraagstukken. Voorwaarden zijn dat deze alleen toegankelijk is voor VERON leden en zowel op desktop, tablet als smartphone bruikbaar moet zijn. Jean-Paul Suijs PA9X, vanuit het hoofdbestuur verantwoordelijk voor ICT, toonde de eerste screenshots van het VERON Techniek Forum. Daarnaast meldde hij dat er voor afdelingsbesturen een forum komt om makkelijker met elkaar te communiceren. Dat moet leiden tot meer samenwerking, zoals bij het maken van VR voorstellen. Of hulp bij bestuurlijke zaken.

Het forum wordt op dit moment getest door een aantal gebruikers. Achter de schermen wordt de koppeling met de ledenadministratie, VAS, gerealiseerd.

Deelname beurs HamRadio 2016 in Friedrichshafen

De PR-Commissie bereidt de deelname van de VERON aan de HamRadio beurs van vrijdag 24 t/m zondag 26 juni plaats in Friedrichshafen (DL) voor. Met het aangenomen voorstel van afdeling Twente in het achterhoofd, professionalisering van de stand, is een nieuwe concept opgezet. Daarin staat vooral de presentatie van VERON als dé Nederlandse vereniging voor radioamateurs centraal. Jean-Paul Suijs PA9X meldt dat er dit jaar een wisselende standbemanning in blokken van 3 uur is. Er hebben zich al leden gemeld die de stand willen bezetten, maar nog niet voldoende. Met name voor de zondag worden nog mensen gevraagd, maar ook op andere dagen zijn extra mensen van harte welkom. Het bemannen van de stand wordt door de VERON vergoed. Meer informatie of aanmelden als standbemanning via het contactformulier op de webpagina van de PR-Commissie.

Nieuwe werkwijze voor aanvragen promotiemateriaal

Het aanvragen van VERON promotiemateriaal bij het Centraal Bureau gaat vanaf heden via een speciaal webformulier, meldt PA9X. De afdelingen ontvangen kort na de VR meer informatie.

Stemming voorstellen

Voorstel 1 van afdeling Twente A40

Dit voorstel verzoekt het hoofdbestuur om zicht sterk te maken voor het vrijgeven van een deel van der 23 cm band voor N-amateurs voor amateur TV.

Dit voorstel werd aangenomen.

Voorstel 2 van afdeling Leiden A28

Dit voorstel behelst het komen tot voorstellen om de statuten zo te wijzigen dat ook niet leden tot een afdelingsbestuur kunnen toetreden om een (dreigend) tekort aan afdelingsbestuurders op te vangen.

Dit voorstel werd afgewezen.

Voorstel 3 van afdeling Leiden A28

Met dit voorstel wil men het hoofdbestuur opdracht geven om i.s.m. de desbetreffende commissies de uitgifte van een “VERON kids Electron” als bijlage in de Electron, en in digitale vorm op de website en in social media te realiseren.

Dit voorstel werd aangenomen.

Voorstel 4 van afdeling Eindhoven A13

In dit voorstel wordt het hoofdbestuur opgedragen om zich in te spannen om het ATOF beleid zodanig te beïnvloeden dat moed niet langer gekoppeld worden aan een ATOF. Zonder dat het ten koste gaat van het aantal beschikbare frequenties binnen een bepaald dekkingsgebied.

Na uitleg van Bram van den Berg PBØAOK, voorzitter van de WOO, over het feit dat er binnen het Amateuroverleg aan het ATOF beleid gewerkt wordt, is dit voorstel ingetrokken.

Voorstel 5 van afdeling ARAC A21

Dit voorstel behelst hetzelfde als voorstel 1.

Dit voorstel werd ingetrokken omdat het inhoudelijk hetzelfde is als voorstel 3.

Voorstel 6 van afdeling Den Helder A23

Met dit voorstel wil men dat het hoofdbestuur zich inspant om meer ruimte in de bandplannen te creëren voor weak signal modes. Als voorbeeld worden de digimodes JT65 en JT9 gegeven en het conflict wat het bandplan voor 80 m geeft.

Na uitleg over de lopende actiepunten binnen de IARU door Sjoerd Ypma PAØSHY, werd het voorstel ingetrokken.

Afsluiting

De algemeen voorzitter bedankte alle afgevaardigden en gasten voor hun komst.

De voorlopig vastgestelde datum voor de 78e Verenigingsraad is 22 april 2017.

Speech algemeen voorzitter Remy Denker PA3AGF op de 55e dag van de RadioAmateur

Toespraak van onze algemeen voorzitter op de VR 2016

VERON algemeen voorzitter Remy PA3AGF in zijn ShackOp zaterdag 23 april vond de 77e Verenigingsraad (VR) plaats. De VR is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VERON. VERON’s  algemeen voorzitter, Remy Denker PA3AGF, hield zijn toespraak:


De overgang van de ochtendsessie naar de middagsessie wordt al vele jaren gekenmerkt door de speech van de Algemeen voorzitter. Daar is niet omheen te komen en ik kan u geruststellen door aan te geven dat ik daar ook niet vanaf wil. Ik vind dit namelijk een uitstekend moment om een aantal zaken de revue te laten passeren.

Vrijwilligers bij de VERON

Dit is absoluut geen stokpaardje van mij maar ik ben genoodzaakt om er toch aandacht op te vestigen. We worden geconfronteerd met een afname van vrijwilligers. Er zijn veel vacatures maar als die niet ingevuld kunnen worden dan zijn we genoodzaakt om projecten uit te stellen of helemaal niet door te laten gaan. Dat zou jammer zijn want we willen als vereniging graag vooruit. U heeft het beleidsplan onder ogen gehad dus u heeft kunnen constateren welke plannen we verder willen uitbouwen of in gang willen zetten. Ik zie graag dat u in uw afdeling nog eens rondvraagt of er leden zijn die interesse hebben om lid te worden van een commissie of werkgroep. Daarmee verdwijnt wellicht potentiële capaciteit voor uw eigen afdeling maar er zijn mensen die zich liever inzetten in een landelijke functie.

Samenwerking VERON-VRZA

veron vrzaMet reden heb ik de titel van dit onderwerp samenwerking genoemd.

De VERON heeft tegenover haar leden nog een VR commitment openstaan ten aanzien van gesprekken met de VRZA over van het oprichten van een landelijke radiovereniging. Dit commitment dateert van de VR 2009. De VRZA heeft vanaf haar ALV 2009 eenzelfde commitment uitstaan. Zoals u weet hebben diverse vergaderingen met de beide besturen plaatsgevonden. Diverse opties zijn de revue gepasseerd maar van een vervolgstap is niets gekomen. In een eerdere VR heb ik u verteld dat er geen voortgang had plaatsgevonden.

Het Hoofdbestuur was niet tevreden met deze “bevroren situatie” en midden 2015 heb ik contact opgenomen met de nieuwe voorzitter van de VRZA Floris Wijnnobel PA1FW. Floris wist mij te melden dat dit onderwerp in hun ALV 2014 weer aan de orde is gekomen en men heeft de eerder gedane uitspraak teruggedraaid onder de noemer dat de “VRZA moet blijven”. Ik vond het jammer dat de VERON niet direct op de hoogte was gesteld van dit gewijzigd ALV mandaat. Op 26 januari heb ik deze uitspraak op onze website laten plaatsen zodat iedereen op de hoogte is.

Dit consequentie hiervan is dat het er twee verengingen zullen blijven bestaan.

De VRZA blijft bij haar standpunt. Een feit waar we gedurende de laatste 60 jaar waarin we over het oprichten van een vereniging hebben gesproken, mee zijn geconfronteerd.

We kunnen hier verontwaardigd over zijn maar dat heeft geen zin. Het is beter om te denken aan een nauwere samenwerking met de VRZA en dan bedoel ik het nog meer samenwerken op afdelingsniveau of commissie niveau zoals dat nu al gebeurt. Denk ook aan het uitwisselen van lezingen of het samen organiseren van een lokaal evenement. Er zijn al veel afdelingen die dat doen. Er zijn al heel wat afdelingen die samen in een gebouw vergaderen. Ik denk bijvoorbeeld aan de Afdeling Twente.

Er zitten vele positieve kanten aan. Het wordt ook tijd dat het nog bestaande Wij/Zij gevoel beëindigd wordt.

Laat niet onverlet dat er op bestuursniveau toch contact wordt onderhouden. Het heeft onze aandacht.

Regionale Bijeenkomsten

Bij het schrijven van het integrale rapport over de Regionale Bijeenkomst 2015 kwam naar voren dat er in 2015 jaar 17 afdelingen niet aanwezig konden zijn. In 2014 waren dat er 13. Die stijging baart mij zorgen.

Wat mij tegenviel was dat er afdelingen zijn die zonder berichtgeving aan de organiserende afdeling, niet komen. Dat vind ik eigenlijk onacceptabel. We willen met elkaar een goede bijeenkomst organiseren en dan komen afdelingen gewoon niet opdagen. Laat ik een parallel trekken met de privé situatie. Het komt erop neer dat er bij u thuis een uitnodiging ligt voor een bijeenkomst en die wordt zonder bericht niet bezocht. Lijkt mij niet normaal.

We hebben het over normen en waarden en daar hoort het netjes afmelden ook bij. Eigenlijk zie ik liever dat u de Regionale bijeenkomst gewoon bezoekt.

De datum staat reeds lang vast en er is dus voldoende tijd om een afvaardiging samen te stellen van mensen die wel kunnen. Zoals vaker aangehaald is het bezoeken van deze bijeenkomsten meer dan het alleen aanwezig zijn. Kennis maken met nieuwe bestuurders is goed voor het netwerk.

Sinds jaar en dag worden Regionale Bijeenkomsten door het Hoofdbestuur georganiseerd. Ons lopend VERON archief, Guido van den Berg PAØGMM, kon zich niet herinneren wanneer we hiermee zijn begonnen. Het Hoofdbestuur heeft in het verleden voorgesteld om hiermee te stoppen omdat er ook andere communicatie kanalen zijn. Dat voorstel werd afgestemd, met andere woorden er is toch behoefte aan een overleg op deze wijze.

De huidige werkwijze is nu zo dat de algemeen secretaris een e-mail stuurt waarin wordt vermeld op welke dag de regionale bijeenkomsten zullen gaan plaatsvinden en een voorstel van agendapunten. Dit is een door het Hoofdbestuur gestuurd proces maar het Hoofdbestuur wil graag dat de afdelingen zelf aan het roer komen te staan bij het opstellen van de agenda. We willen u graag uitnodigen om agendapunten van uw zijde aan het Hoofdbestuur kenbaar te maken. Het Hoofdbestuur zal die punten gaan voorbereiden. Uiteraard zal het onderwerp “planning VR” door de algemeen secretaris in de agenda worden opgenomen. Dat is een opzichzelfstaand proces waarvoor aandacht wordt gevraagd.

Ik kijk uit naar de onderwerpen die we moeten voorbereiden.

Bericht van het AT

logo agentschap-telecomTijdens het recent gehouden Amateur Overleg heeft de voorzitter van het AO de verenigingen laten weten dat de AT medewerkers veel tijd besteden aan het beantwoorden van binnenkomende telefoontjes en e-mails van radioamateurs. Dientengevolge is er minder tijd beschikbaar om de openstaande actiepunten van de vorige AO’s af te ronden. Daarnaast heeft AT ook te kampen met budgettaire restricties wat ook niet helpt om openstaande actiepunten af te vinken. Dit alles veroorzaakt vertragingen in het proces van afhandelen en opstarten van projecten. De VERON delegatie heeft nadrukkelijk aangegeven zeer teleurgesteld te zijn met deze ontwikkeling.

De Nederlandse amateurs waren al ongeduldig geworden omdat veel actiepunten niet snel worden afgerond. Met deze mededeling neemt het ongeduld alleen maar toe.

Een trieste zaak. De voorzitter van het AO heeft goede notie genomen van ons onbegrip. Dit houdt niet in dat we geen agendapunten meer zullen aandragen. We blijven ons bij AT inzetten voor de Nederlandse radioamateurs.

Storingsmeldingen bij AT

storing-melden-agentschap-telecomTot nu toe (maart 2016) hebben radioamateurs 32 storingsklachten bij het AT ingediend. Dat is 19 % van het totaal aantal klachten. In heel 2015 was dat 16%.

De verdeling is als volgt:

 • Een Radioamateur ondervindt storing: 16
 • Een Radioamateur veroorzaakt storing: 5
 • Radioamateurs hebben last van gedrag van medeamateurs: 11

Dat radioamateurs storing ondervinden cq veroorzaken is een feit maar dat amateurs elkaar dwarsbomen is een onaangename ontwikkeling. De inspecteurs van AT moeten nogal eens spitsroeden lopen als zij hiermee geconfronteerd worden. Misschien moeten wij als radioamateurs tot 10 tellen voordat we een reactie geven. Ik hoop dat het aantal klachten in deze categorie niet zal toenemen.

Het Hoofdbestuur ziet graag dat u storingsklachten bij het AT indient. Daarmee wordt beter inzichtelijk welke problemen zich voordoen. Ik kan u uit persoonlijke ervaring verzekeren dat een ingediende klacht professioneel wordt begeleid.

Ook de EMC commissie van de VERON wil op de hoogte blijven van de klachten die worden ingediend. Graag dus een kopie van uw klacht naar deze commissie.

Beleidsnotitie

Zoals u weet werd in de VR van 2014 het voorstel van de afdeling Twente aangenomen waarin het Hoofdbestuur werd gevraagd om een beleidsdocument te schrijven. Ik heb u destijds verteld dat we daar twee tot twee en een half jaar voor nodig zouden hebben. Tijdens de Regionale Bijeenkomst van 2015 zijn de contouren geschetst van de beleidsnotitie. De reacties die hierop zijn ontvangen zijn uiteraard meegenomen bij het verder uitwerken van dit document.

De Algemeen secretaris heeft op 16 februari het conceptdocument naar de afdelingen gestuurd met de vraag om het document te bestuderen en te voorzien van opmerkingen. 8 afdelingen hebben het document voorzien van opmerkingen waarvoor mijn dank. Deze feedback en het voortschrijdend inzicht van de werkgroep hebben ertoe geleid dat het uiteindelijke document op 10 april aan de afdelingen aangeboden kon worden.

Dit beleidsdocument is natuurlijk geen statisch document. Het moet echt als een dynamisch document worden beschouwd want willen we meegaan met de ontwikkelingen op ons gebied dan moet het aangepast kunnen worden. Dat kan inhouden dat we projecten naar voren moeten halen of dat we andere acties iets moeten vertragen.

Met de in het document opgenomen acties zal het Hoofdbestuur aan de slag gaan. Laat onverlet dat er al acties in gang zijn gezet. We hebben niet gewacht tot het startschot op deze VR wordt gegeven.

Met het aanbieden van dit document aan de VR heeft het Hoofdbestuur aan het VR voorstel uit voldaan.

Mijn dank gaat uit naar iedereen die heeft meegewerkt aan het totstand komen ervan.

Zonder anderen tekort te doen wil ik met name Paul Sterk PAØSTE, Jean-Paul Suijs PA9X en Peter Zwamborn PE1GEX danken voor hun samenwerking. Zij waren lid van de werkgroep “Beleidsdocument.” Het was wel eens lastig als er weer een update ( bijvoorbeeld op eerste kerstdag) van mijn kant kwam, maar het resultaat mag er zijn.

We kunnen nu onder andere onze visie en missie gaan uitdragen.

De missie luidt:

De VERON behartigt en bevordert voor haar leden de beoefening van amateurradiocommunicatie en het hiermee verband houdend experimenteel radio- en elektronicaonderzoek.

De visie is als volgt gedefinieerd:

De VERON moet vernieuwen, verbinden, verbreden en verjongen om in een snel veranderende maatschappij haar leden te kunnen blijven faciliteren en inspireren.

We zullen de missie en visie zo snel mogelijk op onze website plaatsen.

Historisch overzicht VR voorstellen

De beschrijvingsbrief van deze VR is wederom een flink boekwerk geworden waarbij aangetekend moet worden dat het opnemen van alle VR voorstellen vanaf 2008 ervoor heeft gezorgd dat de omvang van het document is toegenomen.

De algemeen secretaris stelt die voorstellen op deze wijze ter beschikking zodat het voor een afdelingsbestuur eenvoudiger wordt om na te gaan of een bepaald onderwerp al eens aan de orde is gekomen en wat het stemgedrag is gewest. Met deze informatie in het achterhoofd kan een afdeling bepalen of het zinvol is om een voorstel van gelijke strekking al of niet in te dienen.

Gelet op het feit dat u niet alle aangenomen voorstellen op het netvlies heeft staan zal een lijst worden samengesteld waarin deze voorstellen staan met daarin de status. Deze lijst wordt zal samen met de notulen van deze VR worden meegestuurd.

Gesproken Electron

Helaas hebben we te maken met een aantal tegenslagen. Het aantal insprekers is in de afgelopen tijd drastisch afgenomen waardoor het niet meer mogelijk is om met enige regelmaat een editie van Gesproken Electron uit te brengen. Via de Commissie Gehandicapte Radioamateur heb ik kennis gemaakt met Sietze van der Draai PA3FUO. Sietze, zelf zwaar visueel gehandicapt, heeft ervaring met het converteren van Word files naar audio files met behulp van een software pakket. Hiermee is de afhankelijkheid van insprekers sterk afgenomen. Een aantal visueel gehandicapte radioamateurs heeft ter evaluatie nieuwe audiofiles ontvangen. Hun feedback zal gebruikt worden om de audiokwaliteit te verbeteren. Er wordt dus hard gewerkt om de visueel gehandicapte amateurs weer te voorzien van een nieuwe serie audiofiles.

De voorzitter van de werkgroep Gesproken Electron, Dick van Vulpen PAØDVV, heeft aangegeven dat hij minder tijd heeft voor deze werkgroep omdat hij zich meer wil gaan inzetten voor de afdeling IJsselmeerpolders waarvan hij voorzitter is. Dat houdt in dat Dick zijn functie zal neerleggen. We betreuren zijn beslissing maar respecteren deze ook. Ik wil Dick danken voor zijn inzet voor de werkgroep en hem succes wensen met zijn ander werk voor de VERON. Over de opvolging van Dick hoeven we ons geen zorgen te maken. Michel Arts PE1NVK heeft zich bereid verklaard om Dick op te volgen. Michel is hoofdredacteur van Electron en heeft dus de beschikking over de nieuwe onderwerpen die in Electron zullen verschijnen. Hij kan de werkgroep daarmee up to date houden. De continuïteit is hiermee dus gewaarborgd. Michel staat er niet alleen voor. Joop van de Does PA3JD, lid van de afdeling Hoogeveen heeft zich maanden geleden aangemeld om het operationele deel van het verzorgen van de audiofiles samen met Sietze te verzorgen. Michel hoeft zich hierover verder geen zorgen te maken. Ik wil Sietze, Joop en Michel succes wensen met het invullen van hun werkzaamheden.

Aangezien er een overdracht van het voorzitterschap plaatsvindt, wil ik graag de nieuwe voorzittersspeld bij Michel opspelden. Ik zal dat doen na deze speech.

Mag ik Dick en Michel vragen om naar voren te komen.

Bestuurswerk

Het zal u niet onbekend in de oren klinken als ik zeg dat de afdelingsbesturen veel werk verzetten om activiteiten voor haar leden in gang te zetten. Veel werk en dat vaak in de avonduren. Er wordt ook dankbaar gebruik gemaakt van de inzet van mensen die overdag de tijd hebben. Al met al houden de besturen het wiel draaiende. Uiteraard is de steun van de leden erg belangrijk.

Ook de leden van het Hoofdbestuur verzetten veel werk. Heel veel vrije tijd wordt besteed aan het uitwerken van documenten of het voorbereiden van nationale en internationale vergaderingen.

Ik wil Eric-Jan Wösten, de gebroeders van den Berg zijnde Guido, Bram en Chris, Peter de Bruin, Peter Zwamborn, Paul Sterk, Sjoerd Ypma, Michel Arts en Jean Paul Suijs heel hartelijk danken voor hun inzet in het afgelopen jaar.

En dit jaar doen we het gewoon weer!!

Ik kan stellen dat we er gezamenlijk voor zorgen dat de VERON door de inzet van ons allen kan blijven functioneren. Dat geeft een fijn gevoel. Er zijn wel eens wat discussies over zaken maar grosso modo kan gezegd worden dat we ons met veel enthousiasme inzetten in het belang van onze hobby.

Een applaus voor ons zelf is denk ik wel op zijn plaats.

Ik dank u voor uw aandacht.

4 mei 2016; herdenking gevallen radioamateurs

Op 4 mei 2016 vindt in Nederland de herdenking plaats van de in de oorlog omgekomen Nederlanders. Dat gebeurt op landelijk niveau maar ook lokaal zullen gevallen Nederlanders worden herdacht.

Herdenking gevallen zendamateurs 4 mei 2016Tijdens de oorlog zijn radiozendamateurs in het verzet bezig geweest met het opzetten en onderhouden van illegale activiteiten. In veel gevallen hadden hun activiteiten te maken met een vorm van communicatie. Helaas zijn door verraad veel radiozendamateurs in deze periode gevangen genomen en ter dood veroordeeld.

Ter nagedachtenis aan de gevallen radiozendamateurs is door de Nederlandse radiovereniging VERON in 1953 een gedenkteken onthuld. Dit monument staat op het terrein van KPN Broadcast Service.

Op 4 mei zal een sobere herdenking bij dit monument plaatsvinden.

Hoewel dit jaar geen officiële herdenking zal plaatsvinden, heeft KPN aangeboden dat het terrein voor belangstellenden toegankelijk zal zijn.

Het adres is Witte Kruislaan 47, 1217 AM Hilversum.

U wordt van harte uitgenodigd om deze herdenking bij te wonen.

Namens het Hoofdbestuur,

Remy F.G. Denker, PA3AGF, Algemeen voorzitter van de VERON

VERON Verenigingsraad 2016

Voorstellen voor de Verenigingsraad 2016

VERON Verenigingsraad 2016Op zaterdag 23 april vindt in Apeldoorn de jaarlijkse Verenigingsraad (VR) plaats. Op deze algemene ledenvergadering doen het hoofdbestuur (HB) en de commissies verslag over 2015, presenteert de algemeen penningmeester zijn financieel jaarverslag en zijn er presentaties over lopende projecten. Daarna stemmen afgevaardigden van de VERON afdelingen over de door hen ingebrachte voorstellen.

Op vrijdag 11 maart ontvingen alle afdelingsbesturen de 102 pagina tellende beschrijvingsbrief met daarin ook alle voorstellen. In die beschrijvingsbrief zijn nu ook de voorstellen van voorgaande jaren terug te vinden. Zoals elk jaar voorziet HB, indien nodig, de voorstellen van aanvullend commentaar.

De volgende zes voorstellen, zoals HB ze heeft ontvangen van de 5 indienende afdelingen, staan voor zaterdag 23 april op de agenda.

Voorstel 1 A40 Twente

Wij verzoeken het HB zich sterk te maken bij het Agentschap telecom om een deel van de 23 cm band vrij te geven voor amateur TV door N amateurs.

Voorbeelden:

Er zijn recentelijk meerdere gevallen bekend geworden van zendamateurs die ATV bedrijven, waarvan de buren klagen dat draadloze afstandsbedieningen niet meer functioneren (433 MHz). In een van deze gevallen is het zelfs zo ver gekomen, dat er door het AT een zendbeperking aan een zendamateur is opgelegd, omdat het maatschappelijk belang hier zwaarder weegt dan de rechten van de zendamateur. Daarnaast zijn er op dit moment veel ontwikkelingen aangaande DMR en D-star, waarvoor door het hele land repeater frequenties worden uitgegeven rond de 438 MHz. Wanneer ATV-amateurs bij het AT klagen over storing, die zij ondervinden van deze digitale repeaters, is de standaard reactie dat AT hier toestemming voor heeft gegeven en dat de amateur ervoor moet zorgen dat hij geen storing veroorzaakt op de repeater. (De repeater krijgt hier dus voorrang op de betreffende amateur). Door de grote bandbreedte (+/- 7MHz) van een ATV signaal is het praktisch niet meer mogelijk geen storing te veroorzaken laat staan storingsvrij te ontvangen in de 70cm band. In de 23 cm band is veel meer ruimte beschikbaar (1240 tot 1300 MHz waarvan 1243.250 tot 1260 en 1272 tot 1290.994 in het bandplan voor ATV) zodat de diverse diensten hier beter naast elkaar kunnen bestaan. Tevens is het ook voor de N-amateur tegenwoordig geen probleem om ook op deze band QRV te zijn, doordat er kant en klare modules beschikbaar zijn op de markt, waardoor er geen noodzaak is om hoogwaardige technische kennis te hebben op dit gebied, en het dus voor de N-amateur een toegankelijke techniek is.

Motivering:

Onder de N-amateurs zijn een groot aantal beginnende ATV gebruikers, die op moment nood-gedwongen gebruik maken van de 70 cm band omdat er geen andere band beschikbaar is binnen de N registratie waar breedband ATV mogelijk is.

HB:
Het HB legt dit zonder verder commentaar aan de vergadering voor.

Voorstel 2 A28 Leiden

De Verenigingsraad van de VERON draagt het Hoofdbestuur op om, eventueel in overleg met de afdelingen, te komen tot voorstellen voor de volgende VR, waarbij een oplossing voorgedragen wordt aangaande de personele problemen rond de Afdelingsbesturen. Verzoekt het Hoofdbestuur te komen tot voorstellen aangaande de wijzigingen van de Statuten (Art 14) en het afdelingsreglement, waardoor afdelingen mogelijk op andere, werkbare, wijze kunnen functioneren.

Motivatie:

Niet alleen een vereniging, zoals de VERON, maar het gehele maatschappelijk en sociale middenveld zoals verenigingen, besturen van stichtingen, kerken en het vrijwilligerswerk in het algemeen hebben tegenwoordig een probleem om besturen te bemensen. Zelfs vrijwilligerswerk staat steeds meer onder druk. Zelfs binnen de politiek en vakorganisaties kennen het probleem. De meerderheid van de Nederlanders is niet meer gemotiveerd om georganiseerd te zijn. Dit probleem is ook de afdelingen binnen geslopen. Deelnemen, als vrijwilliger, aan activiteiten is op dit moment gelukkig geen probleem, maar het “zakelijk” besturen van een afdeling is onderhevig aan leden die kunstgrepen uitvoeren om een bestuur statutair te bemensen. Zo zijn er actieve afdelingen, die het vaak moeten doen met interim bestuursleden. Om dit problemen te voor-komen kan het vaak belangrijk zijn dat bepaalde functies uitgevoerd kunnen worden door o.a. niet-leden, die zonder kennis van onze vereniging het vak van penningmeester of secretaris deskundig uit kunnen voeren. Afdeling Leiden heeft enige jaren geleden tijdens de VR een dergelijk voorstel ingediend, maar weer op verzoek van het HB ingetrokken. Wel moesten we het doen met de reactie van het HB, dat als een afdeling geen volledig bestuur volgens het afdelingsregelement en statuten kan bemensen, de afdeling opgeheven moet worden. Gesprekken met andere afdelingen bracht wel goede adviezen, maar geen oplossing. Verder natuurlijk ook de vragen, hoe o.a. te handelen aangaande bepaalde services, waaronder de QSL-service. Ook deze problematiek is besproken tijdens de laatste regionale bijeenkomst op 16 november te Rotterdam. Aldaar werd aan ons geadviseerd om het voorstel opnieuw te bekijken en eventueel aangepast weer in te dienen. Bij de hoofdstukken “Constateren” en “Voorstel” zijn de onderdelen aangaande de commissies, PI4AA en redactie Electron verwijderd. Aangaande de afdelingen en afdelingsbesturen is het document inhoudelijk ongewijzigd. Voor ons is het van groot belang dat alle afdelingen, waar radioamateurs en belangstellenden georganiseerd actief zijn, behouden, zelfs gekoesterd, dienen te worden.
De leden van afdeling Leiden A28, constateren dat het voor veel afdelingen een groot probleem is om een volledig bestuur te formeren. Vooral functies voor een dagelijks bestuur zijn bijzonder moeilijk in te vullen.

HB:
Zoals de afdeling in het voorwoord aangeeft is een zelfde voorstel van de afdeling m.b.t. de gestel-de problematiek rond de afdelingsbesturen reeds op een vorige VR (in 2014 als voorstel 2) ingediend (en ingetrokken).

Het commentaar van het HB luidde toen (en luidt nog steeds):
Onze vereniging functioneert door middel van vrijwilligers. Vacatures in afdelingsbesturen dienen door de leden van de afdelingen te worden ingevuld. Indien het onmogelijk blijkt een afdelingsbestuur te continueren, kan de afdeling uiteindelijk worden opgeheven en worden de leden naar naburige afdelingen overgeschreven. Dat heeft zich in het verleden reeds enkele malen voorgedaan.
De afdeling verlangt van het HB het onmogelijke. Het HB ziet geen mogelijkheid tot zodanige wijziging van de statuten en reglementen dat geen vrijwilligers meer nodig zijn en het probleem van vacatures in afdelingsbesturen daarmee zal zijn opgelost.
Het verenigingsrecht kent ruwweg 2 varianten: de vereniging met getrapte zeggenschapsstructuur en de vereniging met directe representatie. Voor beide varianten geldt dat eventuele afdelingen moeten functioneren onder besturen. De afdeling zorgt daarvoor of de afdeling wordt uiteindelijk opgeheven. Het gaat niet aan dit probleem op het bordje te leggen van het HB, dat het ook niet kan oplossen, tenzij de oplossing gezien wordt in een zodanige structuur dat de afdelingen worden af-geschaft.
Daaraan voegt het HB thans nog toe:
Weliswaar staat de wet toe dat de statuten kunnen bepalen dat bestuurders ook buiten de leden worden benoemd en zijn daarvoor misschien wel (professionele) bestuurders beschikbaar, maar de vraag is of wij wel willen dat afdelingen gedeeltelijk door buitenstaanders worden bestuurd omdat wij daarvoor bij de leden de handen niet altijd meer op elkaar krijgen.
Aangenomen mag worden dat die buitenstaanders geen vrijwilligers zullen zijn, maar de functie van afdelingsbestuurder beroepsmatig en tegen betaling zullen uitoefenen.
Vraag is of een statutenwijziging om dit mogelijk te maken wel wenselijk is en –indien al beroepsbestuurders kunnen worden aangetrokken op afdelingsniveau- dit niet een sneeuwbaleffect tot gevolg zal hebben. Want waarom nog vrijwilliger zijn als er ook voor betaald kan worden?
Het zal ook een verandering van het karakter van de vereniging betekenen.

Voorstel 3 A28 Leiden

De Verenigingsraad verzoekt het HB om in samenwerking met desbetreffende commissies, waaronder de Jeugdcommissie, te komen tot de ontwikkeling van een “VERON kids Electron” als bijvoorbeeld een losbladige bijlage in Electron, alsmede in digitale vorm die bijvoorbeeld op populaire websites en sociale media voor jongeren geplaatst kunnen worden.

Motivering:

Een terugloop van leden en onvoldoende aandacht voor jongeren voor een technische hobby.
Ondanks de vele arbeid van leden, jeugdcommissie en het HB om jongeren bij onze hobby te betrekken is het belangrijk om deze jongeren te blijven interesseren voor techniek. Vaak zijn technieklessen in het basis- en voortgezet onderwijs, alsmede Kids Day, te tijdelijk om deze jon-geren te blijven interesseren. Belangrijk is dat na de eerste kennismaking er een mogelijkheid moet zijn om jongeren te blijven betrekken met laagdrempelige publicaties rond techniek. Lid of geen lid moet dan geen probleem zijn om jongeren bij onze hobby te betrekken.
Ontwikkeling van zowel een papieren als een digitale “VERON kids Electron” met laagdrempelige onderwerpen met populaire verklaring hoe bijvoorbeeld componenten werken. De papieren versie kan bijvoorbeeld ingesloten bij Electron aan de leden verzonden, die het dan weer kunnen verspreiden onder jongeren. De meeste jongeren lezen liever hun informatie digitaal of via een APP op hun “mobiel”.

HB:
Het HB onderzoekt al een jaar of er hiervoor mogelijkheden zijn, echter of een voorstel in deze vorm uitvoerbaar is valt nog te bezien.

Voorstel 4 A13 Eindhoven

De VR draagt het HB op om zich in te spannen om bet ATOF beleid zodanig te beïnvloedden dat modes niet langer worden gekoppeld aan een ATOF. Zonder dat dit ten koste gaat van bet aan-tal beschikbare frequenties in een regio binnen een bepaald dekkingsgebied.

Motivering:

Met de huidige beperkingen die aan een ATOF gesteld worden is het niet mogelijk om meerdere modes aan een enkele frequentie te koppelen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om een repeater functie te realiseren waarbij de ingang zowel een analoge mode als een digitale mode doorgeeft naar de uitgang. Eveneens is bet niet toegestaan om een repeater functie te realiseren waarbij de uitgang verschillende modes van uitzendingen ondersteunt en waarbij de ingang zowel een analoge mode als een digitale mode doorgeeft naar de uitgang. Aangezien de technische mogelijkheden snel toenemen, zou het wenselijk zijn dat ook de ATOF regelgeving flexibeler wordt.
Opmerking: dit voorstel is in lijn met voorstel VIE16_C5_27 van de VERON voor de aan-komende IARU Region-1 Vienna April 15-17 2016 vergadering (“New modulation techniques ask for adaptation of text and bandplans to prevent limitations of developments”).

HB:
In het verslag van het AO staat dat de VERON al geruime tijd (2 jaar) in discussie is met AT over dit onderwerp. In de loop van dit jaar zal de ATOF-regeling aanzienlijk flexibeler worden.

Voorstel 5 A21 ARAC

Het HB wordt verzocht aan AT voor te stellen, om het bandsegment voor ATV in de 23 cm Band beschikbaar te laten stellen voor N-gelicenseerden.

Motivering:

Het enige doel van dit voorstel is het voorkomen of verminderen van onderlinge storing tussen amateurdiensten in de 70 cm band. In de 70 cm band is sprake van sterk toenemende activiteiten met digitale repeaters, waarbij een overlap plaatsvindt met ATV-signalen. ATV-signalen in de 70 cm band hebben een bandbreedte van ongeveer 7 MHz, mede hierdoor is overlap niet te voorkomen. Digitale repeaters zenden iedere minuut een signaal uit (o.a. noodzakelijk voor de “roaming”-functie), ook zonder activiteiten door gebruikers. Het gebruik van AM-ATV in de 70 cm band is bijna niet meer mogelijk zonder onderlinge storing met digitale repeaters en amateursatellietverkeer. Het kan ook problemen opleveren voor consumenten die steeds meer afstandsbedieningen en soortgelijke apparatuur gebruiken.
In de 23 cm band is veel meer ruimte beschikbaar zonder dat overlap op hoeft te treden tussen verschillende amateurdiensten. Apparatuur (kant-en-klaar, in modules of bouwpakketten) voor ATV in de 23 cm band is ruim beschikbaar en betaalbaar.
Om deze reden zou het wenselijk zijn de 23 cm (voor ATV en wellicht andere amateurdiensten) beschikbaar te laten stellen voor N-gelicenseerden, zodat activiteiten zich hiernaartoe kunnen bewegen.

HB:
Het HB legt dit zonder verder commentaar aan de vergadering voor.

Voorstel 6 A23 Den Helder

A23 vraagt het hoofdbestuur om zich in te spannen voor het moderniseren van het bandplan en het daarheen te leiden dat er spectrum wordt ingeruimd voor “weak signal modes”.

Motivering:

De betrekkelijk nieuwe modes JT65 en JT9 zijn op de HF-banden waar dat mogelijk is neerge-streken in het stukje spectrum 76 tot 80 kHz vanaf de onderste bandgrens. Op 80 meter geeft dat een conflict met de IARU bandplannen. Zie: http://www.iaru-r2.org/band-plan/
Het bandplan voor alle drie regio’s geeft aan dat het gedeelte 3500-3580 is toegewezen aan CW. Hoewel het bandplan de status van “aanbeveling” heeft, hebben sommige lieden het plan op-gevat om door middel van DQRM (deliberate QRM) de JTxx signalen te storen. Tijdens het aan-spreken van de betreffende amateur op zijn gedrag geeft de OM aan het CW gedeelte door-loopt tot 3580 kHz.
Men zal zich wellicht afvragen of die modes geen spectrum kunnen delen met andere digitale modes. Welnu, die andere modes worden bedreven met aanmerkelijk hogere vermogens en de “weak signal modes” hebben dan weinig kans.

HB:
In comittee C4 van IARU R1 is een aantal voorstellen gedaan die op de agenda staan van de IARU-R1 Interim Meeting in Wenen op 16 en 17 april 2016. Zie daarvoor: http://www.iaru-r1.org/index.php/documents/Documents/HF/Interim-Meeting-2016-HF-Committee-C4-v3.zip/
Het HB legt dit zonder verder commentaar aan de vergadering voor.

veron-verenigingsraadTijd en locatie

De 77e VR vindt plaatst in Dok Zuid, 1e Wormenseweg 460 in Apeldoorn. De vergadering wordt om 11.00 uur geopend en sluit om 16.00 uur.
De VR is alleen toegankelijk voor genodigden.

Opnieuw CW examens in België

Opnieuw CW examens in België

Opnieuw CW examens in BelgiëOp 18 juni 2016 worden te Diest, België CW examens afgenomen onder auspiciën van het BIPT (het Belgische Agentschap Telecom.)

Ook Nederlandse radioamateurs kunnen hieraan deelnemen. Bij het succesvol passeren van het examen ontvangt u van het BIPT een officiële verklaring dat u het examen met goed gevolg hebt afgelegd. Dit document is in Nederland geldig voor het verkrijgen van de toevoeging “CW included” op uw registratiebewijs.

Voor dit examen kunt u zich bij de afdeling Diest van de UBA aanmelden.

Het e-mailadres is: opleidingen@on4dst.be en de volgende gegevens moeten worden aangeleverd:

 • Voornaam
 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adres
 • Call

Een kopie van het identiteitsbewijs (voor- en achterkant) of paspoort moet deel uitmaken van de aanmelding.

Er kan gekozen worden uit twee examensnelheden: 5 en/of 12 wpm.

Het advies is om bij uw aanmelding te vragen welke type seinsleutel en connector gebruikt mag worden.

Datum en plaats

18 juni 2016 om 14.00 uur in de Citadel, Allerheiligenberg 34, 3290 Diest

De uiterste inschrijvingsdatum is 15 mei 2016.

Op de volgende URL kunt u meer lezen over het examen: http://www.uba.be/nl/actueel/flash/morse-proef

Ik wens de deelnemende radioamateurs succes met het examen.

Remy F. G. Denker PA3AGF
Algemeen voorzitter van de VERON