CAMRAS Schotelbulletin, laatste van 2020

NEC-EMC-Cie bij CAMRAS-schotel in Dwingeloo, CAMRAS schotelbulletinHet laatste CAMRAS Schotelbulletin van 2020 is recent verstuurd aan de donateurs en geregistreerde geïnteresseerden. In dit bulletin een terugblik en nieuwjaarswens van de scheidend voorzitter Frans de Jong, PE1RXJ. Immers, vanaf 1 januari neemt Dick Harms, PA2DW, de voorzittershamer over. Frans de Jong treed terug na 10 jaar in het bestuur van CAMRAS gezeten te hebben. Het laatste jaar zijn alle noodzakelijke stichtingsdocumenten onder zijn leiding op orde gebracht. Met name betreft dat de statuten, de gebruikersovereenkomst met ASTRON, het huishoudelijk regelement en ook een nieuwe vrijwilligersovereenkomst.

Dick Harms nieuwe voorzitter

Dick Harms, PA2DW, die de afgelopen 11 jaar directeur was van de Leidse instrumentmakers School is in 2019 met pensioen gegaan. Daardoor zit hij zodanig ruim in de vrije tijd, dat hij daarvan graag een deel aan CAMRAS ter beschikking stelt. Dick heeft namelijk meegeholpen aan de redding van de 25-m-schotel in Dwingeloo. Bestuurlijke ervaring heeft hij ook genoeg. In 2000 trad hij toe tot het VERON-hoofdbestuur als VHF- manager. Daarna was hij van 2005 tot 2008 algemeen voorzitter van de VERON.

Toekomstvisie

De toekomstvisie van Dick: “Mijn voornaamste missie bij CAMRAS is om samen met alle betrokkenen de Dwingeloo Telescoop te behouden voor de toekomst en ervoor te zorgen dat het door alle gelederen, van bezoeker tot minister, gekoesterd wordt als nationaal erfgoed. We moeten zorgen dat de telescoop geliefd is en blijft bij het (jeugdige) publiek en de telescoop voor hen zo veel als mogelijk is openstellen. Vooral voor jonge mensen is het een prachtig instrument om te laten zien wat wetenschap en techniek voor de mens kan betekenen. Ook is het belangrijk dat amateurastronomen en radioamateurs de gelegenheid krijgen om zelf, onder deskundig toezicht, met zo’n schitterend instrument te mogen werken.” Verder vindt hij het belangrijk dat amateurastronomen en radioamateurs de gelegenheid krijgen om zelf, onder deskundig toezicht, met zo’n schitterend instrument te mogen werken.

Goede voornemens: word donateur

Een stichting als CAMRAS kan niet zonder donateurs. Dus hier is nog iets voor uw lijstje met goede voornemens voor het nieuwe jaar: wordt donateur en ondersteun het behoud van dit prachtige instrument.

Bent u nog geen donateur, adoptant of sponsor?

Als u CAMRAS tot nu toe niet heeft ondersteund met een gift, als donateur of anderszins vragen wij u in overweging te nemen om CAMRAS te gaan ondersteunen. Als u dat wil doen vragen wij u contact op te nemen met het onze administratie Sigrid Witteveen via administratie@camras.nl of bekijk de mogelijkheden om CAMRAS te steunen op https://www.camras.nl/steun-camras/.

Bent u al donateur?

De minimum donateursbijdrage bedraagt € 20, per jaar. Volledigheidshalve melden wij u dat een donatie altijd vrijwillig is en er vanuit uw kant geen verplichting bestaat. Wij zijn blij met elke bijdrage, ongeacht de grootte van het bedrag dat u aan CAMRAS bijdraagt.

Mocht u besluiten Stichting CAMRAS het komende jaar 2021 opnieuw te willen steunen, dan kunt u uw donateursbijdrage voor 2021 vanaf nu al overmaken.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL60 RABO 0174 3757 78 t.n.v. Stichting CAMRAS onder vermelding van “donateur 2020″ en/of “donateur 2021”.

Volledigheidshalve melden wij u dat Stichting CAMRAS een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Onder door de Belastingdienst bepaalde voorwaarden kan uw bijdrage aan CAMRAS fiscaal aftrekbaar zijn.

Bron: CAMRAS Schotelbulletin 2020-8 nr 290 (29-12-2020)