Artikelen door Jean-Paul Suijs PA9X

Wijzig je van e-mailadres? Vergeet dit niet door te geven aan ons!

Veel van onze leden hebben een handig @veron.nl e-mail alias. E-mails verstuurd aan een persoonlijk @veron.nl e-mailadres worden automatisch doorgestuurd naar het eigen e-mailadres. Wanneer je van e-mailadres wijzigt, is het belangrijk dat je dat aan de ICT-Werkgroep en het Centraal Bureau doorgeeft. Controleren of je @veron.nl alias nog werkt Je kunt zelf controleren of je […]

CE-markering, wat houdt dat nu eigenlijk in?

De CE-markering, in de volksmond ook wel “CE-keurmerk” genoemd. Wat houdt zo’n markering nu in, waar staat het op en welke garanties geeft het? De website Rijksoverheid.nl zegt er het volgende over: Ondernemer verantwoordelijk voor aanbrengen CE-markering Fabrikanten moeten vaststellen of een product aan de eisen voldoet. En of het product een CE-markering moet hebben. […]

Uitnodiging aan VERON leden voor deelname aan enquête N-herijking

Op 9 maart 2017 hebben de VERON en de VRZA een officieel verzoek ontvangen van Agentschap Telecom om mee te werken aan het pakket om de N-registratie in zijn geheel te herijken. Hiervoor is een N-herijkingsoverleg gestart waarin de VERON, VRZA en Agentschap Telecom zitting nemen. N-herijkingsoverleg VERON, VRZA en Agentschap Telecom Binnen het N-herijkingsoverleg […]