Verzet ARRL tegen voorstel afnemen 9 cm-band

Verzet ARRL tegen voorstel afnemen 9 cm-bandDe ARRL meldt dat de Federal Communications Commission (FCC) plannen heeft om de toewijzing van de 9 cm-band aan radioamateurs in te trekken. De FCC zal mogelijk een voorstel daartoe op 12 december aannemen. De ARRL zal zich vanzelfsprekend hiertegen verweren. Behalve de 9 cm-band wordt overigens ook de 5 cm-band bedreigd, alhoewel de eventuele gevolgen daarvan minder ingrijpend zijn.

FCC trekt mogelijk toewijzing 9 cm-band in

De FCC overweegt om tijdens haar vergadering op 12 december een ‘kennisgeving van voorgestelde regelgeving’ aan te nemen. Hierin stelt  zij voor om de toewijzing van 9 cm-band (3,3-3,5 GHz) aan radioamateurs in te trekken. De ARRL is van plan oppositie te voeren tegen dit voorstel. Volgens de Fact Sheet van de FCC is het voorgestelde besluit een gevolg van de MOBILE NOW Act, goedgekeurd door het Amerikaans Congres. De MOBILE NOW Act schrijft voor dat de FCC en het Amerikaanse ministerie van Handel nieuw spectrum beschikbaar moeten stellen voor mobiel en vast draadloos breedbandgebruik. De FCC ziet het intrekken van de toewijzing van de 9 cm-band aan onder andere radioamateurs als een eerste stap om hieraan te voldoen.

Vragen aan de amateurdienst

De FCC vraagt in haar kennisgeving of de amateurtoepassingen in de 9 cm-band naar andere amateurbanden verplaatst kunnen worden. Ook vraagt zij of het bandsegment dat toegewezen is aan de amateursatellietdienst (3,40-3,41 GHz) daadwerkelijk gebruikt wordt. Daarnaast wil zij graag weten of eventuele satellieten in deze band ook op andere frequenties kunnen werken. Tot slot vraagt zij op welke termijn de activiteiten gestaakt zouden kunnen worden.

Ook bedreiging van de 5 cm-band

Behalve voor de 9 cm-band overweegt de FCC ook nog een aanpassing van de toewijzingen in de 5 cm-band (5,9 GHz). Men overweegt om 45 MHz van die band beschikbaar te maken voor licenties zonder vergunning. Daarnaast zou 20 MHz bovenin de band beschikbaar moeten komen voor ‘Cellular Vehicle-to-Everything’-toepassingen. De FCC stelt overigens niet voor om de amateurtoewijzing in deze band in te trekken. Wel stelt zij voor om de primaire toewijzing voor 5.850-5.925 MHz om te zetten in een secundaire. De bedoeling is namelijk om dit frequentiebereik ook te gaan inzetten voor communicatie over korte afstand voor intelligente transportsystemen.

De toewijzing aan radioamateurs in de 5 cm-band loopt van 5.650 tot 5.925 MHz. De voorgestelde aanpassing heeft betrekking op 75 MHz bovenin deze band. Hoewel amateurs hun toewijzing zouden behouden, betekent de aanpassing wel een intensiever gebruik door primaire gebruikers, wat het secundaire amateurgebruik zou kunnen inperken.

Ook tegen dit FCC-voorstel zal de ARRL bezwaar aantekenen.

Let wel: deze mogelijke wijzigingen hebben geen consequenties voor het amateurspectrum in Europa.

 

Bron: ARRL