Bezorgdheid over voorstel WWV en WWVH te stoppen

Bezorgdheid over voorstel WWV en WWVH te stoppen

Onderkomen waar de eerste van het WWV en WWVH duo huist

De radiostations WWV en WWVH zijn opgenomen in een lijst van voorgestelde bezuinigingen. Deze lijst is onderdeel van het begrotingsverzoek van het National Institute of Standards and Technology (NIST) voor het begrotingsjaar 2019.

De ARRL en internationale radioamateurverenigingen drukken hun toenemende bezorgdheid uit over deze ontwikkeling.

Deze voorgestelde bezuinigingen zouden ook het atoomklok signaal van WWVB treffen. Dit signaal wordt gebruikt om speciaal uitgeruste klokken en horloges te synchroniseren.


Het National Institute of Standards and Technology is een wetenschappelijke instelling. En ze valt onder de Amerikaanse federale overheid. Het NIST zit zich in voor standaardisatie in de wetenschap. Bijvoorbeeld voor het definiëren van eenheden. Het National Institute of Standards and Technology werd in 1901 opgericht. Toen nog onder de naam National Bureau of Standards (NBS). Maar in 1988 kreeg deze instelling haar huidige naam.

WWV

De 15 MHz antenne van WWV

WWV is de roepnaam van het HF radiostation van het National Institute of Standards. Het station staat in de buurt van Fort Collins in Colorado. WWV zendt doorlopend de frequentie- en tijdsignalen van de Amerikaanse overheid uit. Dit gebeurt op 5, 10, 15 en 20 MHz. De 25 MHz frequentie werd voor het laatst gebruikt in 2014 op experimentele basis. En de uitzending ervan werd beëindigd als gevolg van een onvoldoende solarflux. Deze was nodig voor de voortplanting van korte-golf frequenties boven 20 MHz. Dit solarflux tekort begon in de laatste jaren van de huidige zonnevlekcyclus 24.

WWVH

Het NIST beheert ook het zeer vergelijkbare radiostation WWVH in Kauai, Hawaï.

Petitie door Tom Kelly W7NSS

De draaggolf frequenties en tijdsignalen van WWV worden bestuurd door lokale atoomklokken. Onder meer Tom Kelly W7NSS uit Portland in Oregon zou graag zien dat de financiering van deze stations gehandhaafd blijft. En hij is daarvoor een online petitie gestart.

De ARRL is één van de vele internationale radioamateurverenigingen die zich ernstig zorgen maakt over het mogelijk wegvallen van WWV, WWVH en WWVB. De ARRL stelt voor dat alle radioamateurs die lid zijn van de internationale radioamateurverenigingen en die deze stations weten te waarderen voor hun precieze tijds- en frequentiesignalen, de petitie van Tom Kelly zo snel mogelijk ondertekenen. Aanvullend kan men ook nog contact opnemen met de leden van het Amerikaanse Congres. Om uit te leggen hoe belangrijk de stations WWV, WWVH en WWVB zijn voor hen.

NIST-7 Atoomklok telt trilling van Cesium-133 atomen

Op dit ogenblik is deze begrotingspost slechts een voorstel. En dus nog geen definitief besluit. Het zal aan het Amerikaanse Congres zijn om een definitieve beslissing te nemen.

De petitie van Tom Kelly merkt op dat WWV één van de oudste radiostations is in de VS. Immers, het WWV station is opgericht in 1920. Zo levert WWV de officiële Amerikaanse tijd al gedurende bijna 100 jaar. En het speelt nog steeds een belangrijke rol in de telecommunicatiesector volgens Tom Kelly. Bovendien staan deze stations in voor het verzenden van de maritieme stormwaarschuwingen van de National Weather Service. Daarnaast verzorgen ze ook nog satellietrapporten, specifieke informatie betreffende de huidige zonneactiviteit en propagatie informatie. Daarmee zijn deze uitzendingen van cruciaal en fundamenteel belang voor de wereldwijde communicatie industrie, aldus Tom Kelly.

WWV en WWVH informatie

De stations WWV en WWVH zenden frequentie-informatie 24 uur per dag, 7 dagen in de week uit. Inclusief tijdaankondigingen, standaard tijdsintervallen, standaardfrequenties, tijdcorrecties en een BCD-tijdcode. Maar ook geofysische waarschuwingen en waarschuwingen voor zeestormen. Deze uitzendingen gebeuren vanuit afzonderlijke zenders op 5, 10, 15 en 20 MHz. Soms is ook een experimenteel 25 MHz-signaal in de ether.

Het station WWVB verzendt standaard Coordinated Universal Time signalen. Dit gebeurt op 60 kHz. En gaat naar bepaalde apparaten die geschikt zijn voor tijdwaarneming.

 

 

Tom Witherspoon K4SWL is redacteur van The SWLing Post. En hij houdt de laatste ontwikkelingen omtrent deze tijdzenders nauwgezet bij. NIST Public Relations Director Gail Porter vertelde aan Tom dat het NIST trots is op de tijd- en frequentiediensten die zij via deze radiostations leveren. En men begrijpt dat deze services belangrijk zijn voor veel mensen. Ook voor radioamateurs.

WWV QSL kaart als ontvangstbevestiging

Voor meer informatie:…

Met dank aan Ronny ON6CQ