ARRL verzoekt FCC schrapping 9cm-band te heroverwegen

arrl-logo-grootDe ARRL verzoekt in een petitie aan de Amerikaanse telecomautoriteit FCC om de intrekking van de secundaire toewijzing van de 9cm-amateurband in de VS te heroverwegen. Amateurradio zou in deze band in ieder geval mogelijk moeten blijven totdat eventuele nieuwe gebruikers de band in gebruik nemen.

De ARRL vindt dat het in het algemeen belang is om het spectrum te blijven gebruiken zolang er nog geen nieuwe toepassingen zijn.  “Het besluit van de FCC is in strijd met haar eigen al lang bestaande beleidsdoelstelling om ​​intensief gebruik van beschikbaar spectrum aan te moedigen”, aldus de ARRL.

Lees in dit artikel een Nederlandstalige samenvatting van de stellingname van de ARRL.

Verkeerde aannames

Volgens de ARRL lijkt het besluit van de FCC om de secundaire toewijzing van de 9cm-band te schappen op verkeerde aannames te berusten. Secundair ‘delen’ is namelijk een heel ander soort ‘delen’ dan het delen van frequentiebanden tussen primaire gebruikers, zoals overheidsdiensten en commerciële gebruikers. Bij secundair amateurgebruik gaat het om hele andere toepassingen en ook om een heel ander signaalbereik.

Amateurgebruik van de 9cm-band

De ARRL schetst en haar petitie een aantal manieren waarop radioamateurs de band gebruiken, daarmee motiverend waarom het gedeelde gebruik goed mogelijk is.

Verbindingen met zwakke signalen

Radioamateurs experimenteren onder andere met nieuwe technologieën en coderingsmethoden om apparatuur geschikt te maken voor communicatie met zeer zwakke signalen. “Juist omdat het doel van dit soort activiteiten is om zwakke signalen te horen of te decoderen, gebruiken radioamateurs alle mogelijke middelen om interferenties met andere signalen te voorkomen”, aldus de ARRL.

Radiobakens

Daarnaast gebruiken radioamateurs ook radiobakens om propagatie te bestuderen, wat bijdraagt ​​aan een beter begrip van radiopropagatie in de 9cm-band. “Amateurbakens hebben een vaste locatie en werken op laag vermogen. Daardoor zijn ze goed in te passen in het gebruik van anderen in de band. Ook zijn ze makkelijk uit te schakelen of te verplaatsen indien inpassing toch moeilijk blijkt.”

Moonbounce

ARRL’s petitie noemt ook moonbounce als een activiteit van radioamateurs in de 9cm-band. “Deze toepassing heeft geleid tot een reeks verbeteringen in antennes en apparatuurontwerp in het 3,4GHz-spectrum”,  aldus de ARRL. Verder is het uiterst onwaarschijnlijk dat dit gebruik interfereert met terrestrische diensten.

Amateursatellieten

Ook bij het gebruik van amateursatellieten in deze band bestaat slechts een minimale kans op ongewenste interferentie. Immers, de gebruikte signaalvermogens zijn laag en de antennes zorgen voor een sterke bundeling van het signaal. Verder is het natuurlijk zo dat de antennes naar boven gericht zijn, waardoor de kans op storing minimaal is.

Ook is het onduidelijk of er alternatieve frequentiebanden beschikbaar komen voor amateursatelliet-gebruik. Daardoor dreigt het aantal toekomstige experimenten met ruimtecommunicatie ingeperkt te worden.

Datanetwerken en amateurtelevisie

Radioamateurs gebruiken de 9cm-band ook voor hogesnelheidsdatanetwerken en relaisstations voor amateurtelevisie. Met de netwerken worden digitale experimenten gedaan met veel verschillende technologieën en diensten. Een belangrijke doelstelling daarbij is om de netwerken in gereedheid te brengen voor gebruik tijdens noodsituaties.

Pleidooi

De ARRL stelt dat deze en andere experimentele activiteiten op een goede manier het frequentiespectrum gebruiken. Zij is daarom van mening dat dit type gebruik toegestaan zou moeten blijven, tenzij en totdat een nieuwe primaire vergunninghouder de band in gebruik neemt in een geografisch gebied waar interferentie zou kunnen ontstaan.

Bron: ARRL