ARRL verzet zich tegen opheffen 9cm-amateurband

arrl-logo-grootDe Amerikaanse radioamateurvereniging ARRL zocht vorige week telefonisch contact met de FCC om verzet aan te tekenen tegen het voornemen om de 9cm-band (3,3 – 3,5 GHz) te schrappen als secundaire amateurband. De FCC zal in haar bijeenkomst van 30 september een besluit nemen over de toekomst van de 9cm-band.

Eerder verzet

In eerdere commentaren drong de ARRL aan op het behoud van de secundaire status voor amateurradio van de 9cm-band. De ARRL legde toen uit dat secundair gebruik door radioamateurs goed kan samengaan met het toekomstige gebruik van primaire licentiehouders. De ARRL benadrukte toen ook dat amateurgebruik van algemeen nut kan zijn. Zo werden bijvoorbeeld televisie- en mesh-netwerken van radioamateurs ingezet bij de inspanningen om bosbranden in te dammen.

Telefoongesprek met FCC

Met betrekking tot de kans op interferentie als gevolg van amateurgebruik, verklaarde de ARRL dat radioamateurs technisch bekwaam zijn en bovendien gewend zijn aan het delen van frequentiebanden, zonder interferentie te veroorzaken.

De FCC uitte echter haar zorgen over het feit dat amateuractiviteiten in de band minder duidelijk gedefinieerd zijn dan die van andere secundaire diensten. En mocht er toch interferentie ontstaan, dan is de bron van die interferentie moeilijk te lokaliseren. David Siddall (K3ZJ) stelde hierop namens de ARRL voor om eventueel een meldingsverplichting voor amateurgebruik in te voeren. De FCC gaf daarop aan deze suggestie serieus te overwegen als alternatief voor het compleet schrappen van de secundaire toewijzing.

Siddall bracht ook een e-mail van het Amateur Television Network (ATN) gericht aan de FCC-commissie onder de aandacht. Hierin is onder andere aan brief opgenomen van de nooddiensten van de staat Californië. Daarin worden de bijdragen van radioamateurs beschreven en de noodzaak van de toegang tot de 9cm-band uitgelegd.

De ARRL voerde verder aan dat het amateurgebruik van de band in ieder geval zou moeten doorgaan totdat er überhaupt sprake kan zijn van interferentie. Immers, de FCC gaf eerder zelf aan dat in sommige gebieden het ten minste 12 jaar duurt voordat de nieuwe diensten de band in gebruik nemen.

Besluit kort na 30 september

De ARRL verwacht dat enkele dagen na de FCC-comissievergadering van 30 september de besluiten bekend gemaakt worden. Daarna zal de ARRL de gevolgen voor amateurradio evalueren en nagaan welke verdere maatregelen dan eventueel nodig zijn.

 

Bron: ARRL