Nieuwe zoekopdracht

Niet tevreden met de zoekresultaten hieronder? Probeer het dan nogmaals:

41 zoekresultaten voor: plc

22

Storing door PV installaties in Amersfoort

Storingen in het frequentie spectrum door zonnepanelen (PV installaties) in Amersfoort Een beschrijving van de melding, bevindingen en het oplossen van de storing door zonnepanelen in Amersfoort. Dit relaas over fotovoltaïsche panelen, ook wel PV installaties genoemd (PV staat voor PhotoVoltaic), is geschreven door Jaap van Oostveen (PA3GYM). Inleiding Onze directe buurtgenoten bedachten in 2015 […]

23

EMC en EMF naslagwerken

Naslagwerken op EMC en EMF gebied Om zelfstandig storingen te kunnen onderzoeken, zijn onderstaande EMC en EMF naslagwerken door de EMC-EMF Commissie beschikbaar gesteld. Handboeken VERON Immunisatie Handboek – Stamt uit 1992 en zal tzt worden aangepast! Niet-Ioniserende Straling bij UMTS basisstations – Een Duitstalige meetaanbeveling. Wet- en regelgeving Staatscourant 10 mei 2009 – Het Besluit van de […]

24

Storing of Ruis op HF

Storing of Ruis op HF (EMC gerelateerd) Bij discussies over EMC-gerelateerde zaken is het van belang te weten wat het niveau is van de achtergrond ruis. Immers alleen als er stoorsignalen en/of ruis boven de achtergrond ruis uit komen, of als die achtergrondruis daardoor verhoogd wordt, kan er sprake zijn van “schadelijke” storing: Een zodanige […]

25

Doelstellingen bereiken

Het bereiken van de EMC-EMF doelstellingen De VERON EMC-EMF commissie tracht haar doelstellingen te bereiken via de volgende speerpunten:… De VERON-leden (indien nodig ook ter plekke) bij te staan met het oplossen en voorkomen van elektromagnetische storingen en hinder. Dit kan in de vorm van advies en/of  informatie zijn, maar ook metingen en berekeningen behoren […]

26

‘Help ik heb storing! Nee, u heeft hinder…’

De digitalisering en vergroening van de maatschappij hebben de afgelopen tien jaar een enorme vlucht genomen. Daar hebben wij als radioamateurs de gevolgen van ondervonden. Denk aan de komst van internet via het stopcontact (PLC), zuinige LED verlichting en zonnepanelen. De afgelopen jaren is man made noise dan ook een onderwerp wat de radioamateurgemeenschap flink […]

27

Electron mei 2017

Op de Electron mei 2017 voorpagina De Vuurtoren Jan van Speijk in Egmond aan Zee, een van de oudste nog actieve vuurtorens van Nederland. Rijkswaterstaat, VERON en VRZA hebben afspraken gemaakt over vuurtoren gebruik door zendamateurs. Waar moet dat heen? Wie zijn oor te luisteren legt, vangt maar al te vaak geweeklaag van amateurs op: […]

28

Stemming over de voorstellen op de Verenigingsraad 2017

Op zaterdag 22 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VERON plaats, de Verenigingsraad. Op de Verenigingsraad stemmen afgevaardigden van afdelingen over ingebrachte voorstellen en benoemen zij leden van commissies, werkgroepen, bureaus en het hoofdbestuur. Ieder jaar brengen afdelingen voorstellen in. Dit jaar waren er negen voorstellen waarover gestemd werd.