Electron mei 2017

Electron mei 2017Op de Electron mei 2017 voorpagina

De Vuurtoren Jan van Speijk in Egmond aan Zee, een van de oudste nog actieve vuurtorens van Nederland. Rijkswaterstaat, VERON en VRZA hebben afspraken gemaakt over vuurtoren gebruik door zendamateurs.

Waar moet dat heen?

Wie zijn oor te luisteren legt, vangt maar al te vaak geweeklaag van amateurs op: ‘Ik heb altijd S8 storing!’ of ‘Hoe raak ik mijn antenne kwijt?’ Toch ziet Dick van den Berg PA2DTA nog voldoende mogelijkheden.

Snel mobiel QRV

In dit artikel beschrijft Dick Fijlstra PA0DFN een constructie om in je eentje snel een mast op te kunnen zetten voor een inpraatstation, gebruik op een velddag, een experiment op een buitenlocatie, et cetera.

EME op 10 GHz

De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van EME op 10 GHz. Jan Kappert PA0PLY geeft in dit artikel een overzicht van de huidige stand der techniek.

En verder in Electron mei 2017 …

  • Klachtenafhandeling storende PLC-adapters van KPN
  • Uw mening telt, enquête N-herijking
  • Het 95ste AmateurOverleg
  • PA6YT – VERON-jeugdkamp 2017

 VHF en hoger

Op deze webpagina is nu ook de uitgebreide inhoudsopgave van de rubriek VHF-en-hoger in Electron weer te lezen.