Uitreikingen zilveren en gouden speld bij V2G

zilveren en gouden speldAnderhalf jaar terug zou deze avond al plaats gevonden hebben maar door de corona perikelen  kon dat niet door gaan. Nog twee keer werd er een datum geprikt want er gloorde hoop aan de horizon. Maar helaas ….  het is ons allen wel bekend! Genoeg daar over! Maar op dinsdagavond 13-10 -2021 kon dan eindelijk deze avond worden ingehaald. De uitreikingen van de zilveren en gouden speld bij V2G.

Ger Metselaar (PA0AER) was gevraagd een lezing te houden over het ontstaan van V2G. Want ooit was V2G uniek voor de rest van Nederland. V2G: Veron en VRZA samen onder een dak in Groningen. Hoe kwam dat? 

VERON en VRZA

Dan moet je beginnen bij het ontstaan van radiozendamateurs. Voor de oorlog waren er tientallen amateurs en een handvol verenigingen. “We konden er wat van,” zoals Ger terecht opmerkte. Na de oorlog raakte onze hobby in een versnelling. Maar waar veel mensen samen komen ontstaan toch helaas meningsverschillen. Ook de onderling al heersende twisten en ruzies zorgden er voor dat er twee verenigingen ontstonden: VERON en VRZA . 

Feyenoord en Ajax

Een echt voorbeeld van vriendschap en samenwerking was het in de beginjaren niet bepaald. En de uitspraak van Ger “We konden er wat van” schoot mij toch een aantal keren door het hoofd. Omdat ik pas aan kwam schuiven in 2014, kon ik mij daar helemaal niks bij voorstellen. Op beurzen waar we stonden, kregen we ongelovige blikken en verbaasde opmerkingen. VERON en VRZA in één  club? Alsof Feyenoord en Ajax supporters op gingen in één club, riep een rasechte Amsterdammer ons ooit toe.

V2G geboren

Ger was een van de nuchtere Groningers die niet snapte waarom men niet samen kon werken.
Mede door zijn inzet kwam er een bijeenkomst tot stand tussen de noordelijke VRZA en VERON leden. Op deze avond werd gevraagd of er iemand in de zaal was die tegen het samen vergaderen van de VERON en VRZA zou zijn. Niemand had zijn hand opgestoken. Om zeker van hun zaak te zijn werd nog eens gevraagd wie voor het samen vergaderen was. Iedereen, niemand uitgezonderd, stak zijn hand op. En zo gingen de twee verenigingen als V2G verder. Het was een erg informatieve lezing.

Gouden speld voor Ger Metselaar PA0AER

In de voorbereiding van deze lezing en avond gekoppeld aan het meer dan 40 jarige bestaan van V2G werd heel duidelijk welk voorbeeld Ger was en is en hoeveel hij zich nog jaren en jaren tot heden ten dage toe, heeft ingezet voor onze hobby! Daarom heeft men hem voorgedragen bij de VERON en de VRZA voor een gouden speld. Dat werd gehonoreerd door zowel de VERON als de VRZA.  Zo’n anderhalf jaar waren zijn vrouw en dochter hiervan ook op de hoogte maar hebben daar in al die tijd over gezwegen. Je zag aan Ger dat hij verbaasd was toen zijn vrouw en dochter de zaal binnen stapten. Maar, al is Ger een doorgewinterde amateur, als een volleerd professional maakte hij zijn lezing af. Wat er toen door zijn gedachten spookte zullen we nooit weten maar hij zal iets vermoed hebben. Want ook de afgevaardigden van zowel de VERON als van de VRZA hadden al plaats genomen in de  zaal.   

Van VERON en VRZA

Na de lezing gaf de voorzitter van V2G aan welke waardering er is voor de inzet van Ger. En dat familieleden van Ger en afgevaardigden van beide verenigingen niet zonder reden naar de Klabbe waren gekomen. Daarna gaf hij het woord aan Ruud Haller, die namens de VRZA  de gouden speld uitreikte aan Ger, die daarna weer vrolijk terug liep naar zijn plekje. Alleen, hij was nog niet klaar. Want ook Guido van der Berg, die een oude bekende van Ger bleek te zijn, had ook nog iets te zeggen en overhandigde namens de VERON ook een gouden speld. Een unieke gebeurtenis! Tegelijk een gouden speld krijgen van zowel de VRZA als de VERON. Het enige wat je daar aan toe kan voegen is: Het werd tijd! Het kwam hem toch echt toe. 

Ook Bert Ebens PH7B krijgt een speld

Nu zat niet alleen Ger verbaasd rond te kijken maar ook Bert Ebens (PH7B) zag opeens zijn zuster plaats nemen in de zaal. Tot zo ver had hij eigenlijk de touwtjes in handen. Hij had als het ware een beetje de leiding over deze avond. Hij was in de archieven gedoken en deed op de bestuursvergaderingen verslag van zijn ontdekkingen. Bert was zonder meer de man die alles in beweging had gezet. Hij had aangekondigd te stoppen als penningmeester en dit zou zijn slotstuk zijn. Het bestuur had achter zijn rug om contact gehad met zo wel de VERON als de VRZA. Als penningmeester heeft hij er altijd op toegezien dat V2G een gezonde financiële basis kreeg. En ja wat er ook gebeuren moest Bert was er bij ook al is hij niet meer de jongste zoals hij zelf vaak zegt.  Hij klom ook op het dak van de bunker, ons vorig onderkomen, om onze antennes te ontdoen van wildgroei. Meestal was hij de bezorgde vaderlijke figuur. “Jongens kijk uit voor de dorens, val niet van het dak of ladder”. Ook zag hij er op toe dat de inwendige mens verzorgd werd. 

 Zilveren en gouden speld

Dat ook hij naar voren zou worden geroepen om een gouden speld van de VERON te mogen ontvangen, daarvan kreeg hij een vaag vermoeden toen zijn familie plaats nam in de zaal. Maar dat hij ook weer terug gehaald werd om van de VRZA een zilveren speld te krijgen, dat was dan toch wel weer een grote verrassing. Het is niet alleen zijn inzet voor V2G geweest, maar zijn algemene inzet voor onze hobby. Ook hij verdiende deze twee decoraties. Het was een hele toer om dit anderhalf jaar verborgen te houden voor Bert, omdat je hem niet zo makkelijk om de tuin leidt.

En nog een gouden speld

Nu 2 x 2 decoraties uitgedeeld. Laten we deze avond feestelijk sluiten! We spreken van een zeer geslaagde avond maar we zijn nog niet klaar. Want ook Tonny van der Burgh (PA4TON) was verrast, toen ook zijn wederhelft plaats nam in de zaal. En ook Tonny is zeker niet van gisteren, hij zal een vermoeden hebben gehad. Maar dat was een beetje de opzet van deze avond. Ger, Bert en Tonny die opeens hun familie de zaal in zagen komen.  Alle drie gaan ze lang genoeg mee om te snappen dat er iets gaat gebeuren.

Tonny van der Burgh PA4TON

 goed gevuld is met ex leerlingen van Tonny hoef je niet meer te vertellen waarom Tonny de gouden speld kreeg van de VRZA. Het is nog de enige decoratie die er voor hem over bleef. Eigenlijk doet ook deze speld nog te kort voor wat Tonny betekend heeft voor V2G en onze hobby. Hij was de motor voor de groei van V2G. De nieuwe aanwas kwam toch het meest vanuit zijn cursus, zijn lesstof is bekend tot ver buiten onze provinciegrenzen. Op deze lesavonden tijdens de onderlinge QSO hoorde je vaak: Examen achter de rug en toch stond men alweer klaar om naar de les te gaan maar dat hoefde niet meer. Voor mij, die zijn leven lang een broertje dood aan leren had was het niet anders. Blij dat je geslaagd was voor het examen maar  toch wel weer jammer dat de cursus voorbij was. 

Boek met alle F-examenvragen

Terecht vond hij dat het tijd was om te stoppen, en 3 nieuwe cursusleiders proberen die plek nu weer op te vullen. Want de tijd die hij daar in stak is ongekend. Hij stopte niet zomaar, als afscheid schreef hij een boek. In dit boek worden alle F examenvragen behandeld in de stijl zoals elke cursist van hem kent. Deze gouden decoratie is wel verdiend en Tonny blijft Tonny. Als je hem iets vraagt is hij weer de cursusleider. 

Voor V2G is het geen vreemd gezicht dat bestuursleden van de VRZA en de Veron gezamenlijk aan een tafeltje gezellig zitten te kletsen. In het noorden van Nederland op meer plekken heel gewoon.  

De wens van Ger dat het weer één club wordt is nooit uitgekomen. Maar dat ze heel goed naast elkaar kunnen leven, bewijst V2G al meer dan 40 jaar. Velen zijn ook gewoon lid van beide verenigingen. 

73 namens V2G  PC1TK  Sjohnie.