Gouden speld VERON voor PE1LUB

Johannes PE1LUB aangenaam verrast

PE1LUB-1Voor de bezoekers van de ledenavond van onze VERON afdeling in De Buorskip te Beetsterzwaag leek dit een normale avond te worden met een hapje en drankje en een verhaal van onze voorzitter over zijn werk bij de marine en de missie bij Somalië. De belangstelling voor deze avond was goed, we kregen tevens bezoek van twee HB-leden uit het Twentse, nl. Remy Denker – PA3AGF en Bram van den Berg – PB0AOK. Tja wat is de reden dat ze onze afdeling bezoeken? Nou, eens bij zo’n actieve afdeling komen buurten!

PE1LUB-2Een paar bestuursleden wisten van dit bezoek, want de reden was een voordracht aan het HB van de VERON om Johannes Blom – PE1LUB uit Ureterp voor een gouden speld. Dit verzoek werd door ons HB overgenomen en de afspraak voor 7 januari was snel gemaakt. Ook Linda (echtgenote van Johannes  werd op de hoogte gebracht. Na het gebruikelijke programma van de agenda gaf voorzitter Robert van Houten – PD2RVH het woord aan Remy Denker. Tot Johannes – nog rustig zittend achter de bestuurstafel en van niets wetende – werd het woord gericht, terwijl hij nog niet had gezien dat zijn XYL stilletjes was binnengekomen en stiekem achter hem stond.

Waarom een voordracht voor een gouden speld voor PE1LUB?

Johannes is een actief man binnen de afdeling Friese Wouden, zo blijkt wel uit de motivatiebrief:

  • Hij is dit jaar alweer 25 jaar penningmeester van de Friese Radio Markt.
  • Vervulde tijdens de ziekte en na het overlijden van Weit Lap al de functie van marktmeester. Menig standhouder heeft contact met Johannes.
  • 10 jaar de penningmeester van de afdeling A63 bullet Veel werk gedaan om te komen tot de “Stichting Radiozendamateurs Friese Wouden”.
  • Mede onder zijn financiële leiding zijn we een gezonde afdeling.
  • Hij is de mechanische man achter de Contest Groep. Hij bedacht mede, en maakte de constructies die het opbouwen van een antenne installatie voor de velddagen vergemakkelijkte.
  • Nam een paar middagen vrij om op de basisschool “De Opdracht” bij hem in het dorp de jeugd iets te vertellen over de geheimen van onze mooie radio hobby en organiseerde voor de jeugd een “vossenjacht”, waar het geleerde in praktijk werd gebracht.
  • Regelde dat er altijd mensen met hem mee konden rijden naar de verschillende radiomarkten in het land.
  • Maar vooral iemand met het hart op de juiste plaats.

Johannes kreeg van Remy Denker de gouden speld overhandigd en voor Linda is er een prachtige bos bloemen, immers zij moet Johannes vaak thuis missen.