Terugblik op de DvdRA 2012

Terugblik op de 52ste Dag voor de Radio Amateur in 2012

De Dag voor de RadioAmateur 2012 (DvdRA 2012) is gehouden op zaterdag 3 november in de Americahal te Apeldoorn.

De 52e DvdRA 2012 was weer de dag, dat de VERON zich als vereniging in al haar facetten heeft gepresenteerd, en waarin de grote diversiteit van onze gemeenschappelijke hobby weer volledig is gedemonstreerd.

De dag is bezocht door ca. 2400 betalende bezoekers (incl. voorverkoop). Dit is ca. 3% meer dan in het afgelopen jaar 2011. Bedenk dat er dan meer bezoekers zijn, door de genodigden, gouden speld dragers en gratis kinderen onder 16 jaar. Wij zijn blij dat we tegen de algemene trend in (terugloop van bezoekers aantallen bij markten) meer mensen konden noteren. De sfeer op de DvdRA was zo als altijd, uitstekend.

Traditioneel bestond deze dag weer uit de officiële opening van de dag, diverse lezingen, een zelfbouw tentoonstelling, de AMRATO (commercie), de VERON-onderdelen-markt en de stands van de commissies en verenigingen. Voor het tweede jaar werd “het jeugdplein” georganiseerd. Een initiatief van de Jeugd Commissie tezamen met de landelijke JOTA-JOTI organisatie en de vossenjachtcommissie. De dynamiek en belangstelling was weer groot, zowel door deelnemers als door begeleiders. Nieuw dit jaar was dat er in twee sessies een workshop is gegeven met als onderwerp: “solderen met de hand van SMD componenten”, door Marc van Stralen,DK4DDS. Ongeveer 40 mensen hadden zich hiervoor ingeschreven, en waren allen zonder uitzondering zeer enthousiast over de mogelijk die hier werd geboden. Een zeer groot succes, wat verplichtingen schept voor het volgend jaar. Wij zijn Marc, alle medewerkers en ook de Fa. Reichelt die veel materiaal heeft gesponsord zeer erkentelijk voor hun bijdrage.

Als gasten waren op de DvdRA aanwezig: de directeur hoofdinspecteur van Agentschap Telecom, Dhr. P. Spijkerman, namens het VRZA bestuur de voorzitter Wim Visch, PG9W, namens het Wetenschappelijk Radiofonds Veder, mevrouw F. Olthof-Kosters (voorzitter) en de heren C. De Hoog (secretaris) en prof. ir. K.H.J. Robers, PA0KLS (bestuurslid). Bovendien was de UBA vertegenwoordigd door de voorzitter Claude van Pottelsberghe de la Potterie, ON7TK en zijn XYL, tevens HF manager, Carine Ramon, ON7LX.

Terugblik op de DvdRA 2012De dag werd geopend door de algemeen voorzitter van de VERON, Remy Denker, PA3AGF met een openingstoespraak. Na een verwelkoming van de gasten gaf Remy een kort overzicht van de DvdRA en bedankte allen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van deze dag. Remy gaf in het kort aan dat het VAS (VERON administratie systeem), goed op de rails staat en deels is ingevoerd. Het nut heeft zich nu reeds bewezen, er wordt nu aan de completering gewerkt. Het Dutch QSL bureau wordt gerund in Arnhem, waar medewerkers soms puzzels te verwerken krijgen om de handschriften te lezen, graag wilt Remy deze mensen bedanken voor hun werk. De VERON heeft sinds enkele weken nieuw cursusmateriaal, naast het nieuwe F-cursus is recent het nieuwe N-cursusboek uitgekomen, met dank en applaus voor Aad Nijveld, PA0XAB die hier veel werk aan heeft verricht. Ook wordt nog even aandacht besteed aan de CW examen mogelijkheid, via de z.g. België route. Op de VERON website kunt u de details lezen. Tijdens het recent gehouden Amateuroverleg is gemeld dat tot heden in 2012, 82 klachten gerelateerd aan Radiozend-amateurs in behandeling is genomen, 19 over gedrag van amateurs, 15 storing door amateurs, 48 maal ondervonden zendamateurs storing van derden. Antenne register : ca. 13000 registratiehouders, 352 radiozendamateurs hebben zich niet geregistreerd en zullen op gepaste wijze door AT benaderd worden. Op deze dag zal het wetenschappelijk fonds VEDER voor de 50e maal de amateur van het jaar bekend maken, Remy feliciteert het Vederfonds met deze mijlpaal. Vervolgens verklaart Remy de Dag voor de RadioAmateur 2012, voor geopend.

 

De bekendmaking van de Amateur van het jaar 2011 (door de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder), vond plaats na een traditioneel boeiende considerans van Klaas Robers, PA0KLS. Klaas, kwam via diverse omwegen (bedoeld om de toehoorders op het verkeerde been te zetten) op het wetenschappelijke gehalte van de radioamateur. Hierbij ging Klaas uitvoerig in op de vele aspecten van het radioamateurisme die allen leiden tot zelfontplooiing en zelfontwikkeling van de hobbyisten en die zeker voor het voortbestaan van de radiotechniek van essentieel belang zijn. De amateur die dit jaar wordt bedoeld is iemand die vooral bij jonge mensen die eerste vonk kan laten overslaan waardoor de belangstelling wordt gewekt. Door zijn eenvoudige maar zeer doeltreffende ontwerpen is bij (meestal) vele jeugdigen de belangstelling voor techniek ontstaan. Het Vederfonds verleent hem dan ook de titel “Amateur van het jaar 2011”. Dat is de heer Richard Oostmeyer, PE0RIG. De prijs werd uitgereikt door Mevr. F. Olthof-Kosters voorzitter van het Vederfonds.

 

Lezingen zijn gehouden door: 1e door Ton Stouten van de fa. Cyner Substrates, Professioneel produceren van printplaten (in het kader van de workshop). 2e Roel van Dijk, PA1DYK, wordt ook actief met Amateur Televisie. 3e door Peter Zwamborn, Radiofrequente velden en gezondheid.

Algemeen kan opgemerkt worden dat de lezingen van een goed niveau waren, en werden dan ook door een zeer groot publiek bijgewoond.

De traditionele CW-wedstrijden stonden dit jaar weer onder leiding van Joost Strijbos, PA0WRT. Vonkenboer 2012 werd geplaagd door tegenslag. Joost had met medewerking van Wim, PA0WV een nieuw onderdeel toegevoegd aan de wedstrijd, een ladderwedstrijd (zie Electron van november). Wat blijkt? Vergeten op CD te branden! De test voor de cracks bestond uit een gekunstelde tekst waarin als klinker uitsluitend de letter e in voorkwam. De uitslag: Wedstrijd voor beginners: winnaar L. van Erck, PA0LCE. Geheel foutloos genomen. Jos PA9ZP had tot en met 25 wpm de tekst foutloos maar bij 30 wpm haakte hij af. PA3EYK: foutloos tot en met 20 wpm. PA0ALV en PA1HR: bijna foutloos tot en met 20 wpm. Wedstrijd voor cracks: winnaar Ad Wouterson, PA2PCH die ook als enige de bonusvraag goed had. Voor het volgend jaar staat toch de morsevaardigheidswedstrijd weer op het programma. Het door onze algemeen voorzitter uitgereikte diploma wordt op waarde geschat.

Voor de tweede keer werd door het VERON-fonds een zelfbouw-aanmoedigingsprijs uitgereikt, voor de beste inzending van de zelfbouw tentoonstelling. De meer dan 20 inzendingen waren van een gevarieerd aanbod; van ATV tot op het eerste gezicht eenvoudige antennes; van buizenconstructies tot lesmateriaal voor de mensen met een gezichtsbeperking. Prijzen : 1e prijs (certificaat met geldprijs van €150) ten deel aan Antoon, PA3BWE. De tweede prijs (certificaat met geldprijs van €100) ging naar Timo, PE1FOD en de derde prijs (certificaat met geldprijs van €50) naar Gert, PE2MR. De prijsuitreiking werd verricht door Jos Disselhorst, PA3ACJ, de organisator van de zelfbouwwedstrijd.

Aan de AMRATO is deelgenomen door 10 bedrijven. Er waren op de DvdRA 30 commissies en verenigingen aanwezig die hun specialisatie demonstreerden. De VERON-onderdelen markt bevatte 117 stands, en de zelfbouwtentoonstelling telde 20 stands. De dag werd traditioneel afgesloten met de trekking van de prachtige prijzen uit de DvdRA-loterij. De nummers van de winnende loten zijn inmiddels gepubliceerd op de VERON-website en gestuurd naar de redactie van Electron.

De dag verliep prima en uiterst plezierig. Deze 52e DvdRA was weer “de” ontmoetingsplaats voor die mensen die onze hobby een warm hard toe dragen en liet bij velen een positieve indruk achter. Een echte dag voor de RadioAmateur. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om alle mensen die in welke vorm dan ook, een bijdrage geleverd hebben aan de realisatie van deze dag, van harte danken. De volgende DvdRA (de 53e !!!) zal worden gehouden op zaterdag 2 november 2013.

Paul, PA0STE
Voorzitter VERON evenementen commissie

 


 

Materiaal van/voor de Workshop(s) SMD handsolderen

Voor de twee workshops SMD handsolderen zijn de nodige materialen en achtergrond documenten gebruikt. Deze kunt u hier onder terugvinden, lezen en/of downloaden.

Dit alles met zeer veel dank aan Marc, DK4DDS.