Tarieven 2022 voor zendamateurs bekendgemaakt in de Staatscourant

 

Tarieven 2020 bekend gemaakt door Agentschap TelecomDe Staatscourant van 4 november 2021 publiceerde onder andere de nieuwe tarieven die voor zendamateurs gelden in 2022.

We betalen deze tarieven voor de werkzaamheden en diensten van Agentschap Telecom (AT). Alle tarieven van 2022 stijgen licht ten opzichte van 2021.

Net als in 2021 is er voor relaisstations een extra tarief van jaarlijks € 83,-. Dit tarief is nodig om de kosten te dekken van opsporingsonderzoek en toezicht vanwege het toegenomen illegale gebruik van de stations. Voor bakens worden die kosten in 2022 overigens niet meer in rekening gebracht. Ook zijn de vergunningskosten voor een baken (€ 117,-) lager geworden dan voor een relaisstation (€ 212,-). Deze laatste twee bedragen gelden voor een periode van drie jaar.

Waarom staan er twee tarieven in de Staatscourant voor registraties?

In de Staatscourant staan twee tarieven vermeld voor de registratie. Namelijk een bedrag van € 46,- + € 16,- = € 62,- (was € 59,- voor 2021) en een bedrag van € 46,- (was € 44,- voor 2021).

Het eerste bedrag geldt voor een “registratie radiozendamateur bij niet volledig zelfstandige digitale melding en registratie, in het jaar dat de werkzaamheden [van AT] plaatsvinden.”

Het tweede bedrag is van toepassing bij “registratie radiozendamateur bij volledig zelfstandige digitale melding en registratie en registraties in de tweede en daaropvolgende jaren.”

Waar gaat het hier precies over en wat is voor u van toepassing.

Agentschap Telecom heeft op de website een mogelijkheid waarbij radioamateurs zelf hun gegevens kunnen onderhouden.  Dit noemt AT ‘Mijn Agentschap Telecom’. Inloggen kan alleen met een DigiD. Indien u nog geen DigiD heeft kan deze hier worden aangevraagd. Als u kunt inloggen op ‘Mijn Agentschap Telecom’ en u zelf de registratiegegevens onderhoudt zonder tussenkomst van Agentschap Telecom dan bedragen de kosten € 44,- voor uw registratie over 2022.

Het tarief van € 59,- is alleen voor nieuwe aanvragen die via e-mail of brief bij het Agentschap Telecom binnenkomen. Alle wijzigingen voor bestaande registraties blijven gratis!

Kosten voor een N- of F-examen

Ook de tarieven voor een N- of F-examen worden licht verhoogd, van € 71,- in 2021 naar € 72,- en 2022.

Frequentiegebruik relaisstation en baken

Voor het frequentiegebruik van een relaisstation per vergunning zijn er twee tarieven. Het tarief van de vergoeding voor de uitvoering bedraagt € 212,- per drie jaar (was € 201,- voor 2021), terwijl voor toezicht jaarlijks € 83,- (was € 79,- voor 2021) in rekening wordt gebracht.

Vanaf 2022 is er voor bakens een ander, lager tarief dan voor relaisstations. Het tarief van de vergoeding voor de uitvoeringskosten bedraagt € 117,- voor drie jaar. Anders dan bij relaisstations, zijn er geen jaarlijkse kosten voor toezicht (meer).

De staatscourant meldt het volgende over het splitsen van de tarieven voor relaisstations en bakens:

“De ‘oude’ subcategorie I.C.9. regelde de vergoeding voor werkzaamheden voor relais- en bakenstations die door de doelgroep radiozendamateurs worden gebruikt. Omdat dit twee verschillende toepassingen zijn, zijn de werkzaamheden per toepassing in dezen ook verschillend. Om die reden is er voor gekozen om de ‘oude’ subcategorie I.C.9. op te splitsen.

Subcategorie I.C.9. regelt voortaan alleen de vergoeding voor relaisstations. De ‘nieuwe’ subcategorie I.C.10. regelt voortaan de vergoeding voor bakenstations. Toezichtswerkzaamheden vinden bij bakenstations slechts incidenteel plaats, waardoor daarvoor geen tarief wordt gerekend.”

Overige kosten registratie

  • Tijdelijke vergunning in Nederland voor niet-ingezetenen: € 42,- (was  € 41,-).
  • Overige niet vrijgesteld gebruik amateurbanden: € 78,- (was € 74,-).
  • Afgifte van een certificaat ter verkrijging van een vergunning van een buitenlandse administratie voor radioapparaten voor het doen van proeven: € 84,- (was € 76,-).

Meer informatie

  • Staatscourant van 4 november 2021: Staatscourant 45605.
  • Website voor het onderhouden van uw gegevens: Mijn Agentschap Telecom.
  • Indien u meer vragen heeft het klantencontactcentrum van Agentschap Telecom is te bereiken op 050 – 587 74 44.
  • Aanvragen en informatie over DigiD vindt u hier.