RSGB organiseert ‘International Amateur Radio Activation’

Op 24 december 1922 werd in Noord-Amerika het allereerste radioamateursignaal uit Europa gehoord. Dit signaal was van het RSGB-station (G)5WS dat was gevestigd in Wandsworth in Zuid-Londen. De RSGB organiseert naar aanleiding van deze gebeurtenis in de maand december 2022 een ‘International Amateur Radio Activation’. De activiteiten naar aanleiding van dit eeuwfeest lopen van 1 december 2022 tot 31 december 2022.

Guglielmo Marconi

Gedurende de eerste decennia nadat Guglielmo Marconi draadloze communicatie had uitgevonden, gebruikten commerciële radiostations wereldwijd enkel en alleen de ‘lange golflengten’ boven de tweehonderd meter voor hun communicatie. Om het afstandsbereik te vergroten, dreven talrijke radiostations voortdurend het vermogen van de zender op. Eveneens werden de afmetingen van de zendantennes stelselmatig vergroot tot bijna reusachtige constructies.

Naarmate het radiospectrum voortdurend drukker werd, werden de radioamateurs ‘verbannen’ naar de ‘korte golflengten’. Geen enkele van de vele commerciële radiostations zag toentertijd enig voordeel in het gebruik van de ‘korte golflengten’. Velen waren er in het begin van de twintigste eeuw stellig van overtuigd dat enkel ‘lange golflengten’ boven de tweehonderd meter enige uitkomst boden om verre en betrouwbare radiocontacten mogelijk te maken.

Radioamateurs gebruiken traditiegetrouw een laag vermogen. Na een paar jaar in het nieuwe golfspectrum te hebben geëxperimenteerd, merkten vele radioamateurs die traditioneel een laag vermogen gebruikten, dat hun communicatieafstandsbereik op bepaalde ogenblikken soms enorm toenam. Dit fenomeen wekte uiteraard heel veel interesse in de toen nog prille amateurradiogemeenschap. Al gauw bleek dat ook de ‘korte golflengten’ onder de tweehonderd meter uitstekend geschikt waren voor betrouwbare en wereldwijde communicatie.

G5WS

Op 24 december 1922 werd in Noord-Amerika het allereerste radioamateursignaal uit Europa gehoord. Dit signaal was van het RSGB-station (G)5WS dat was gevestigd in Wandsworth in Zuid-Londen. Daarmee was dit de eerste succesvolle transmissie van een radiosignaal over de Atlantische oceaan. De ARRL organiseerde destijds deze gebeurtenis – dit jaar precies honderd jaar geleden – om aan te tonen dat radiosignalen zeer lange afstanden konden overbruggen met zenders van minder dan 1 kW. Het evenement staat bekend als de ‘Transatlantic Tests’. Deze ‘Transatlantic Tests’ kregen veel publiciteit in de pers en veel radioamateurs waren erg geïnteresseerd in dit uitzonderlijk experiment.
De RSGB organiseert naar aanleiding van deze gebeurtenis van 1 december 2022 tot 31 december 2022 een ‘International Amateur Radio Activation’.

Ter herdenking van de honderdste verjaardag van deze trans-Atlantische amateurcommunicatie, die tijdens de trans-Atlantische tests tussen 1921 en 1923 werd gehouden, zullen een aantal speciale roepnamen worden geactiveerd.
Deze speciale roepnamen worden geactiveerd vanuit het Verenigd Koninkrijk door talrijke RSGB-leden en dit met behulp van de originele RSGB-roepnamen uit de jaren 1920.

Speciale roepnamen

In afwachting van dit eeuwfeest heeft de RSGB, met de hulp van Ofcom (de Britse vergunningverlenende instantie), vijf speciale roepnamen toegekend:

G5WS, gebruikt voor de tests van 1922
G5AT, gebruikt voor de tests van 1923
G6XX, gebruikt voor de tests van 1923
G6ZZ, gebruikt voor de eerste amateurtests op een rijdende trein in 1924
G3DR, gebruikt als speciale roepnaam voor de Schotse Hooglanden

Deze historische roepnamen worden geactiveerd door RSGB-leden. Dit met behulp van G5WS, G5AT, G6XX, G6ZZ en G3DR (Engeland), GM5WS (Schotland), GW5WS (Wales), GU5WS (Guernsey), GD5WS (Isle of Man), GJ5WS (Jersey) en GI5WS (Noord-Ierland).

Alle details worden hier gepubliceerd.

De RSGB herdenkt deze historische gebeurtenissen bovendien door iedereen aan te moedigen om QSO’s te maken met deze vijf speciale roepnamen.

De activiteiten lopen van 1 december 2022 tot 31 december 2022. Ook heeft het ClubLog-team toegestemd om alle ondersteunende infrastructuur voor het evenement te leveren.

24 december 1922

Op 24 december 1922 schreef de amateurradiogemeenschap geschiedenis. Op 24 december 1922 werd in Noord-Amerika het allereerste radioamateursignaal uit Europa waargenomen. Dit was bijgevolg het eerste bericht dat over de Atlantische Oceaan werd verzonden. Dit succesvolle experiment was ook belangrijk om de vele mogelijkheden van kortegolfradiocommunicatie te benadrukken. Het RSGB-station (G)5WS was het allereerste Europese amateurstation dat aantoonbaar te horen was aan de westkant van de Atlantische Oceaan.

In het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw stond internationale amateurradio nog in de kinderschoenen. Een reeks belangrijke mijlpalen leidde – in de loop van zo’n vijf jaar – van het feit dat er nog nooit een radioamateuruitzending op een ander continent was gehoord, tot intercontinentale tweerichtingscommunicatie die later eigenlijk gemeengoed werd. Velen onder ons maken trouwens heden ten dage regelmatig radiocontact met radiostations over de Atlantische Oceaan.

Begin 1923 waren zo regelmatig trans-Atlantische amateurradiosignalen van west naar oost en van oost naar west te horen. Er was regelmatig trans-Atlantische tweerichtingscommunicatie door radioamateurs en het was duidelijk dat de dageraad van internationale amateurradiocommunicatie was aangebroken. Later werden bovendien nog meer mijlpalen bereikt, aangezien radioamateurs snel overgingen op steeds kortere golflengten.

De RSGB publiceert alle details hier.

bron: RSGB

Met dank aan Ronny ON6CQ