UBA Mechelen nodigt uit voor de 43e ON Contest

UBA Mechelen nodigt uit voor de 43e ON ContestDe UBA sectie MCL (Mechelen) nodigt alle radioamateurs nogmaals uit om deel te nemen aan de 43e uitgave van de ON Contest. De eerste twee onderdelen van deze contest zijn weliswaar al achter de rug. Maar de volgende twee komen er nu snel aan. En daarbij kunnen we nog wel wat deelnemers gebruiken.

1. Periodes

 • 6 meter Phone/CW 24 september 2023 van 07:00 UTC tot 10:00 UTC.
 • 80 meters SSB 1 oktober 2023 van 06:00 UTC tot 09:00 UTC.
 • 80 meters CW 8 oktober 2023 van 06:00 UTC tot 09:00 UTC.
 • 2 meters Phone/CW 15 oktober 2023 van 07:00 UTC tot 10:00 UTC.

2. Categorieën

 • a ON stations.
 • a2 ON stations QRP.
 • b ONL.
 • c UBA secties.
 • d Buitenlandse stations.
 • e Buitenlandse SWL.

Opmerkingen:

QRP:
Deelnemers in deze categorie vermelden duidelijk QRP in de hoofding van hun log en verklaren dat zij niet meer vermogen dan 5 W in CW en 10 W in SSB hebben gebruikt.

UBA-secties:
Per contestdeel komen hiervoor enkel die secties in aanmerking die voor dat contestdeel minstens 5 logs (ON + ONL) (80m CW gedeelte 3 logs) hebben ingestuurd met elk minstens 25 geldige QSO’s of 25 gehoorde stations. De punten van de drie beste logs worden opgeteld en met dit totaal wordt de klassering der secties gemaakt.
Om de einduitslag der secties te maken worden de sectie-totalen eerst gedeeld door een factor die gelijk is aan het gemiddelde van de punten van de eerste drie ON stations in dat contestdeel/10000.

Buitenlandse stations kunnen enkel QSO’s maken met Belgische stations.

3. Banden

Gebruik de de door de IARU aanbevolen bandsegmenten:

 • 80m CW: 3510 – 3560 kHz.
 • 80m SSB: 3600 – 3650 en 3700 – 3775 kHz.

4. Oproepen en rapporten

CQ ON Contest

Stations in België: RS(T) + QSO-nummer vanaf 001 + UBA Sectie (stations die geen lid zijn van de UBA geven XXX).
De nationale clubstations ON4UB, ON4UBA, ON4DIG en ON4YLC geven UBA als sectie.
Stations buiten België: RS(T) + QSO-nummer vanaf 001.
Enkel stations die vanuit België uitzenden kunnen een sectie als vermenigvuldiger geven .

5. Punten

3 punten voor elk QSO. Voor de ONL/SWL: 3 punten voor elk gehoord ON station.

6 .Vermenigvuldigers

1 vermenigvuldiger per UBA Sectie. (XXX telt ook als vermenigvuldiger).

7. Eindresultaat

Het totaal aantal QSO punten vermenigvuldigd met het totaal aantal vermenigvuldigers.

8. Logs

Stuur je log bij voorkeur in in Cabrillo formaat.
Logs in een ander formaat bestaan uit een summary sheet en één of meerdere logbladen.

Logbladen met 40 QSO per A4-blad vermelden volgende gegevens in volgorde van opsomming:

Datum, UTC, band, call, gegeven rapport, ontvangen rapport (RST + QSO nummer + UBA sectie), vermenigvuldiger en punten.
SWL Datum, UTC, band, gehoord station, gegeven rapport (RST + QSO nummer + UBA sectie), call van het tegenstation, vermenigvuldiger en punten. (voor ONL/SWL, de call van het tegenstation mag slechts 10 keer voorkomen).

De summary sheet bevat volgende gegevens:

Contestnaam, contestdatum.
Naam en voornaam, callsign, volledig adres, UBA sectie.
Aantal QSO, punten en vermenigvuldigers alsook de berekende eindscore.
Verklaring: “I declare that all the contest rules and all the rules and regulations for amateur radio operation in my country have been observed and adhered to. I accept all the decisions of the contest committee“.
Handtekening en datum.

De volgende programma’s ondersteunen deze contest:

 • SD van EI5DI. (freeware)
 • N1MM+ (freeware)

9. Deadline en adres

Alle logs dienen ten laatste 7 dagen na de contest ingezonden te worden. Logs die per email binnenkomen worden binnen de week per email bevestigd.

via email naar ubaon@uba.be. Indien u niet binnen de week een bevestiging ontvangt, stuur uw log dan opnieuw op naar on5wl@telenet.be
Via post op het adres: Welters Leon ON5WL, Borgstraat 80, 2580 Beerzel, België.

10. SWL

Het gehoord station dient een ON station te zijn.
Op VHF moeten de ONL/SWL de call van het tegenstation niet noteren.

11. Certificaten

De winnaars van elk klassement ontvangen een award, indien zij minstens 25 geldige QSO of 25 gehoorde stations in hun log hebben.
Een plaket wordt uitgereikt aan de sectie die op het totaal van de vier contestdelen samen het hoogste puntenaantal behaalt.

12. Strafpunten en diskwalificatie

Strafpunten:

Voor logs op papier: voor elk dubbel, niet geschrapt QSO worden 5 maal de punten van dat QSO afgetrokken, als strafpunten, en dit vooraleer de eindscore berekend wordt.
QSO’s die niet in de log van het andere station voorkomen tellen voor nul punten, maar er worden geen extra strafpunten afgetrokken.
Diskwalificatie

Logs op papier met meer dan 3% dubbele, niet geschrapte QSO en onvolledige logs worden gediskwalificeerd.
Voor valsspelen, denkbeeldige logging en duidelijk, herhaalde en opzettelijke overtreding van het wedstrijdreglement.
Voor voortdurende of herhaaldelijke overtreding van het IARU-bandplan en de contest voorkeurfrequenties.

13. Opmerkingen

Wegens de korte duur van de contest wordt er geen onderscheid gemaakt tussen single- of multioperatorstations. Beide zijn toegelaten en worden in hetzelfde klassement opgenomen.
Er worden maximaal 10 QSO’s met het eigen gewest in aanmerking genomen voor de berekening van de punten. Men mag meer stations van het eigen gewest werken, maar slechts 10 tellen mee.
Stations met een special event call worden buiten competitie gerangschikt en komen niet in aanmerking voor een trofee.
Op 2 meter en 6 meter kan elk stations slechts één keer gewerkt worden.
Door je log in te sturen ga je ermee akkoord dat:

Je het reglement gelezen en begrepen hebt en dat je ermee akkoord gaat dat je hieraan gebonden bent,
Je je station hebt bediend volgens de radioreglementering die geldig is in jouw land voor jouw vergunning,
Alle acties en beslissingen van het Contest Comité in Mechelen zijn officieel en definitief.

Veel succes!
Het Contest Comité uit Mechelen