Programma 41e HF Dag Eefde 17 september 2022

41e HF DagWij hopen dat u allen op zaterdag 17 september komt op de 41e HF-dag in Eefde.

Let op: in verband met de lunch is het noodzakelijk dat iedereen zich vooraf aanmeldt bij Marcel Bos PA9M alleen via email pa9m@veron.nl.

Deze HF-dag is een organisatie van de VERON. Ook niet-VERON leden zijn uiteraard welkom zij worden dan wel geacht een financiële bijdrage te betalen van 10 Euro, deze kan worden voldaan bij de organisatie ter plaatse.

Badge

Een ieder wordt verzocht een roepnaam badge met call en naam te dragen. Natuurlijk is er ook de uitreiking van de prijzen van de VERON HF Contesten.

Programma

10:00 Aankomst
10:30 programma-introductie door Jan Stadman PA1TT/ DJ5AN
10:35 Opening door de VERON-voorzitter Remy Denker PA0AGF
10:45 IARU en HF-zaken door Theo Koning PA1CW voorzitter Traffic Bureau
10:55 Presentatie over JW0X door Jelmer Vos PA5R/DJ5MO
11:40 DX quiz georganiseerd door Enno PF5X + Florian PB8DX
12:15 Lunch
13:30 Lezing 60m band Henk Schanssema PA2S (zie hieronder)
14:15 Uitreiking prijzen en uitleg resultaten door Theo PA1CW:
– PACC-contest door Marcel Bos PA9M
– PACCdigi contest door Wil van der Laken PA0BWL
– Velddagen Jan Visser PG2AA
– PA beker prijsuitreiking (*)
14:45 Presentie door Florian PB8DX over zijn Monaco Avontuur onder andere 3A6M
15:45 Pauze
16:15 Lezing over 5T1GM, door Gerben Menting PG5M
17:00 Einde
18:00 24e VERON DX-dinner

(*) Door omstandigheden zijn we de PA-beker prijsuitreiking vergeten te vermelden in Electron.
Uiteraard vindt dit plaats, we hopen dat alle prijswinnaars aanwezig zullen zijn.

Lezing over de 60 meterband door Henk Schanssema PA2S

Henk Schanssema PA2S zal een lezing geven over zijn amateurwetenschappelijk onderzoek naar propagatie op de 60 meter band. Eind 2015 kregen Nederlandse radiozendamateurs toegang tot 60 meter en daarmee begon een ontdekkingsreis naar dit voor radioamateurs nog onbekende terrein. Al snel werd Henk verrast door onverwachte openingen en ook bleek dat tussen West-Europa en Nieuw-Zeeland uitzonderlijk goede condities kunnen voorkomen, waardoor zelfs met minder dan 1 Watt zendvermogen verbindingen mogelijk zijn. Veel informatie werd verzameld en geanalyseerd. Met behulp van computersimulaties van de golfvoortplanting is getracht de uitzonderlijke waarnemingen te verklaren. Henk acht de kans groot dat ducts tussen de E- en F-laag in de ionosfeer een
belangrijke rol spelen bij de uitzonderlijk goede propagatie naar gebieden als Nieuw Zeeland en Australië.
PA2S zal jullie tijdens de lezing meenemen naar de schatkamer van de nachtelijke ionosfeer, die tussen avondschemer en ochtendgloren vele verrassingen in petto heeft. Naast theoretische achtergronden zullen ook diverse praktische kanten worden belicht, zoals tijdstippen van de gunstige omstandigheden. Ook zal worden uitgelegd waarom bepaalde gebieden op aarde juist veel lastiger te bereiken zijn. Een waarschuwing is wel op zijn plaats, want als je eenmaal gegrepen bent door het eigenzinnige karakter van de ionosfeer dan laat het je niet meer los!

EUDXF

Programma 38e HF-dag Apeldoorn 15 september 2018Tevens zal de European DX Foundation (EUDXF) worden vertegenwoordigd door Jan DJ5AN of Ronald PA3EWP.

DXCC Cardchecking

De HF dag is bij uitstek geschikt voor het aanvragen van een Logbook Of The World account, onze DXCC Cardchecker PA1CW kan het op deze dag voor je regelen, je dient wel daarvoor je registratiebewijs en een ID mee te nemen. Tevens is het mogelijk om een DXCC fieldcheck applicatie door onze Cardchecker te laten controleren, aanmelden vooraf via E-mail is vereist! pa1cw@veron.nl

Locatie

Dorpshuis Het Hart
Jolinkweg 2
7211 DM  Eefde

Meer informatie over het Dorpshuis te Eefde: https://hetharteefde.nl of tel: 0575-547480

24e VERON DX-dinner

Ook dit jaar is er een DX-dinner, na afloop van de HF-dag op zaterdag 17 september.
In verband met de organisatie van het DX-dinner is opgave vooraf noodzakelijk!
Voor DX diner geldt ook aanmelden via email bij Marcel pa9m@veron.nl

Wanneer u ook eens gezellig aan tafel wilt met andere HF-liefhebbers, DX’ers en contesters, dan is dit een uitgelezen mogelijkheid.

HF-dag team bestaande uit
Hans PA0Q / OE3JRC, Nico PA0MIR, Marcel PA9M en Jan PA1TT / DJ5AN