Russische wereldwijde PSK-contest

BPSK31, BPSK63 en BPSK125 in de Russische WW PSK-contestDe Russian Digital Radio Club (RDRC) organiseert op 15 en 16 februari de 18e Russische wereldwijde PSK-contest. In deze contest worden de digitale modes BPSK31, BPSK63 en BPSK125 gebruikt. Het doel van deze contest is om zo veel mogelijk contacten tussen radioamateurs van over de hele wereld en radioamateurs in Rusland tot stand te brengen.

Details PSK-contest

De contest start om 12.00 UTC op zaterdag 15 februari en loopt tot 11:59 UTC op zondag 16 februari. Herhaalde contacten zijn toegestaan op verschillende banden en in verschillende modes, mits niet eerder dan na drie minuten van het vorige contact. Uitgangsvermogen mogen niet hoger zijn dan 10 watt op 160 meter en 100 watt op de andere banden. Deelnemers mogen de banden niet vaker dan 10 keer per uur wisselen. Slechts één uitgezonden signaal per tijdstip is toegestaan. Verbindingen mogen gemaakt worden op de 160-, 80-, 40-, 20-, 15- en 10m-band.

De contestregels zijn (in het Engels) na te lezen op deze webpagina.

Lange historie

bpsk31-63-125De eerste Russische wereldwijde PSK-contest was in 2003. Toen stuurden slechts 64 deelnemers hun log in en werd nog uitsluitend de PSK31-mode gebruikt. Ook was de wedstrijd technisch niet echt goed voorbereid: er was geen wedstrijdcommissie en ook geen geschikte software. Twee jaar later veranderde dat. Viktor Kosobokov (R3BB) slaagde er toen in om een software-uitbreiding op het programma MixW te schrijven en ook kwam er een wedstrijdcommissie. Sinds 2015 organiseert de Russian Digital Radio Club de contest. Inmiddels is de Russische PSK-contest zo populair dat hij in de meeste contestkalenders voorkomt. 

 

Bron: RDRC